Rusza program dopłat do budowy domów energooszczędnych

Program dopłat do kredytów hipotecznych na budowę domów energooszczędnych wystartuje w I kwartale 2013 roku. Taką decyzję pod koniec września podjęła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dopłaty dla budujących domy energooszczędne

NFOŚiGW podjął decyzję w sprawie zapowiadanego w maju br. programu dopłat do kredytów hipotecznych na budowę domów energooszczędnych lub zakup energooszczędnych budynków. 26 września postanowiono zwiększyć wcześniej planowane kwoty dofinansowania. Dopłata do budowy domu pasywnego będzie wynosiła 50 tysięcy złotych, zaś domu energooszczędnego – 30 tysięcy złotych. Podniesiono także kwotę dofinansowania do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych – do 16 tysięcy złotych – oraz w budynkach energooszczędnych – do 11 tysięcy złotych.

Czas trwania programu

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania budowy lub zakupu domów energooszczędnych ma wynosić 300 milionów złotych. Szacuje się, że dzięki programowi zostanie zrealizowanych około 12 tysięcy domów i mieszkań w budynkach wielorodzinnych o niskim zapotrzebowaniu na energię. Program ma wystartować w przyszłym roku i trwać przez kolejne sześć lat, a więc do 2018 roku. Jest skierowany do inwestorów indywidualnych, którzy budują dom jednorodzinny lub kupują dom czy mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. To już trzecia oferta Funduszu po dopłacie na zakup kolektorów słonecznych oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków promująca rozwiązania sprzyjające ekologii.

Wdrożenie programu jest przewidziane na lata 2013–2018, a wydawanie środków z nim związanych – do końca 2022 roku. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w 2020 roku budowanie domów o niemal zerowym zużyciu energii stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce. Fundusz chce oferowanymi dopłatami przygotować inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych do wprowadzenia zaostrzonych wymagań dyrektywy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie do budowy lub zakupu domu energooszczędnego mogą ubiegać się osoby, które dysponują pozwoleniem na budowę oraz posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny, oraz osoby dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje, albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość, albo własności lokalu mieszkalnego.

Dofinansowanie będzie wypłacane inwestorom dopiero po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Dopłata Funduszu będzie przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zakończenie realizacji inwestycji musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytowej z bankiem współpracującym z Funduszem.

Po ustąpieniu programu wdrożony zostanie kolejny - pod nazwą "Czyste powietrze". Informacje o programie "Czyste powietrze", który jest wdrażany od 2019 roku, znajdują się w innych artykułach na naszym portalu.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.