Pokrycie dachu – jak wykonać? Instrukcja

Prawidłowo wykonany dach domu gwarantuje jego trwałość, oszczędność energii oraz komfort użytkowania przez długie lata. Właściwie wybrane pokrycie dachu chroni budynek przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych, a także nadaje mu odpowiedni wygląd. Instrukcja, jak je wykonać, znajduje się w naszym artykule!

 

Pokrycie dachu – na co zwrócić uwagę podczas wyboru materiału?
Pokrycie dachu – na co zwrócić uwagę podczas wyboru materiału?

 

Jak wybrać materiał na pokrycie dachowe?

Jeśli lokalny plan zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy nie przewidują zastosowania określonych materiałów, o rodzaju pokrycia dachowego powinien zdecydować architekt. Chodzi bowiem nie tylko o względy estetyczne i oczekiwania właściciela, ale przede wszystkim o dostosowanie pokrycia do kąta nachylenia i formy dachu.

Ważnym czynnikiem jest kąta nachylenia dachu, który wpływa na szczelność i sposób mocowania elementów pokrycia. Przy pochyleniu połaci dachu powyżej 10° można zastosować dachówki, przy czym do 22° pochylenia trzeba wykonać pełne deskowanie z papą lub folią w celu hydroizolacji. Papa termozgrzewalna nada się płaskie dachy od 0° do 12°, gonty bitumiczne od 5° do 45°, a blachę od co najmniej 14°.

Na dach o skomplikowanym przebiegu dobrze jest wybrać pokrycie z elementów o małych wymiarach, na przykład dachówki cementowe lub ceramiczne. Duże powierzchnie prostych połaci dachowych dadzą się szybko i bez dużej ilości odpadów pokryć blachodachówką.

Wykonanie obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie są bardzo ważnymi pracami, które chociaż nie rzucają się w oczy, to ich profesjonalne wykonanie zapewnia szczelność i estetykę pokrycia dachowego. Osadzenia okien dachowych oraz przejścia kominów wymagają odpowiednich obróbek blacharskich. Ewentualne zaklejanie i zakrywanie takich miejsc dekarskim uszczelniaczem nie jest rozwiązaniem na dłuższą metę. Naprawy i poprawki obróbek są natomiast trudne do wykonania i wymagają czasem wymiany całych arkuszy pokrycia.

Wykonanie warstw izolacyjnych

Funkcjonalność dachu przejawia się główni w jego szczelności. Pokrycie dachu wraz ze wszystkimi elementami powinno chronić przed przenikaniem pod dach budynku opadów atmosferycznych. Poza ochroną przed wilgocią zewnętrzna, ważna jest ochrona przed skraplającą się parą wodną, pochodzącą z wnętrza budynku. Z tego względu bardzo ważne jest prawidłowe wykonanie warstw paroizolacji dachu oraz wiatroizolacji. Wilgoć na poddaszu może być skutkiem braku membrany paroprzepuszczalnej, a nie nieszczelności pokrycia.

Podkład do pokrycia dachu

Ustalone pokrycie dachowe jest układane na podkładzie w formie deskowania albo ołacenia. Pełnego deskowania, które dodatkowo usztywnia konstrukcję dachową, wymaga pokrycie z płaskiej blachy albo z materiałów bitumicznych. Płacenie z łat i kontrłat wykonuje się pod pokrycie dachowe z dachówek i blachodachówek.

 

Jak wykonać pokrycie dachu?
Jak wykonać pokrycie dachu?

 

Orynnowanie dachu - niezbędny element!

Aby pokrycie dachu spełniało swoją rolę, konieczny jest montaż systemu rynien i rur spustowych, które zbiorą wodę opadową. Ważne jest taki zamontowanie rynien, które uwzględnia właściwości materiałów, a głównie ich rozszerzalność temperaturową. Rynny nie mogą się rozszczelniać pod wpływem kurczenia się i wydłużania materiału pod wpływem zmian temperatury. Zebrana z dachu woda opadowa może być potraktowana na różne sposoby: zgromadzona w zbiorniku i wykorzystana do podlewania, rozprowadzona na powierzchni działki, skierowana do rowu melioracyjnego albo do kanalizacji zbiorczej.

Pokrycie dachu – na co zwrócić uwagę?

Solidność i dokładność wykonania pokrycia dachowego ma bezpośrednie przełożenie na trudne do naprawienia usterki w całym budynku. Nawet drobne nieszczelności albo niedokładne wykonanie którejś z warstw pokrycia dachu skutkuje przedostaniem się wilgoci do wnętrza budynku.

Im bardziej skomplikowana forma dachu, im więcej okien, kominów i różnych kątów pochylenia połaci, tym łatwiej o błąd w wykonaniu pokrycia. Ponieważ naprawy dachu są szczególnie pracochłonne i kosztowne, lepiej jest zapobiegać błędom, niż je naprawiać. Do najczęstszych nieprawidłowości w wykonaniu pokrycia dachu można zaliczyć:

Nieprawidłowe ołacenie dachu

Każde pokrycie wymaga innego rozłożenia łat, ale odstępy między rzędami łat muszą być jednakowe. Różne odstępy spowodują, że dachówki sprawiać wrażenie krótszych i dłuższych.

Uszkodzenie folii dachowej albo jej niewłaściwe ułożenie

Przypadkowe rozcięcie folii może prowadzić do powstania nieszczelności budynku.

Pozostawienie folii dachowej przez długi czas bez pokrycia

Folia jest wrażliwa na promieniowanie UV i nie powinna długo pozostawać w ekspozycji na światło, ponieważ traci w ten sposób swoją wytrzymałość.

Niewłaściwe obchodzenie się z materiałem na pokrycie dachu

Złe obchodzeni się albo użycie niewłaściwych narzędzi może doprowadzić do pęknięcia dachówki, wgniecenia blachy albo uszkodzenia warstwy ochronnej.

Brak elementów uzupełniających pokrycie dachu

Należą do nich np. drabinki i śniegołapy, zabezpieczające przed zsuwaniem się śniegu.

Wybór pokrycia dachu - dachówka czy blachodachówka? PRZECZYTAJ TUTAJ

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.