Wewnętrzne ściany nośne

Pomieszczenia wewnątrz domu wydziela się za pomocą ścian działowych i nośnych. Te pierwsze mogą być wykonane z niemal dowolnych materiałów. W przypadku drugich wymogi techniczne są bardziej wyśrubowane.

Wewnętrzne ściany konstrukcyjne (nośne), podobnie jak ściany działowe, służą do wydzielania pomieszczeń, powinny więc cechować się odpowiednimi parametrami akustycznymi oraz odpornością ogniową. Ale w ich przypadku liczy się ponadto wytrzymałość mechaniczna, ściany nośne przenoszą bowiem obciążenia ze stropów i przekazują je na fundamenty, stanowią także usztywnienie całego budynku. Na dodatek obciążenia, które przenoszą, są znacznie większe niż obciążenia przenoszone przez zewnnętrzne ściany nośne.

Wewnętrzne ściany nośne, podobnie jak działowe, służą do wydzielania pomieszczeń. Ponadto przenoszą obciążenia ze stropów i przekazują je na fundamenty. W ich przypadku istotnym parametrem jest więc także wytrzymałość mechaniczna.

Pozostaje więc pytanie – z czego powinny być wykonane? Najlepiej aby powstały w tej samej technologii, co ściany zewnętrzne. Elementy, z których muruje się wewnętrzne ściany nośne, powinny cechować się takimi samymi parametrami związanymi z wytrzymałością na ściskanie, co materiały wykorzystane do budowy ścian zewnętrznych. Ientyczna powinna być także wysokość poszczególnych elementów, z których są murowane ściany, grubość nie musi być taka sama. Ściany zewnętrzne powinny być bardzo ciepłe, wewnętrzne nie muszą spełniać tego warunku. Te pierwsze wykonuje się więc z grubych materiałów, a drugie mogą być nawet o połowę cieńsze. To istotne, gdyż cieńsze ściany wewnętrzne zajmują mniej powierzchni wewnątrz domu. Wyjątek stanowią ściany pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi. Ich izolacyjność termiczna jest regulowana przepisami, które określają dla nich graniczną wartość współczynnika przenikania ciepła U ≤ 0,3 W/(m²K).

Wewnętrze ściany nośne powinny zostać wykonane w tej samej technologii co ściany zewnętrzne
Wewnętrze ściany nośne powinny zostać wykonane w tej samej technologii co ściany zewnętrzne
Wewnętrzne ściany nośne, które znajdują się na kolejnych kondygnacjach, muszą zostać usytuowane dokładnie nad sobą. Jeśli są stawiane na płycie fundamentowej lub stropie – umieszcza się je na izolacji z folii o szorstkiej powierzchni lub z papy termozgrzewalnej. Jeżeli powstają na ścianach fundamentowych – pod izolacją umieszcza się również warstwę z zaprawy cementowej, która niweluje podłoże. Dobre wypoziomowanie pierwszej warstwy muru jest szczególnie istotne pod przegrodami murowanymi na cienką spoinę. 

Podczas stawiania wewnętrznych ścian nośnych szczególną uwagę należy zwrócić na sposób ich łączeniz ze ścianami zewnętrznymi. Musi to być wykonane w taki sposób, aby zagwarantowane zostało przekazywanie pomiędzy nimi obciążeń pionowych i poziomych. W tym celu wykonuje się wiązanie elementów murowanych, stosuje się metalowe łączniki lub zbrojenia przechodzące w każdą ze ścian.

Ściany działowe łączy się z nośnymi w ten sposób, że te pierwsze umieszcza się w specjalnych bruzdach lub używa się w tym celu ocynkowanych kotew stalowych. Kotwy są wpuszczane w spoiny poziome obydwóch ścian, gdy te osiągną taką samą wysokość, lub są przykręcane do muru nośnego i wpuszczane w spoiny dostawianej ściany.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.