Zanim ruszy budowa

Odpowiednie przygotowanie działki, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych, przyspieszy i usprawni budowę. Niektóre prace można wykonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, z innymi trzeba się wstrzymać do czasu otrzymania decyzji.

Z formalnego punktu widzenia budowę można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia. Kiedy zatem następuje rozpoczęcie budowy? Prawo budowlane mówi, że „rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy” i wymienia te prace przygotowawcze. Są to: wytyczenie budynku przez geodetę, niwelacja terenu, zagospodarowanie terenu i budowa tymczasowych obiektów, wykonanie tymczasowych przyłączy. Wszystkie ww. prace można prowadzić dopiero, gdy ma się pozwolenie na budowę. Można je wykonywać tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Ponadto – jako że roboty te stanowią już budowę, przed ich rozpoczęciem trzeba dokonać kilku formalności, tj. m.in. zatrudnić kierownika i zgłosić w nadzorze rozpoczęcie budowy. Inne – niż wymienione wyżej – prace przygotowawcze można wykonać jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jest to na przykład budowa ogrodzenia, które będzie docelowym ogrodzeniem działki.

Prawo budowlane mówi, że „rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy” i wymienia te prace przygotowawcze. Są to: wytyczenie budynku przez geodetę, niwelacja terenu, zagospodarowanie terenu i budowa tymczasowych obiektów, wykonanie tymczasowych przyłączy.

Ogrodzenie działki

Teren budowy musi zostać zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, dlatego należy go ogrodzić lub – jeśli jest to niemożliwe – oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych oraz zapewnić stały nadzór.

Jeśli działka jest duża, nie trzeba jej całej ogradzać. Można zamontować tymczasowy płot zabezpieczający obszar, na którym będą prowadzone roboty i przechowywane materiały budowlane. Ogrodzenie placu budowy musi mieć wysokość co najmniej 1,5 m.

Teren budowy musi zostać zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych
Teren budowy musi zostać zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych
Jeśli ogrodzenie będzie już docelowym, przed jego budową może być potrzebny geodeta, który wytyczy granice działki (o ile nie były wskazywane przed zakupem działki lub wykonaniem projektu). Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m można budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Przed rozpoczęciem robót trzeba jednak sprawdzić, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza jakichś wymagań dotyczących np. wyglądu ogrodzenia. Ponadto ogrodzenie od strony drogi może wymagać uzgodnienia z zarządcą lub nawet uzyskania jego zgody, jeśli znajduje się zbyt blisko ulicy.

Jednak – na czas budowy, od strony wjazdu na działkę lepiej jest wybudować prowizoryczne ogrodzenie z szeroką bramą, która umożliwi bezproblemowy wjazd samochodom dostawczym, pompie do betonu i innym maszynom budowlanym.

Utwardzenie drogi dojazdowej

Zanim samochody dostawcze zaczną przywozić materiały budowlane, warto wykonać drogę dojazdową. Jest to potrzebne, zwłaszcza gdy budynek znajduje się daleko od ulicy. Wtedy dobrze jest utwardzić teren do miejsca, w którym będzie zlokalizowany dom. Ułatwi do dojazd ciężkiemu sprzętowi, np. pompie do betonu.

Na placu budowy w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną, która zawiera m.in. takie dane jak: rodzaj obiektu, numer pozwolenia, nazwa inwestora, nazwisko kierownika budowy.

Budynki zaplecza budowy

Na każdej budowie przydaje się miejsce, w którym można przechowywać drobny sprzęt i narzędzia, a pracownicy mogą zostawić swoje rzeczy. Niezbędna jest także przenośna toaleta dla robotników. Zarówno toaletę jak i kontener budowlany można wynająć. Innym rozwiązaniem jest budowa prostego tymczasowego budynku o dowolnej konstrukcji, np. popularnego blaszaka. Taki tymczasowy obiekt wykorzystywany podczas prowadzenia robót i usytuowany w dowolnym miejscu na terenie budowy nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia. Lokalizując taki budynek, warto od razu zastanowić się, gdzie będą składowane materiały budowlane, np.: piasek, cement, pustaki, by miejsca te nie kolidowały ze sobą

Prace ziemne

Przed rozpoczęciem budowy z terenu, na którym będzie zlokalizowany budynek, trzeba usunąć humus, czyli wierzchnią urodzajną warstwę gleby. Warto go dobrze przechować, gdyż przyda się podczas zakładania ogrodu. Z tego powodu można go także zdjąć z terenów przewidzianych pod dojazd i składowanie materiałów.

Jeśli na działce są przewidziane prace ziemne – np. wyrównanie terenu, można je zrobić, zanim koparka będzie kopać dół pod fundamenty.

Warto też zaplanować, gdzie będzie zgromadzona ziemia z wykopów oraz w jaki sposób zostanie zagospodarowany jej nadmiar, który pozostanie po zasypaniu fundamentów. Jest to ważne zwłaszcza w budynkach podpiwniczonych, gdyż wtedy większość ziemi z wykopu trzeba wywieźć lub zagospodarować na działce, co może okazać się trudne.

Przed rozpoczęciem budowy trzeba usunąć humus, czyli wierzchnią urodzajną warstwę gleby
Przed rozpoczęciem budowy trzeba usunąć humus, czyli wierzchnią urodzajną warstwę gleby

Tyczenie budynku

Dom jednorodzinny, niezależnie od tego czy jest budowany na podstawie pozwolenia czy zgłoszenia, wymaga geodezyjnego wyznaczenia w terenie. Tę czynność wykonuje geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. Prawo budowlane na kierownika budowy nakłada obowiązek zapewnienia wytyczenia budynku, ale w praktyce często zajmuje się tym inwestor. Warto ustalić tę kwestię z kierownikiem na początku współpracy.

Tablica budowy

Na placu budowy w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną, która zawiera m.in. takie dane jak: rodzaj obiektu, numer pozwolenia, nazwa inwestora, nazwisko kierownika budowy. Prawo budowlane, podobnie jak w przypadku tyczenia budynku, obowiązek ten nakłada na kierownika budowy, dlatego warto z nim ustalić, kto się tym zajmie.

Tymczasowe przyłącza

Podczas budowy będą potrzebne co najmniej prąd i woda. Można je zapewnić poprzez tymczasowe przyłącza. Z wnioskiem o ich wykonanie należy zwrócić się do dostawców mediów, którym trzeba będzie przedstawić m.in. decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Prąd i wodę można też dostarczyć w inny sposób, np. z sąsiedniego budynku. Wodę można też gromadzić w zbiorniku lub wykonać studnię. To drugie rozwiązanie jest korzystne, jeśli dom docelowo będzie zaopatrywany w wodę właśnie ze studni i była ona uwzględniona w projekcie. Jeśli chodzi o prąd, to dobrym rozwiązaniem może okazać się wynajęcie agregatu prądotwórczego.

Komentarze

 • Konstruktor 2021-04-05T06:15:47Z

  Dobrze, że człowiek może w ogóle wejść na tą "swoją" działkę...

  • gość 2021-03-24T13:06:18Z

   Czy geolog może wejść na teren w celu ustalenia głębokości wód gruntowych i innych warunków wodno-gruntowych przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę?

   • Gość 2021-04-20T07:02:03Z

    Tak może.

   • Gość 2020-08-08T08:09:34Z

    Witam, prosze powiedzieć czy moge zrobić juz fundamenty? Do domku 35m na zgloszenie nie mając jeszcze zezwolenia? Z góry dziekuje za odpowiedz.

    • Gość 2020-10-05T11:19:38Z

     nie, nie możesz