Ułatwienia dla budujących energooszczędnie

Program dopłat do budowy domów energooszczędnych, przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funkcjonuje od dwóch lat. Z początkiem 2016 roku wprowadzono w nim ułatwienia dla beneficjentów.

Od 1 stycznia 2016 roku wnioski składane przez osoby ubiegające się o dopłatę na budowę domu energooszczędnego są przyjmowane na nowych zasadach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dwóch latach działania programu wprowadził w nim ułatwienia. Dotyczą one dwóch zakresów: łagodniejszego podejścia do warunków technicznych oraz uproszczenia procedur.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopuszcza dziesięcioprocentowe odstępstwo wybudowanego domu od założonego standardu.

Celem zmiany w podejściu do wymagań stawianych realizowanym budynkom jest przede wszystkim ułatwienie osiągnięcia przez nie wymaganego standardu energetycznego. Ma to zostać osiągnięte poprzez obniżenie poziomu wskaźników oraz wprowadzenie elastyczności ich doboru podczas projektowania. Na przykład dopuszczono odstępstwa w miejscach, w których nie ma możliwości wykonania odpowiedniej grubości izolacji instalacji c.w.u. Umożliwiono projektowanie z zastosowaniem alternatywnych rozwiązań, które mają prowadzić do łatwiejszego spełnienia założonych standardów. Dotychczasowe wartości wskaźników dotyczące bryły budynku, układów wentylacji, instalacji ogrzewania i wentylacji dla poszczególnych standardów wprowadzono jako zalecane.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dopłaty do budowy domów energooszczędnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dopłaty do budowy domów energooszczędnych

 

Mniej dokumentów

Jeśli chodzi o ułatwienia proceduralne, to od tej pory wnioskodawcy nie muszą załączać do dokumentacji projektu budowlanego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Podczas ubiegania się o dotację nie mają też obowiązku przeprowadzania weryfikacji projektu budowlanego (nie muszą już w tym celu zatrudniać autoryzowanego weryfikatora z listy Związku Banków Polskich). Istotne jest natomiast, aby wybudowany dom posiadał wymagany standard energetyczny. Na tym etapie weryfikacja została więc utrzymana i nadal będzie dokonywana na koszt inwestora. Ułatwienie polega na tym, że fundusz dopuszcza dziesięcioprocentowe odstępstwo od założonego standardu.

Przypomnijmy, że na budowę domu w standardzie NF40 można uzyskać dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł, a w standardzie NF15 – 50 tys. zł. Od otrzymanej dopłaty trzeba jednak zapłacić podatek dochodowy.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.