Działka z wadą lub niechcianymi obiektami

Kupno działki, jak każda inwestycja, która wiąże się z wydaniem sporej sumy pieniędzy, zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Nawet najpiękniejsza działka w dobrej lokalizacji może przysporzyć nam kłopotów i narazić na straty finansowe. Problemem będą zwłaszcza niechciane obiekty na działce, na przykład drzewo, słup energetyczny czy rudera.

Drzewo do wycięcia

Piękna działka w dobrej lokalizacji także może mieć wady. Dużym problemem okaże się niechciane drzewo na działce, które uniemożliwia budowę domu lub zagospodarowanie przestrzeni. Bez pozwolenia możemy wyciąć jedynie drzewa i krzewy owocowe, drzewa sadzone na plantacjach, drzewa, których wiek przekracza 30 lat, jeśli znajdują się na posesjach osób fizycznych, lub których wiek nie przekracza 5 lat, w przypadku gdy rosną na nieruchomościach osób prawnych. W przypadku wycinania innych drzew konieczne jest zezwolenie, w przeciwnym wypadku

możemy ponieść karę pieniężną, której wysokość jest uzależniona od rodzaju i wielkości drzewa.

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów należy kierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powinniśmy pamiętać, że możemy zostać zobowiązani do przeniesienia wymienionego drzewa we wskazane miejsce lub zasadzenia w miejsce usuwanego drzewa innej roślinności. Za zgodę na usunięcie drzew lub krzewów prywatni właściciele działek nic nie płacą.

Słup lub przewody

Szczególny problem możemy mieć ze słupami lub przewodami, dlatego jeśli wiemy, że na działce znajdują się obiekty uniemożliwiające zabudowę, lepiej nie kupować takiej działki. Jeżeli przewody nie są widoczne, należy sprawdzić, czy nie znajdują się pod ziemią. Takie informacje uzyskamy w zakładzie uzgodnień dokumentacji działającym przy starostwie lub w zakładach, do których należą sieci uzbrojenia. W przypadku gdy jesteśmy jednak już posiadaczami takiej działki, możemy starać się o usunięcie lub przeniesienie w inne miejsce słupa czy przewodów lub o wynagrodzenie za korzystanie z gruntu. Jednak przeważnie zakłady, do których należą te urządzenia, nie są zainteresowane przebudową. W takiej sytuacji można dochodzić swoich praw w sądzie, lecz może to trwać wiele lat.

Budynek do rozbiórki

Zdarza się, że na działce, która odpowiada inwestorowi pod względem wielkości, kształtu i lokalizacji, znajdują się obiekty będące w kiepskim stanie technicznym, które nie będą w przyszłości użytkowane. Aby uporządkować i oczyścić działkę pod przyszłą budowę, należy załatwić formalności zezwalające na rozbiórkę obiektu. Pozwolenie na rozbiórkę z urzędu gminy lub starostwa będzie konieczne, jeśli budynek jest obiektem zabytkowym lub jeśli ma wysokość co najmniej 8 m, a jego odległość od granicy jest mniejsza niż połowa jego wysokości. W innych przypadkach wystarczy dokonać zgłoszenia rozbiórki, podając opis zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych i dołączając szkic usytuowania budynku.

Działka z ukrytą wadą

Kupując działkę, warto pamiętać, że zgodnie z kodeksem cywilnym osoba sprzedająca działkę odpowiada wobec kupującego za jej ewentualne wady fizyczne lub prawne. Inwestor kupujący działkę ma oparcie w przepisach prawa, jeśli okaże się, że pomimo zapewnień sprzedającego działka ma wady fizyczne, a więc nie nadaje się do zabudowy ze względu na urządzenia podziemne, albo wady prawne, czyli jest obciążona prawami osób trzecich. W takim przypadku nabywca może ubiegać się o obniżenie ceny, odstąpić od umowy albo zażądać naprawienia szkody poniesionej na skutek istnienia wady. Warto także pamiętać, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne działki wygasają po upływie pięciu lat od zakupu działki, natomiast za wady prawne po roku od momentu, gdy kupujący dowiedział się o istnieniu wady.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.