Wyższy wkład własny. Zmiany w kredytach hipotecznych

Od początku 2016 roku klienci ubiegający się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub budowę domu muszą dysponować większym wkładem własnym. Obecnie banki wymagają udziału własnego w wysokości 15 procent wartości nieruchomości.

Zmiany są skutkiem Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Udział własny kredytobiorcy nie musi być koniecznie wniesiony w formie gotówki, oszczędności zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych. Środki na wkład własny mogą pochodzić z akcji, obligacji, premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej, mogą być nawet ulokowane w nieruchomościach, o ile ich docelowym przeznaczeniem będzie kredytowana inwestycja (jeśli zostanie to zadeklarowane podczas ubiegania się o kredyt). W przypadku gotówki i zgromadzonych w różnych formach oszczędności kluczowym kryterium jest to, aby docelowo zostały one przeznaczone na zakup lub budowę kredytowanej nieruchomości.

Klienci ubiegający się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub budowę domu muszą dysponować wkładem własnym w wysokości 15 procent wartości nieruchomości. 

Aby ubiegać się o kredyt na budowę domu, trzeba dysponować wkładem własnym w wysokości 15%
Aby ubiegać się o kredyt na budowę domu, trzeba dysponować wkładem własnym w wysokości 15%

Działka jako wkład własny

Akceptowalne są również inne formy wkładu własnego. Może to być na przykład dofinansowanie uzyskane z rządowego lub innego programu wsparcia czy już poniesione koszty – na przykład wartość kupionej działki. Tego rodzaju wydatki muszą jednak zostać dobrze udokumentowane (w formie np. dowodów wpłat wynikających z aktu notarialnego umowy sprzedaży). W przypadku budowy domy własnymi siłami za część wkładu własnego niektóre banki mogą uznać nie tylko działkę, ale również koszty przygotowania inwestycji, zakupionych materiałów budowlanych czy wykonanych prac. Aby poniesione wydatki weszły w skład wkładu własnego, muszą zostać rzetelnie udokumentowane.

Środki na wkład własny mogą pochodzić z akcji, obligacji czy premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej. Mogą też być ulokowane w nieruchomościach, o ile ich docelowym przeznaczeniem będzie kredytowana inwestycja.

Dziesięć procent, ale...

Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego pozostawiła możliwość uzyskania kredytu przez klientów, którym nie udało się uzbierać piętnastoprocentowego wkładu własnego. Banki mogą udzielać kredytów osobom dysponującym jedynie dziesięcioprocentowym udziałem własnym, pod warunkiem zastosowania dodatkowego ubezpieczenia lub zabezpieczenia. Komisja Nadzoru Finansowego zaleca w tym celu wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu, ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym, zastawu na obligacjach, bonach skarbowych lub środkach zgromadzonych na rachunkach stanowiących III filar systemu emerytalnego (IKE lub IKZE). Przy czym Komisja Nadzoru Finansowego nie wyraziła zgody na kompensowanie niższego wkładu własnego podwyższoną marżą. Banki nie mogą więc pobierać prowizji od podwyższonego ryzyka.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.