Budowa domu na trudnym terenie

W projektach domów konieczne jest określenie sposobu posadowienia budynku przystosowanego do nośności gruntu. Projekty gotowe są uniwersalne, a zatem zakłada się w nich przeciętne warunki gruntowe. Na etapie adaptacji trzeba zatem dostosować sposób posadowienia domu, biorąc pod uwagę warunki panujące na konkretnej działce.

Problemów z posadowieniem domu na działce nie będą mieli właściciele działek położonych na stabilnym, niezagrażającym osunięciem ziemi gruncie. Gorzej będzie jednak w przypadku, gdy teren jest zagrożony deformacją. Aby zminimalizować ryzyko zniszczenia budynku, konieczne będzie zadbanie o zabezpieczenie domu już na etapie adaptacji projektu i wyboru materiałów budowlanych.

Jak sobie poradzić z terenami zalewowymi?

Budowa domu na terenach zalewowych to duże ryzyko, dlatego warto wcześniej ocenić warunki panujące na działce, aby uniknąć niespodzianek. Jak sprawdzić, czy tereny, na których chcemy budować dom, są zalewowe? Przede wszystkim należy zajrzeć na stronę internetową Państwowego Instytutu Geologii. Tam umieszczono mapę terenów Polski potencjalnie zagrożonych podtopieniami. Poza tym warto zamówić operat wodno-prawny, gdzie sprawdzone i obliczone są wody stuletnie. Z niego dowiemy się, jak budować dom na danym terenie, jaka część naszej działki jest zagrożona i czy powinna być wyłączona spod zabudowy. Dobrym sposobem jest przeprowadzenie wywiadu wśród sąsiadów. Należy spytać ich o wodę w piwnicy, poziom wody w studni, zapezpieczenia przeciwpowodziowe oraz o to, jak długo stoi woda po deszczu. Aby ocenić, czy poziom wód gruntowych jest wysoki, warto przyjrzeć się roślinom porastającym działkę. Potwierdzeniem tego stanu będzie dominacja na działce takich gatunków jak wierzba, olcha, skrzyp polny, wełnianki czy sitowie.

Jeśli okaże się, że jesteśmy posiadaczami gruntów zalewowych, najkorzystniej będzie wybudować dom bez podpiwniczenia. Na takiej działce poziom wód gruntowych jest wysoki, a zatem budowa piwnicy byłaby trudna i kosztowna ze względu na konieczność wykonania izolacji przeciwwodnej. W takim przypadku ściany fundamentowe muszą mieć hydroizolację typu ciężkiego i być budowane jako szczelna wanna chroniąca przed napierającą wodą gruntową. Innym sposobem na budowę domu na takiej działce jest zaplanowanie pierwszej kondygnacji, która będzie złożona z szkieletu żelbetowego przygotowanego do zalewania przez wodę. Taki dom powinno się zlokalizować w najwyższym punkcie działki krótszą ścianą lub pod kątem do spodziewanej fali. Poza tym należy go zabezpieczyć, usypując małe wały ziemne i obsadzając je krzewami czy drzewami.

Budowa na terenie górniczym

Szkodami górniczymi nazywamy zjawiska występujące na powierzchni terenu, które są skutkiem eksploatacji górniczej. Wśród podstawowych typów szkód znajdują się deformacje powierzchni (obniżenia, zapadliska), zmiany stosunków wodnych (podniesienie poziomu wód gruntowych) oraz wstrząsy górnicze. Biorąc pod uwagę stopień deformacji terenu, ustala się kategorię zniekształceń przydatności terenu do zabudowy. Klasyfikuje się je w pięciostopniowej skali – kategoria I oznacza najmniejsze szkody, kategoria V największe, na których nie można się budować. Skąd można się dowiedzieć, czy nasza działka jest objęta szkodami górniczymi? Takie informacje uzyskamy w okręgowym urzędzie górniczym.

Jeśli budujemy dom na działce ze szkodami górniczymi, konieczne jest zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie budynku już na etapie adaptacji projektu gotowego oraz wyboru materiałów budowlanych. Powinno się uwzględnić wszystkie niekorzystne uwarunkowania podłoża, co pomoże zapobiegać ewentualnym szkodom i zwiększyć komfort mieszkania. Warto pamiętać, że lepiej będzie na takiej działce postawić dom o zwartej bryle i regularnym planie. Do tego ściany konstrukcyjne powinny być usytuowane w jednej płaszczyźnie na całej szerokości i długości budynku. Jeśli jednak chcemy wybudować dom o nieregularnym kształcie, konieczne będzie podzielenie go na niezależne konstrukcyjnie części, a więc tzw. segmenty, za pomocą pasów dylatacyjnych. Należy także dobrać odpowiedni fundament. Na terenie szkód górniczych fundament powinien być zbudowany z ław żelbetowych wiązanych po przekątnej ściągami tworzącymi ruszt żelbetowy. Można też zastosować fundament w postaci żelbetowej płyty. Jeśli chodzi o podpiwniczenie – dom powinien albo być niepodpiwniczony, albo mieć piwnice pod całością. Domy budowane na szkodach górniczych powinny być posadowione na warstwie podsypki piaskowej o grubości 30–100 cm w zależności od długości budynku i kategorii szkód.

Komentarze

  • KRZYSZTOF 2015-07-18T16:33:43Z

    KRZYSZTOF ŚLAGA ECO INWEST www.ecoinwest.pl WITAM PANA ZŁOŻONE WARNIKI GEOLOGICZNE TO GRUNTY O SŁABEJ NOŚNOŚCI A WIĘC GRUNTY TYPU GLINY, IŁY , PYŁY W STANIE NAWODNIONYM GDZIE IL > 0,3, TO GRUNTY ORGANICZNE, GRUNTY NASYPOWE, SZKODY GÓRNICZE. WYKONANIE POSADOWIENIA W TYCH WARNACH OBIEKTU WYMAGA DUŻEGO DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA, NIE JEDNOKROTNIE KONSULTACJI Z JEDNOSTKAMI BADAWCZYMI LUB POLITECHNIKAMI NAJDROŻSZYM SPOSOBEM JEST WYKONANIA PALOWANIA, STUDNIE , NAJTAŃSZYM KOSZTEM JEST WYKONANIE FUNDAMENTU PŁYTOWEGO JEDNAK NIE W KAŻDYCH WARUNKACH GEOLOGICZNYCH TAKIE ROZWIANIE JEST MOŻLIWE. W PRZYPADKU GRUNTÓW ORGANICZNYCH , NASYPOWYCH PROBLEM DOTYCZY NIE RÓWNOMIERNEGO OSIADANIA BUDYNKU W OSI "Z " PROJEKTOWANIE WYMAGA BARDZO DUŻEGO DOŚWIADCZENIA ORAZ ZAAWANSOWANYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIENNE PARAMETRY GRUNTU /