Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

Planując rozbiórkę obiektu budowlanego, inwestor ma obowiązek uzyskać decyzję o pozwoleniu na takie prace lub dokonać samego zgłoszenia - w zależności od lokalnych warunków. Do rozbiórki jakich obiektów konieczne jest pozwolenie? Co powinien zawierać wniosek?

Nie zawsze wydanie pozwolenia jest konieczne – np. wtedy, gdy rozbiórka ma dotyczyć małej architektury (wiaty, garaże, oranżerie). Jednak gdy rozbiórce mają być poddane budynki, na których budowę musieliśmy uzyskać pozwolenie, konieczne jest także pozwolenie na ich rozbiórkę. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków niefigurujących w rejestrze zabytków czy ochrony konserwatorskiej, jeżeli ich wysokość jest niższa niż 8 m oraz odległość od granicy jest nie mniejsza, niż połowa wysokości budynku. W takiej sytuacji wymagane jest tylko zgłoszenie.

Co musi znaleźć się we wniosku?

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • jakiego budynku dotyczy rozbiórka,
 • numer oraz lokalizację działki.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 • szkic/rysunek usytuowania obiektu,
 • zgodę właściciela,
 • określenie zakresu oraz sposobu przeprowadzania robót budowlanych,
 • określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • projekt rozbiórki obiektu (jeżeli jest wymagany),
 • inne dokumenty, takie jak pozwolenia czy uzgodnienia od innych organów – wymagane przepisami szczególnymi.

Miejsce złożenia wniosku o rozbiórkę

Prace rozbiórkowe – jeszcze przed ich rozpoczęciem – musimy zgłosić do starostwa powiatowego, urzędu wojewódzkiego, specjalistycznego urzędu górczniczego lub okręgowego urzędu górniczego. Z reguły wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się do prezydenta miasta na prawach powiatu lub do starosty.

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf

 

Komentarze

 • jola 2017-12-07T07:22:06Z

  budynek przy ul.trzebnickiej 46 za wiaduktem kolejowym rozpada się.wyburzenie lub remont