Gdzie postawić garaż?

Garaż można zbudować od razu, wraz z domem, albo poczekać na bardziej sprzyjające okoliczności. Warto jednak z góry zarezerwować odpowiednie miejsce na działce, bo później może z tym być problem. Sposób usytuowania budynków gospodarczych jest regulowany przez prawo w podobny sposób, co domów mieszkalnych.

Nieduży (do 35 m² powierzchni zabudowy) parterowy wolno stojący budynek gospodarczy można zbudować na podstawie zgłoszenia (bez projektu). W ten sposób uzupełnimy zabudowę naszej nieruchomości o garaż, altanę, przydomowy ganek czy oranżerię. Z uproszczonej procedury można skorzystać pod warunkiem, że liczba podobnych obiektów nie przekroczy dwóch na każde 500 m² działki. Szczególne ograniczenia wymuszające konieczność uzyskania pozwolenia na budowę mogą ponadto wynikać z zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Aby postawić nieduży garaż, nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wystarczy zgłoszenie. 

Miejsce na garaż

Trudności mogą pojawić się w związku z usytuowaniem garażu. Jeśli działka jest już w pełni zagospodarowana, a wcześniej nie zarezerwowano na niej miejsca na garaż, problemem może okazać się znalezienie odpowiedniej – zgodnej z przepisami – lokalizacji. Przepisy nie stawiają wymagań odnośnie odległości garażu od budynku mieszkalnego znajdującego się na tej samej działce, może on więc stanąć w dowolnej odległości od domu. Trzeba przy tym jedynie zwrócić uwagę na to, aby nowy budynek nie zacienił i nie ograniczył dostępu światła do pomieszczeń mieszkalnych w domu. Szczegółowe uregulowania na temat jego lokalizacji mogą też znaleźć się w planie miejscowym.

Na bardzo wąskiej działce (do 16 m) dopuszcza się sytuowanie budynków ścianą bez drzwi i okien bezpośrednio przy granicy

Odpowiednie odległości

Planując budowę garażu, trzeba zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich odległości od granicy działki i zabudowań sąsiadów. Obiekty gospodarcze ścianą z oknami lub drzwiami mogą znaleźć się nie bliżej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (dotyczy to także budynków, które jeszcze nie powstały, ale dla których wydano już decyzję administracyjną). Podobnie jak w przypadków budynków mieszkalnych, ściana obiektu gospodarczego z oknami lub drzwiami może znaleźć się w odległości 4 m od granicy działki, a ściana bez okien i drzwi – 3 m od granicy.

Garażu nie można zbudować w dowolnym miejscu. Sposób sytuowania tego rodzaju budynków jest regulowany w podobny sposób, co domów mieszkalnych.

Wyjątki od reguły

W kilku określonych sytuacjach możliwe jest usytuowanie budynku bliżej sąsiedniej nieruchomości. Ścianę bez okien i drzwi można postawić w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy niej, jeśli wynika to z ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Nowy budynek można też zbudować bezpośrednio w granicy działki, jeśli na sąsiedniej nieruchomości istnieje już budynek (lub na jego budowę wydano zgodę) usytuowany w ten sposób. W takiej sytuacji ściana nowego obiektu całą powierzchnią powinna przylegać do ściany istniejącego budynku, a jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki powinna mieć długość i wysokość nie większe niż ma budynek na sąsiedniej działce.

Nieduży garaż można zbudować bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką

Szczególne warunki stwarza też nieruchomość o szerokości mniejszej niż 16 m. Na tak wąskiej działce dopuszcza się lokalizację budynku ścianą bez drzwi i okien bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 - 3 m od niej. Ponadto nieduży garaż (budynek gospodarczy o długości mniejszej niż 6,5 m i wysokości poniżej 3 m) można usytuować ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną albo w odległości nie mniejszej niż 1,5 m. 

Odstępstwo od przepisów

Jeśli po przeanalizowaniu wszystkich przepisów okaże się, że budowa garażu jednak nie wchodzi w rachubę, można spróbować jeszcze jednego sposobu, czyli wystąpić z wnioskiem o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (więcej na ten temat piszemy tutaj).

Komentarze

 • Marika

  witam, czy mogę do domu dostawić garaż do 35m2. Jeśli tak czy potrzebuje pozolenia, czy wystarczy samo zgłoszenie? Jakie dokumenty będą jeszcze mi potrzebne?

 • JJ96

  Witam, czy brak ograniczeń odnośnie odległości od budynku jednorodzinnego oznacza, że mogę taki garaż wybudować kilka centymetrów od domu?

 • AP72

  Czy brak konieczności pozwolenia lub tym bardziej zgłoszenia dla danej budowli jest równoznaczny z tym, że mogę to bez obaw zrobić - mam na myśli postawienie wiaty w pasie mniejszym niż 12 m od granicy z lasem? Czy wiata jest budowlą? ewentualnie jak ta wiata musiałaby wyglądać by jakiś urzędnik nie zarzucił że to jest "budowla" w rozumieniu prawa budowlanego? Generalne pytanie: co mogę w tym pasie 12m postawić, ale nie tylko po to by nie musieć tego zgłaszać, ale również po to by zrobić to zgodnie z prawem ? Bo to że nie trzeba czegoś zgłaszać to nie znaczy że można sobie to postawić gdziekolwiek i jakkolwiek i nie zwalnia nas to z przestrzegania i znajomości prawa.

 • Tooba.pl

  Witamy! Może Pan spróbować drogą inną - tymczasowe obiekty budowlane (opisujemy je tutaj: http://jakbudowac.pl/Tymczasowe-obiekty-budowlane-pozwolenie-czy-zgloszenie). Co do wiaty - tak, można postawić wiatę drewnianą do 35 mkw. oraz niektóre budynki gospodarcze nawet bez zgłoszenia.

 • AP72

  chciałem dobudować do skrajnego domu szeregowego garaż. niestety działka graniczy z lasem i odległość domu od granicy działki wynosi dokładnie tyle ile wymagają przepisy tj 12m. Nie ma miejscowego planu więc wystąpiłem o warunki zabudowy. W urzędzie jednak nie dano mi większych nadziei na pozytywne ustosunkowanie się Lasów Państwowych i zrobienie odstępstwa. Póki co nie mam jeszcze oficjalnej decyzji, ale myślę nad tym jakie są jeszcze drogi prawne by takie warunki uzyskać. Zakładałem garaż w technologi blaszanej otynkowanej więc coś co na pewno nie stanowi zagrożenia pożarowego dla lasu, a co było główną przesłanką ustawodawcy przy określaniu tych 12m. W każdym bądź razie blaszany garaż na pewno nie jest większym zagrożeniem niż drewniana wiata, którą mimo wszystko chyba mogę postawić bez formalności. Chyba że się mylę co do wiaty??