Termomodernizacja domu jednorodzinnego z „Rysiem”

Starsze domy jednorodzinne wymagają termomodernizacji. Od przyszłego roku na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i dachu, a także wymianę źródeł ciepła będzie można otrzymać bezzwrotną dotację.

Ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Wiele z tych budynków powstało

NFOŚiGW
trzydzieści, czterdzieści i więcej lat temu, kiedy obowiązywały zupełnie inne niż obecnie warunki techniczne. Ich efektywność energetyczna jest więc zazwyczaj bardzo niska, a na dodatek większość jest ogrzewana kotłami na paliwo stałe, które mają niemały wpływ na zanieczyszczenie atmosfery szkodliwymi substancjami i pyłami. Budowane przed laty domy wymagają więc termomodernizacji. Od przyszłego roku będzie można uzyskać pomoc finansową na jej przeprowadzenie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program „Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych”. Celem programu jest poprawienie jakości powietrza w wyniku polepszenia efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Dofinansowanie będzie udzielane na prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynków. Zakłada się, że w efekcie zmniejszeniu ulegnie zużycie energii, emisja Co2, ograniczone zostaną także emisje pyłów PM10 oraz PM2,5.

Dofinansowanie w ramach programu "Ryś" będzie udzielane na prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynków.

„Ryś” będzie realizowany do 2023 roku, przy czym umowy będą podpisywane do 2020 roku. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków planuje się na pierwszy kwartał 2016 roku. Budżet programu wynosi 400 mln zł. Jego beneficjentami mogą być właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Przez te ostatnie rozumie się domy wolnostojące albo pozostające w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, przeznaczone na cele mieszkalne w co najmniej połowie powierzchni całkowitej.

Ocieplanie, modernizacja instalacji, wymiana źródła ciepła

Dofinansowanie obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych (ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz bramy garażowej), modernizację instalacji wewnętrznych (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, instalacja grzewcza i ciepłej wody użytkowej) oraz wymianę źródeł ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej (kocioł kondensacyjny, kocioł na biomasę, węzeł cieplny, pompa ciepła, kolektory słoneczne).

Dofinansowanie obejmuje m.in. wykonanie prac termoizolacyjnych - w tym ocieplenie ścian zewnętrznych
Dofinansowanie obejmuje m.in. wykonanie prac termoizolacyjnych - w tym ocieplenie ścian zewnętrznych

Oprocentowanie kredytu - 2,5%

Inwestor ma możliwość wyboru, które prace wykona. Od tego, jakich modernizacji się podejmie, będzie zależeć wysokość dotacji. Połączenie najważniejszych elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją, która w przypadku kompleksowych modernizacji może wynieść nawet 40%. Kredyt wraz z dotacją obejmą łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Koszt kredytu wyniesie 4% w pierwszym roku i 2,5% w kolejnych latach. Przedsięwzięcie należy zrealizować maksymalnie w ciągu 36 miesięcy. Dla jednego budynku możliwe jest uzyskanie więcej niż jednego dofinansowania. Ocena energetyczna i dokumentacja projektowa będą w całości finansowane z dotacji.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.