Dopłata do budowy domu energooszczędnego możliwa jedynie przy zaciągnięciu kredytu

Nawet 50 tysięcy złotych dofinansowania na budowę energooszczędnego domu lub zakup mieszkania o niskim zapotrzebowaniu na energię można dostać od przyszłego roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie będzie realizowane w postaci dopłaty do kredytów hipotecznych.

Artykuł archiwalny - aktualny na 2014 rok

NFOŚiGW planuje przeznaczyć na dopłaty do kredytów hipotecznych na budowę domów energooszczędnych 300 milionów złotych. Przewiduje się, że taka suma pozwoli na realizację około 12 tysięcy domów jednorodzinnych i mieszkań. Program zaplanowany przez Fundusz rusza w I kwartale 2013 roku.

Dopłata do kredytu hipotecznego

Dofinansowania nie można będzie uzyskać bez zaciągania kredytu, będzie realizowane jedynie w postaci dopłat do kredytów bankowych. Jest to uzasadnione faktem, że Fundusz nie posiada własnych oddziałów regionalnych, a dzięki współpracy z bankami może dotrzeć do większej liczby zainteresowanych pomocą rządową inwestorów. Pomoc banków odbywa się także w zakresie przyjmowania wniosków, ich weryfikacji, podpisywania umów dotacyjnych czy kontroli dokumentów oraz inwestycji. Nie można zapomnieć także o tym, że obecnie około 80% inwestycji, jakimi są budowa domu lub zakup mieszkania, jest finansowanych z kredytów.

Aby wziąć udział w programie, konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na kwotę wyższą od wnioskowanej dotacji, jednak kredyt nie będzie musiał pokrywać kosztu całej inwestycji, a jedynie kwotę przekraczającą wysokość dopłaty. Fundusz nie będzie także narzucał okresu kredytowania ani form zabezpieczenia kredytu.

Uzyskanie dofinansowania dla budynku w trakcie budowy

Dofinansowaniu przez Fundusz nie będą podlegały inwestycje zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją. A zatem inwestycja, która nie jest zakończona w momencie zawierania umowy z bankiem o kredyt objęty dotacją ze środków Funduszu, może zostać objęta dofinansowaniem. Kredyt musi być zaciągnięty w banku, który będzie miał podpisaną umowę o współpracy z Funduszem. Oprócz tego inwestycja musi spełniać także wszystkie wymagania określone w programie, przede wszystkim zaś projekt, zgodnie z którym realizowana jest inwestycja, musi spełniać minimalne wymagania techniczne przyjęte przez Fundusz.

Dopłata do mieszkania w budynku realizowanym przez dewelopera

Dopłatę można także otrzymać do kupowanego mieszkania w budownictwie energooszczędnym. Deweloper lub spółdzielnia mieszkaniowa, którzy chcą oferować na rynku mieszkania z dopłatą, muszą uzyskać potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań określonych przez Fundusz. Projekt budynku musi zostać poddany ocenie weryfikatora. Pozytywnie oceniona lista budynków będzie podawana na stronie internetowej NFOŚiGW.

Osoba zainteresowana zakupem mieszkania energooszczędnego musi najpierw podpisać umowę z deweloperem, a następnie złożyć dokumenty w banku w celu uzyskania kredytu z dopłatą. Dofinansowanie jest przekazywane za pośrednictwem banku na konto kredytowe beneficjenta dopiero po podpisaniu umowy kredytowej, zrealizowaniu przedsięwzięcia i potwierdzeniu standardu energetycznego budynku.

Weryfikacja projektu budowlanego

Aby inwestor budujący dom jednorodzinny mógł ubiegać się o dofinansowanie do kredytu, powinien przekazać projekt domu do weryfikacji. Zajmować się nią będą osoby wyznaczone przez Fundusz, które posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w dziedzinie budownictwa energetycznego. Koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia standardu energetycznego gotowego budynku rozlicza beneficjent bezpośrednio z weryfikatorem.

Artykuł archiwalny - aktualny na 2014 rok

Komentarze