Kto powinien zająć się wybudowaniem drogi dojazdowej do posesji?

Inwestorzy budujący dom poza miastem często mają problem z drogą dojazdową do działki. O tym, kto powinien zająć się jej budową, decyduje to, czyją własnością jest grunt, przez który ma droga przebiegać. W przypadku drogi wewnętrznej za jej budowę i modernizację odpowiada właściciel gruntów, przez które ta droga przebiega.

Kiedy drogę nazywamy wewnętrzną?

Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych (art. 8) droga wewnętrzna to taka, która jest wytyczona na gruncie należącym do właściciela nieruchomości lub na gruntach właścicieli będących sąsiadami. Drogami wewnętrznymi są bowiem drogi, parkingi oraz place niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Kto zatem odpowiada za jej budowę, przebudowę, remont, utrzymanie oraz oznakowanie? Odpowiada za nie zarządca terenu, a gdy nie jest wyznaczony – właściciel gruntu. W związku z tym ponosi on wszystkie koszty związane z budową drogi oraz jej późniejszymi remontami. Do zarządcy lub właściciela terenu należy także oznakowanie połączeń drogi wewnętrznej z drogą publiczną, a także utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu związanych z funkcjonowaniem połączeń. Jeśli chodzi natomiast o nazwę drogi wewnętrznej, to nadaje ją rada gminy. Podjęta uchwała wymaga jednak zgody pisemnej właścicieli gruntów, przez które droga przebiega.

Formalności związane z budową drogi wewnętrznej

Możliwość wytyczenia drogi dojazdowej oraz jej lokalizacji względem istniejących zabudowań powinna być uwzględniona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – w wydanej przez gminę decyzji o

warunkach zabudowy. Budowa drogi wewnętrznej wymaga pozwolenia na budowę i złożenia stosownej dokumentacji u właściwego miejscowo starosty. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia można przystąpić do budowy drogi.

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawarte są szczegółowe warunki techniczne związane z budową dróg dojazdowych. Zgodnie z nimi szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Należy także zapewnić dojazd i dojście umożliwiające dostęp do drogi publicznej odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Poza tym należy dostosować takie parametry drogi jak szerokość, promienie łuków dojazdów, nachylenie podłużne i poprzeczne czy nośność nawierzchni do wymiarów gabarytowych, ciężaru całkowitego oraz warunków ruchu pojazdów, których dojazd tą drogą jest konieczny. Inne warunki, które droga musi spełniać, może opisywać decyzja o pozwoleniu na jej budowę.

Połączenie drogi dojazdowej z drogą publiczną

Ponieważ każda droga dojazdowa musi być połączona z drogą publiczną. Jeśli taki zjazd dotychczas nie istniał, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu na drogę publiczną. W przypadku gdy dotychczasowy zjazd nie spełnia wymagań planowanej inwestycji, trzeba wystąpić o zezwolenie na jego przebudowę. Decyzje wydaje właściwy zarządca drogi publicznej, a więc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych, zarząd województwa – dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu – dla dróg powiatowych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta – dla dróg gminnych.

Gmina właścicielem drogi

Widzimy zatem, że budowa drogi i jej utrzymanie wymaga spełnienia wielu wymagań formalnych oraz przeznaczenia środków finansowych, które musi zapewnić właściciel gruntu, przez który droga przebiega. Jedynie w przypadku, gdy droga jest własnością gminy, obowiązki związane z budową zostają na nią przeniesione. Zatem szybkość realizacji prac związanych z budową drogi i jej remontami będzie zależała od posiadanych środków oraz priorytetów wyznaczonych przez gminę.

Komentarze

 • Krystyna 2021-11-09T21:07:48Z

  Jestem właścicielem domu jednorodzinnego mieszkalnego z pozwoleniem na użytkowanie. Pozwolenie na budowę z roku 1989 przewidywało wyjazd z posesji na gruntową drogę państwową. Problem w tym, że w latach późnych 90-tych odnaleźli się właściciele działek na których była zlokalizowana ta droga. Było ich ok. 40. Nie udało się uzyskać dojazdu koniecznego na drodze sądowej, takie rozwiązanie sugerowała mi gmina którą prosiłam o wykupienie drogi od właścicieli abym miała dojazd do domu. Kiedy nie udało się w sądzie uzyskać dojazdu koniecznego gmina powiedziała, że będzie wkrótce opracowany plan zagospodarowanie dla tego terenu i przewidują w nim tę drogę. Trzy lata temu uchwalono plan zagospodarowania terenu obejmujący drogę jako droga publiczna na prywatnym gruncie. Trzy miesiące temu wojewoda odwołał ten plan. Obecnie chcę sprzedać moją nieruchomość i nie mogę. Uważam , że za tą sytuację w której nie mogę w pełni dysponować moją własnością ponosi odpowiedzialność gmina. Co mam robić ?

