Zmiany w projekcie domu dotyczące podpiwniczenia

Ze względu na szeroką ofertę gotowych projektów domów ich cena łącznie z późniejszą obowiązkową adaptacją jest i tak niższa niż cena projektów przygotowanych na zamówienie. Oprócz zmian, które dostosują projekt do warunków zabudowy, zagospodarowania terenu oraz obowiązujących przepisów, na etapie adaptacji można dostosować projekt do indywidualnych potrzeb inwestora.

Adaptacja projektu to obowiązkowy etap, przez który musi przejść każdy inwestor wybierający projekt gotowy, zanim zacznie ubiegać się o pozwolenie na budowę. Architekt dostosuje dom do warunków, jakie panują na działce, ale także wprowadzi zmiany, które pozwolą dopasować budynek do potrzeb inwestora przy zachowaniu norm konstrukcyjnych i materiałowych. Aby ograniczyć koszty związane z zakupem projektu i jego adaptacją, powinno się wybrać taki projekt gotowy, który wymaga jak najmniejszych zmian, nie tylko tych związanych z oczekiwaniami inwestora, ale także związanych z wymaganiami opisanymi w warunkach zabudowy działki. Mimo że za zgodą autora możemy wprowadzać do projektu najróżniejsze zmiany, modyfikacje konstrukcyjne wymagające szczegółowych przeliczeń będą dodatkowo płatne.

Gotowe projekty domów mogą być podpiwniczone lub nie zawierać piwnicy. Jeśli jakiś projekt jest dopasowany do naszych potrzeb, lecz warunki zabudowy wymagają zmian w podpiwniczeniu, można tę modyfikację wykonać na etapie adaptacji. Zmiana podpiwniczenia to jedna z często stosowanych zmian w projektach gotowych. Istnieje możliwość całkowitego podpiwniczenia lub wykonania częściowego podpiwniczenia wybranego fragmentu budynku. Jeśli dom zawiera piwnicę, można także zrezygnować z jej budowy i wykreślić ją z projektu na etapie adaptacji.

Rezygnacja z piwnicy

Choć domy jednorodzinne z piwnicą mają w Polsce długowieczną tradycję, współcześnie coraz częściej rezygnuje się z jej budowy. Głównym powodem jest szukanie oszczędności. Szacuje się, że budowa piwnicy podnosi koszt realizacji domu o około 10–20%. Oprócz względów finansowych jej budowa może nie być możliwa ze względu na warunki panujące na działce.

Podstawową przeszkodą w budowie domu z piwnicą jest wysoki poziom wód gruntowych. Aby określić, na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe, należy zlecić na zakupionej działce wykonanie badań geotechnicznych i wierceń gruntu. Należy zrezygnować z podpiwniczenia, w przypadku gdy poziom wód gruntowych znajduje się na równi lub powyżej poziomu podłogi planowanej piwnicy. Istnieje także możliwość wykonania izolacji wodoodpornej, która chroni ściany piwnicy przed zalaniem, ale czasem bywa ona zawodna.

Wykonanie podpiwniczenia

Piwnica jest podziemną kondygnacją. W domach jednorodzinnych można wykonać pełne podpiwniczenie lub częściowe zlokalizowane pod fragmentem budynku. Najczęściej jest wykonywane przez inwestorów posiadających małe działki i zmuszonych budować domy o niewielkiej powierzchni zabudowy. W podziemnej części domu lokuje się głównie pomieszczenia gospodarcze, które odseparowane od strefy dziennej będą ukryte przed gośćmi. Oprócz tego można tu zlokalizować siłownię, salę fitness, domowe kino czy inne pomieszczenie hobby, z którego hałasy nie będą dochodziły do innych części domu. Łatwiej na etapie adaptacji wykonać całkowite podpiwniczenie, jeśli w projekcie przewidziano piwnicę pod częścią budynku, ponieważ fundamenty pod całością budynku zostały już wyrysowane w projekcie i nie jest konieczne ich pogłębianie.

Komentarze

  • Jerzy Makuszewski 2019-04-08T16:49:15Z

    Chce zakupic gotowy plan na Dom w Zielistkach (P) I potem dokonac istotnych zmian, z uzytkowego poddasza na dom pietrowy I zmiane kata dachu z 42 stopni na 30. Potem odciac 1/3 czesc domu i pozostala czesc zblizniaczyc. czy Archon moze to zrobic?