Wycinka drzew i krzewów – niższe opłaty, prostsze procedury

Resort środowiska planuje zmiany w przepisach, które mają wprowadzić niższe opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz obniżenie wysokości kar za nielegalną wycinkę. Dotychczasowe grzywny były horrendalnie wysokie, co skutkowało problemami z ich wyegzekwowaniem.

Przewidywane zmiany mają także uprościć procedury i ułatwić uzyskanie zezwolenia na wycinkę. W nowelizacji ustawy ograniczono bowiem wymogi, którym będą podlegać inwestorzy planujący usunięcie ze swojej posesji drzewa lub krzewu. Po wejściu w życie nowych przepisów do wniosku o zgodę na wycinkę nie będzie trzeba dołączać informacji o przeznaczeniu nieruchomości ani tytułu prawnego do jej posiadania. Inwestor będzie natomiast zobowiązany do załączenia planu nasadzeń zastępczych lub przesadzeń – jeśli planuje wykonanie takich czynności. Zgoda na wycinkę będzie udzielana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jej uzyskanie będzie mogło zostać uwarunkowane tym, czy wskazane do usunięcia rośliny zostaną przesadzone w inne miejsce lub czy zostanie przeprowadzone nasadzenie (takiej samej liczby drzew lub powierzchni krzewów).

Obniżeniu mają ulec m.in. kary za nielegalną wycinkę drzew i krzewów
Obniżeniu mają ulec m.in. kary za nielegalną wycinkę drzew i krzewów

Bez zezwolenia

Nie zawsze będzie trzeba ubiegać się o zgodę na wycinkę. Zrezygnować z tej procedury będzie można wówczas, gdy sytuacja będzie dotyczyć drzew w lesie, owocowych (oprócz rosnących na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków lub na terenach zieleni). O zezwolenie nie będzie trzeba ubiegać się również w przypadku roślin młodych, tzn. krzewów, które nie mają jeszcze 10 lat, oraz drzew o obwodzie pnia u nasady 35 cm (w przypadku gatunków: klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny, topola, wierzba, kasztanowiec) lub 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków). Zezwolenie na wycinkę nie będzie wymagane także w przypadku drzew należących do gatunków obcych, inwazyjnych, wypierających rodzime rośliny (to m.in. czeremcha amerykańska, dąb czerwony oraz klon jesionolistny). Aby usunąć rośliny obumarłe, wystarczające okaże się zgłoszenie, z załączonym materiałem fotograficznym. Jeśli w ciągu 30 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw, to obumarłą roślinę będzie można usunąć.

Po wejściu w życie nowych przepisów do wniosku o zgodę na wycinkę nie będzie trzeba dołączać informacji o przeznaczeniu nieruchomości ani tytułu prawnego do jej posiadania.

Niższe opłaty i kary

Do tej pory osoba fizyczna, starając się o zezwolenie na wycinkę, nie ponosiła z tego tytułu żadnych opłat. Tak też nadal pozostanie. Planowane zmiany ułatwią natomiast życie firmom. Obecnie za uzyskanie zgody na usunięcie na przykład dębu o średnicy 200 cm deweloper musi zapłacić 100 tys. zł. Po wprowadzeniu w życie nowelizacji kwota ta wyniesie 40 tys. zł. Wysokość opłat będzie uzależniona od takich wskaźników, jak obwód pnia, tempo przyrostu na grubość oraz od lokalizacji drzewa.

Wysokość opłat będzie uzależniona od obwodu pnia, tempa przyrostu i od lokalizacji drzewa
Wysokość opłat będzie uzależniona od obwodu pnia, tempa przyrostu i od lokalizacji drzewa
Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o kary za przeprowadzenie nielegalnej wycinki. Dotychczasowe stawki były niebotycznie wysokie (stanowiły trzykrotność opłaty za zezwolenie), co skutkowało problemami z ich ściąganiem. Prawo okazywało się bardzo trudne do wyegzekwowania. Wysokość kary za nielegalne usunięcie drzewa lub krzewu ma więc być nie trzy, a dwa razy wyższa od opłaty za uzyskanie zezwolenia, a osoby o szczególnie niskich dochodach będą mogły ubiegać się o obniżenie tej kwoty. Projekt nowelizacji zakłada także wprowadzenie kar za uszkadzanie drzew oraz usuwanie obumarłych roślin bez zgłoszenia.

Do tej pory niejednokrotnie pojawiały się problemy z rozróżnieniem drzew od krzewów. Nowe przepisy będą regulować te kwestie.

I na koniec kwestia, która wcale nie jest najmniej istotna. Do tej pory niejednokrotnie pojawiały się problemy z rozróżnieniem drzew od krzewów. Nowe przepisy będą regulować te kwestie i w zależności od rodzaju rośliny będą różne sposoby naliczania opłat. Jako drzewo będzie określana wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym lub kilku pniach, posiadająca gałęzie tworzące koronę. Krzew z kolei to roślina pozbawiona pnia, rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, które nie tworzą korony, nie stanowią również pnącza.

Zapraszamy do lektury tekstu na temat aktulanie obowiązującyh przepisów dotyczących wycinania drzew i krzewów (dostępnym tutaj). 

Komentarze

  • po po 2015-06-14T22:22:45Z

    Co by tu jeszcze PO....epszyć?

    • paździerz 2015-06-14T22:20:03Z

      I tak tragedia, bo tlen tworzą oceany, a dzrewa i krzewy ile go wytworzą, tyle zuzyją, więc po co ta szopka? Nastepny bat na obywateli własnego państwa? Kiedyś kar nie było i co Polska sie stała pustynią, NIE!!! PustyniaBłedowska zarasta, już prawie jej nie ma!!!