  • Dawid 2021-10-08T17:25:34Z

   Jestem właścicielem działki, która ma dostęp do drogi gminnej. Problem polega na tym że na tą chwilę ta droga istnieje tylko na planie zagospodarowania przestrzennego. Czy można wymusić na gminie, budowę lub utwardzenie odcinka 120m ? Działka jest duża, w trakcie podziału geodezyjnego i przez brak drogi mamy problem ze sprzedażą.

   • Paweł 2021-12-21T16:38:55.300Z

    można. Trzeba napisać pismo i upominać się o swoje. W artykule https://www.sluzebnosc.info/zmuszenie_gminy_do_przygotowania_drogi_dojazdowej-material-67.html jest to opisane jak wymusić na gminie przygotowanie drogi.

   • Agnieszka 2020-07-30T05:06:16Z

    Jestem właścicielką działki miejskiej. Do posesji prowadzi wjazd, który usytuowany jest nad rowem rowem melioracyjnym. Ostatnio zaczął się sypać podjazd - przepust betonowy na którym jest wjazd zaczyna pękać z obu stron , sypie się do rowu gruz. Właścicielem rowów jest miasto. Kto powinien ponieść koszty naprawy wjazdu i jakie przepisy o tym stanowią.

    • Gość 2020-08-27T05:55:03Z

     Ustawa o drogach publicznych Art. 30. [Obowiązek utrzymywania zjazdów oraz przepustów] Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

    • Włodek z Warszawy 2020-03-17T10:02:26Z

     mam pytanie jestem właścicielem działki która ma dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną której właścicielem jest gmina . staram się o pozwolenie na budowę , w związku z tym potrzebny jest mi dostęp do drogi publicznej . czy muszę płacić gminie za służebność drogi przejścia i przesyłu .

     • Gość 2020-08-27T05:59:20Z

      Zasady korzystania z nieruchomości pośredniczącej w dostępie do drogi publicznej (drogą jest budowla, a nie grunt) wymagają uregulowania z właścicielem, niezależnie od tego, jaki to podmiot.

     • no no 2019-06-23T09:34:10Z

      Kupilem dom z droga zapisana w ksiedze wieczystej kazdo doczesnej nieodplatnie mia termin 9 lat i mam pozwolenie na budowe drogi ale wlasciciel niemzgadza sie co robic czy moge zaczac budowe drogi

      • Aneta 2018-10-18T19:03:13Z

       Mam posesję obok posesji sąsiada Aby dojechać lub dojść muszę przejechać przez działkę sąsiada.Sądownie mam przyznaną dzierżawę wjazdu za którą co rok płacę sąsiadowi.Do kogo należy utrzymanie porządku i remontowanie wjazdu?.Dodam że pies sąsiada zanieczyszcza dodatkowo wjazd,natomiast sąsiad twierdzi że nie musi sprzątać gdyż to jest grunt.Dodam że takie informacje otrzymałam też od dzielnicowego.

       • Gość 2019-01-19T15:10:52Z

        Dołącz do dyskusji

       • Beata 2018-04-12T22:24:54Z

        Mam pytanie -wlasciciel drogi wewnetrznej chce sie jej zrzec n'a rzecz gminy czy sasiedzi ktorzy maja od niego tylko sluzebnosc pokrywaja koszty z tym zwiazane? Czyli koszt od geodety przeksztalcenia n'a gierke i inné?

        • Joanna 2018-01-17T22:29:36Z

         Mam pytanie ,moze ktos sie zna Robia nam droge na osiedlu.Wykonawca twierdzi ,ze nie jest zobowiazany do zrobienia drogi objazdowej poniwaz nie ma tego w umowie . Na kim spoczywa wykonanie drogi dojazdowej do domow. Czy istnieja moze jakies ogolne przepisy regulujace te kwestie. Dzieki

         • NL.By175 2018-01-14T17:37:55Z

          Szanowny Panie wice sikora Niech pan korzysta z przepisów prawa obowiązującego dla wszystkich.

          • franek 2013-04-28T17:17:50Z

           Witam. Ja też miałem ten sam temat ale wiedziałem co będzie grane i na etapie sprzedaży działek dołączałem bezpłatne udziały,i po problemie każdy ma po równo!!!!!!!!!!! Myśleć jeszcze raz myśleć, a teraz to możesz ich w d..... pocałować....

           • jaroslaw 2013-02-08T20:59:19Z

            Witam Jestem wlaścicielem drogi dojazdowej z nieodpłatną śłużebnością i nie zgadzam się na jej budowę przez wł. władnących,gdyż uważam,że to oni winni wykupic tą drogę na wspołwłasność,bo oni z niej korzystają i po przekształceniu z rolnych w budowlane wartość działek wzrasta o ok.300 proc.Korzysta również UG,wydając pozwolenia na budowę na działkach rolnych. (podatek od tych działek wzrośnie 0 100 proc.inne opłaty również.Ja też bedę płacił podatek już nie rolny,ale od nieruchomosci.Wszyscy korzystają, traci tylko własciciel dz. obciązonej... Nie rozumię dlaczego to na właścicielu spoczywa obowiązek budowy drogi wewnęntrznej...( a k.c. ) pozdr.