miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wskaźnik intensywności zabudowy – co to jest? Jak go wyliczyć

Jeśli planujesz budowę domu, musisz zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Zanim wybierzesz gotowy projekt domu, zajrzyj do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub warunków zabudowy. Oprócz tego sprawdź minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy. Jego przekroczenie oznacza, że nie dostaniesz pozwolenia na budo...

Czytaj dalej

Odległość domu od drogi publicznej

Planując budowę domu, trzeba mieć na uwadze zachowanie odpowiednich odległości od granic działki, sąsiednich zabudowań, a także od drogi publicznej. Minimalne odległości od drogi są dokładnie określone w przepisach. W szczególnych przypadkach budynki można sytuować bliżej. W artykule wyjaśniamy, kiedy jest to możliwe.

Czytaj dalej

Kto powinien zająć się wybudowaniem drogi dojazdowej do posesji?

Inwestorzy budujący dom poza miastem często mają problem z drogą dojazdową do działki. O tym, kto powinien zająć się jej budową, decyduje to, czyją własnością jest grunt, przez który ma droga przebiegać. W przypadku drogi wewnętrznej za jej budowę i modernizację odpowiada właściciel gruntów, przez k...

droga | droga dojazdowa | formalnosci budowlane | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Czytaj dalej