miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Odległość domu od drogi publicznej

Planując budowę domu, trzeba mieć na uwadze zachowanie odpowiednich odległości od granic działki, sąsiednich zabudowań, a także od drogi publicznej. Minimalne odległości od drogi są dokładnie określone w przepisach. W szczególnych przypadkach budynki można sytuować bliżej. W artykule wyjaśniamy, kiedy jest to możliwe.

Czytaj dalej

Kto powinien zająć się wybudowaniem drogi dojazdowej do posesji?

Inwestorzy budujący dom poza miastem często mają problem z drogą dojazdową do działki. O tym, kto powinien zająć się jej budową, decyduje to, czyją własnością jest grunt, przez który ma droga przebiegać. W przypadku drogi wewnętrznej za jej budowę i modernizację odpowiada właściciel gruntów, przez k...

droga | droga dojazdowa | formalnosci budowlane | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Czytaj dalej