Mieszkanie i praca pod wspólnym dachem

Utworzenie miejsca pracy w tym samym budynku co mieszkanie to rozwiązanie, które może kusić wieloma zaletami. To przede wszystkim sposób na oszczędności: koniec z dojazdami do pracy i rachunkami za wynajem biura.

Dom z lokalem użytkowym to interesująca propozycja dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku drobnych usług – na przykład prowadzenia pracowni projektowej – nie trzeba nawet wydzielać osobnego pomieszczenia, działalność można prowadzić w pokojach mieszkalnych. Inaczej sprawy się mają, jeśli prowadzona działalność wiąże się z koniecznością przyjmowania klientów lub z zatrudnianiem pracowników. Wówczas niezbędne jest wydzielenie odrębnego lokalu. Planując budowę domu, można wybrać jeden z projektów gotowych z częścią usługową lub inny projekt, w którym w trakcie adaptacji jedno z pomieszczeń zostanie przeznaczone na prowadzenie działalności.

Domowe biuro
Domowe biuro

Warunki do pracy

Lokal użytkowy to pomieszczenie lub kilka pomieszczeń, które nie pełnią funkcji mieszkalnych, nie są także pomieszczeniami gospodarczymi ani technicznymi. Ich istotnym kryterium jest wysokość. Powinna wynosić co najmniej 2,5 m, jeśli w jednym wnętrzu będą pracować maksymalnie cztery osoby, przy czym na każdą z nich powinno przypadać co najmniej 15 m³ wolnej przestrzeni, a praca nie może odbywać się w nadmiernym hałasie, pyle czy przy wykorzystaniu substancji szkodliwych dla zdrowia.

Jeśli prowadzona w domu działalność wiąże się z koniecznością przyjmowania klientów lub z zatrudnianiem pracowników, niezbędne jest wydzielenie odrębnego lokalu.

Minimalna wysokość lokalu, w którym mają pracować więcej niż cztery osoby, wynosi 3 m, a jeśli praca ma odbywać się przy czynnikach szkodliwych dla zdrowia – 3,3 m. Jeżeli do pomieszczenia zostanie doprowadzona wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, istnieje możliwość uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego na obniżenie wysokości pomieszczenia. W lokalu użytkowym, w którym mają być zatrudnieni pracownicy, trzeba zapewnić warunki zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz wysokości i powierzchni ważne są także: odpowiednia wentylacja, temperatura oraz oświetlenie.

Część usługową można przeznaczyć np. na gabinet lekarski
Część usługową można przeznaczyć np. na gabinet lekarski

Projekt do adaptacji

Projekt gotowy z częścią usługową, podobnie jak każdy inny projekt typowy, trzeba adaptować. Lokale użytkowe przewidziane w większości projektów gotowych nie są przeznaczone dla konkretnego rodzaju działalności. Na etapie adaptacji trzeba je więc dostosować do tego, w jaki sposób będą użytkowane. W tym celu niezbędny jest plan działalności opracowany przez inwestora, w którym znajdą się informacje dotyczące m.in. liczby pracowników. Istotną sprawą jest także sposób usytuowania budynku. Architekt adaptujący powinien zadbać o to, aby dwie części domu o różnym przeznaczeniu nie były dla siebie wzajemnie uciążliwe.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.