Zasady budowy ścianek działowych

Ścianki działowe pełnią w domu jednorodzinnym funkcję przegród między pomieszczeniami. Nie są trudne do wykonania, a z uwagi na lekką konstrukcję można modyfikować ich układ. Wyjaśniamy najważniejsze zasady budowy ścianek działowych.

Ściany działowe nie należą do elementów konstrukcyjnych domu, jednak są obciążeniem dla konstrukcji. Z tego powodu bez konsultacji z architektem można je usuwać lub zastosować do budowy lżejsze materiały. Aby zastosować cięższe materiały czy zmienić układ ścianek, powinniśmy skonsultować się z konstruktorem.

Materiały do wykonania ścianek działowych

Ścianki działowe wykonuje się najczęściej z pełnej cegły, cegły otworowej (dziurawki lub kratówki), cegieł lub bloczków wapienno-piaskowych, bloczków z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych oraz pustaków szklanych.

Należy pamiętać, że murowanie powinniśmy zaczynać przy dodatniej temperaturze w pomieszczeniach. Do murowania ścian stosuje się zwykłą zaprawę wapienno-cementową, a do ścian z bloczków cienkowarstwową zaprawę klejową z uwagi na niewielką tolerancję wymiarów. Do ułożenia pustaków szklanych nie potrzeba zaprawy, ponieważ stosuje się systemowe złączki z metalu i tworzywa sztucznego.

Aby połączyć ze sobą murowane ściany działowe, należy je ze sobą przemurować
Aby połączyć ze sobą murowane ściany działowe, należy je ze sobą przemurować
Ścianek działowych nie stawia się bezpośrednio na stropie. Aby zapobiec odkształceniom ścian, należy je stawiać na warstwie papy podkładowej. Pamiętajmy także, że mur nie może stykać się ze stropem powyżej. Częstym błędem popełnianym przez amatorów stawiających ścianki działowe jest sztywne połączenie ścian działowych ze stropem. Należy między ścianą a stropem pozostawić szczelinę o szerokości 2–3 cm i wypełnić ją pianką poliuretanową lub wełną mineralną. Uchroni to ścianę przed ewentualnymi pęknięciami powstałymi na skutek ugięcia stropu oraz będzie zapobiegało przenoszeniu się dźwięków uderzeniowych z kondygnacji powyżej. A zatem ścianki działowe należy budować, gdy wszystkie prace związane ze stropami będą zakończone.

W przypadku gdy ścianka działowa wykonana z pełnych cegieł lub dziurawek będzie wyższa niż 2,5 m lub dłuższa niż 5 m, trzeba będzie wykonać uzbrojenie z płaskowników stalowych lub specjalnych drabinek zbrojeniowych. Zbrojenie musi się też znajdować w ścianie nośnej, z którą styka się ściana działowa.

Częstym błędem jest sztywne połączenie ścian działowych ze stropem. Między ścianą a stropem należy pozostawić szczelinę o szerokości 2–3 cm i wypełnić ją pianką poliuretanową lub wełną mineralną. Uchroni to ścianę przed ewentualnymi pęknięciami.

Łączenie ścian działowych

Aby połączyć ze sobą murowane ściany działowe, należy je ze sobą przemurować, co wpłynie na ich stabilność. Inny sposób należy zastosować w przypadku łączenia ścian działowych z nośnymi. Można łączyć je ze sobą, wykonując w ścianach konstrukcyjnych minimum 5-centymetrowe bruzdy. Coraz popularniejsze jest jednak łączenie za pomocą stalowych kotew przykręcanych do ściany nośnej oraz odginanych pod kątem prostym i umieszczanych w poziomej spoinie ścianki działowej.

Do murowania ścian stosuje się zwykłą zaprawę wapienno-cementową
Do murowania ścian stosuje się zwykłą zaprawę wapienno-cementową

Wieszanie półek na ścianach działowych

Na ścianach działowych można zwykle bez problemu wieszać meble. Ze względu na fakt, że ściany z pustaków mają niejednorodną strukturę, konieczne będzie użycie kołków rozporowych o długiej strefie rozprężenia. Jeśli chcemy powiesić naprawdę ciężkie meble, konieczne będzie zastosowanie kotew chemicznych. Pamiętajmy, że otwory w ścianie z pustaków, kratówek czy cegły dziurawki wiercimy wiertarką bez udaru.

Komentarze