Działka bez drogi dojazdowej

Każda działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe powinna posiadać drogę dojazdową. Dawniej bez stosownego zaświadczenia nie można było przystąpić do budowy domu. Obecnie jest to możliwe, problem z wytyczeniem drogi jednak pozostaje. Co zrobić, gdy do wybranej działki brakuje odpowiedniego dojazdu?

Istnieje możliwość wyznaczenia drogi dojazdowej, która będzie przebiegać przez działkę sąsiada

Ustronnie położone tereny mają to do siebie, że z jednej strony są atrakcyjne cenowo, z drugiej jednak trzeba liczyć się z tym, że bywają pozbawione uzbrojenia i dogodnego dojazdu. O wszystko trzeba więc zadbać samemu, licząc się przy tym z kosztami. Obecnie, zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w połowie 2015 roku, inwestor, który zgłasza budowę domu, nie musi do wniosku dołączać oświadczeń o dostawie mediów i warunkach ich przyłączenia oraz zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą gminną lub powiatową (obowiązek ten pozostaje aktualny w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich). A zatem inwestor dołącza do wniosku mniej dokumentów i zyskuje więcej czasu, potrzebnego na wykonanie przyłączy oraz budowę dojazdu. Te wszystkie informacje, związane z dostępem do mediów i drogi dojazdowej, są weryfikowane przez urzędników dopiero na etapie oddawania budynku do użytku. Warto też wiedzieć, że obecnie budowa zjazdu z drogi wojewódzkej, powiatowej i gminnej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, może być realizowana na podstawie zgłoszenia.

Każda droga dojazdowa musi być połączona z drogą publiczną. Możliwe jest jednak wyznaczenie drogi koniecznej, która będzie prowadzić przez działkę sąsiada. Ze stosownym wnioskiem należy wystąpić do urzędu gminy. Za ustanowienie służebności drogowej sąsiad może wymagać rekompensaty. Porozumienie z sąsiadem nie zawsze okaże się możliwe. W przypadku trudności pozostaje droga sądowa. Inwestor wystąpuje z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej, sąd podejmie decyzję o tym, kto zapłaci za budowę drogi. Najczęściej ten obowiązek spada na wnioskodawcę, na rzecz którego droga została wyznaczona.

Inny sposób na wyznaczenie drogi dojazdowej polega na wytyczeniu służebności osobistej. Służebność przysługuje wybranej osobie, która w ten sposób zyskuje prawo dojazdu do swojej działki. Zawiera się ją w formie umowy, która określa m.in. formę i częstotliwość korzystania z drogi, a także opłatę za tę przysługę.

Kolejne rozwiązanie jest praktykowane zwłaszcza w sytuacji, gdy kilku inwestorów dochodzi do porozumienia i wspólnie wykupuje dodatkową działkę, na której następnie powstaje droga umożliwiająca dojazd do wszystkich posesji. To jest jednak najdroższa opcja, kosztowna zwłaszcza wówczas, gdy zakupu dokonuje jeden inwestor.

Komentarze

 • Mirka

  Każda działka budowlana powinna mieć drogę dojazdowa. A co z lasem wchodzącym w skład większego lasu? Posiadam działkę budowlaną wzdłuż, której ciągnie się drogą gminną. Kończy się w okolicach 3/4 wysokości działki. Klient chce kupic działkę ale bez zabierania mu kawałka na przedłużenie drogi do lasu. Geodezja nie jest pewna czy las musi mieć drogę....help

 • Tooba.pl

  Błąd został naprawiony, artykuł już jest widoczny.

 • Gość

  Jakoś nie widzę tego

 • Tooba.pl

  Zapraszamy do lektury tekstu "Budowa zjazdu na działkę" (http://jakbudowac.pl/Budowa-zjazdu-na-dzialke), gdzie wszystko na ten temat zostało wyjaśnione.

 • Gość

  zamierzam wybudować zjazd z drogi należącej do urzędu miasta. Posiadam zezwolenie na lokalizację zjazdu. Do kogo powinienem złozyc wniosek o budowę zjazdu?