Szambo na działce letniskowej

Urocze zakątki mają swoją cenę. Za doskonale usytuowaną działkę rekreacyjną trzeba niemało zapłacić, a na dodatek większość takich terenów nie jest objęta siecią wodociągową ani kanalizacyjną. Zyskując odludny zakątek, trzeba więc rozwiązać kilka przyziemnych problemów.

Do większości działek letniskowych nie dociera sieć kanalizacyjna

Dostęp do bieżącej wody zapewnia się, budując studnię, a nieczystości odprowadza się do szamba. Budowa szamba o pojemności do 10 m³ nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłoszenie. Wybierając odpowiednią lokalizację na zbiornik, trzeba pamiętać o tym, że jego umiejscowienie jest regulowane przez rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. W zabudowie letniskowej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych powinna wynosić minimum 5 m od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 2 m od granicy sąsiedniej działki, drogi lub ciągu pieszego oraz 15 m od osi studni służącej do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Odległość szamba od granicy działki może być mniejsza niż 2 m, jeśli na sąsiedniej działce znajduje się się już szambo w pobliżu granicy. Istnieje także możliwość jednoczesnej budowy dwóch zbiorników przy granicy sąsiednich działek.

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań, które dobrze sprawdzi się na działce letniskowej, jest montaż gotowego zbiornika. Może być wykonany z tworzyw sztucznych i laminatów lub z betonu. Te pierwsze są lekkie, ale mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zbiorniki betonowe natomiast są bardziej trwałe. Jedne i drugie są proste w montażu. Zastanawiając się nad doborem pojemności szamba, należy z jednej strony pamiętać, że im zbiornik jest większy, tym rzadziej trzeba go opróżniać. Warto jednak zwrócić uwagę na pojemność wozów asenizacyjnych, które obsługują dany teren. Jeśli jest mniejsza od pojemności szamba, to i tak jego zawartość nie zostanie za każdym razem do końca opróżniona.