Jak zrobić schody zabiegowe? Konstrukcja, wideo, poradnik

Schody składają się zwykle z szeregu następujących po sobie stopni, czyli biegu schodowego oraz poziomych powierzchni zwanych spocznikami. Schody mogą być ze względu na kształt: proste, łamane, wachlarzowe, powrotne i kręte. Jeżeli zmieniają kierunek bez udziału spocznika, to wtedy mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem schodów nazywanych schodami zabiegowymi. Mają one widoczny zmienny kształt stopni i zmienną ich szerokość.

W typowych projektach domów najczęściej występują schody zabiegowe.
Amrillo
W typowych projektach domów najczęściej występują schody zabiegowe.

Jak wyglądają schody zabiegowe?

Schody zabiegowe w rzucie poziomym przypominają literę „U”. Ich bieg schodowy skręca pod kątem prostym, a w miejscu skrętu stopnie przybierają formę trójkąta albo trapezu. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne w przypadku niewielkich i niskich pomieszczeń, ponieważ schody zabiegowe, bez spoczników, zabierają mniej miejsca, niż inne typy.

Czy schody zabiegowe mogą być wygodne?

W typowych projektach domów najczęściej występują schody zabiegowe. Wynika to z faktu, że zajmują one stosunkowo mało miejsca w porównaniu z innymi typami schodów, a przestrzeń przeznaczona na komunikację wewnątrz budynku jest dla inwestora przestrzenią straconą. Zmiana kierunku ruchu nie odbywa się na poziomej płaszczyźnie, ale na kilku stopniach o zmiennym kształcie.

Wbrew pozorom, zaprojektowanie konstrukcji schodów zabiegowych nie jest rzeczą prostą i nie polega wyłącznie na podzieleniu fragmentu okręgu na kilka części. Zrobienie wygodnych schodów bez spoczników wymaga pewnej wiedzy i wysiłku.

Szerokość stopni oraz biegu, liczbę stopni i wysokość regulują budowlane warunki techniczne. Zgodnie z tymi wytycznymi liczba stopni w biegu nie powinna przekraczać 17 (wprawdzie nie dotyczy ten warunek zabudowy jednorodzinnej, ale zwyczajowo jest przestrzegany). Wysokość stopnia schodów wynosi do 19 cm, a minimalna szerokość użytkowa 80 cm. Według warunków technicznych minimalna szerokość stopnia zabiegowego powinna wynosić 25 cm w odległości nie większej niż 40 cm od balustrady.

Tyle tylko, że jak zwykle: „teoria teorią, a życie życiem”. Mimo spełnienia teoretycznych warunków, schody wcale nie będą wygodne. Wygodna szerokość stopnia 25 cm występuje tylko w jednym miejscu – stopień ma kształt wydłużonego trójkąta. Szybkie zmniejszanie się i zwiększanie tej szerokości wymusza skracanie i wydłużanie kroku, co zwłaszcza na schodach jest wyjątkowo mało komfortowe. Dlatego też należy w tym wypadku zrobić korektę stopni.

Po korekcie tylko niektóre stopnie pozostaną bez zmian, inne natomiast uzyskają wygodną szerokość. Podstawowym błędem w budowie schodów zabiegowych jest wykonanie stopni o różnym kształcie i niejednakowej wysokości, co dyskwalifikuje wykonawcę.

chody zabiegowe w rzucie poziomym przypominają literę „U”.
Flickr
Schody zabiegowe w rzucie poziomym przypominają literę „U”.

Stopnie na zakręcie schodów zabiegowych

W porównaniu z klasycznymi schodami, na których kierunek wchodzenia/schodzenia zmienia się na wygodnym poziomym podeście, schody zabiegowe trudno zaliczyć do szczególnie wygodnych i bezpiecznych. Ich zaletą jest jednak możliwość oszczędnego gospodarowania miejscem, co w niewielkich domach może być poważnym argumentem, zwłaszcza przy niezbyt ożywionym ruchu między kondygnacjami.

Aby uzyskać pewien kompromis między ograniczeniami wynikającymi z konstrukcji schodów zabiegowych i wygodą mieszkańców, trzeba zwrócić uwagę na kształt stopni wypadających na zakręcie schodów.

Ważne jest zachowanie jednakowej wysokości stopni, ponieważ różnica nawet rzędu 2-3 mm będzie powodować potykanie przy wchodzeniu i dyskomfort podczas schodzenia. Podobnie dzieje się przy zróżnicowanej szerokości stopni. O ile zachowanie jednakowej szerokości na prostym biegu jest łatwe, to trójkątne lub trapezowe stopnie przysparzają już trudności. Należy zachować taką samą szerokość stopni zabiegowych, jak prostokątnych w połowie szerokości biegu.

Jeżeli schody skręcają tylko pod kątem prostym, stopnie zabiegowe mieszczą się na rzucie kwadratu. Najkorzystniej dla użytkowników schodów byłoby pokonywanie w tym miejscu tylko dwóch, a najwyżej trzech trójkątnych stopni. Przy czterech stopniach nie tylko trudno mówić o wygodzie, ale także o zachowaniu wymogów warunków technicznych, które przewidują 25 cm szerokości stopnia w odległości 40 cm od brzegu biegu. Gdyby jednak miały powstać na zakręcie cztery stopnie zabiegowe, wszystkie powinny mieć jednakową szerokość. Wykonanie dwóch węższych i dwóch szerszych stopni spowoduje bardzo dużą niedogodność, a prędzej, czy później upadek.

Jak zrobić schody zabiegowe? WIDEO! 

Źródło: Kanał YouTube Marcin Buduje: https://www.youtube.com/watch?v=yga563gGz1E