Jak zlikwidować hałasy w instalacjach?

Hałasy dobiegające z domowych instalacji zazwyczaj są bardzo uciążliwe. Mogą być wynikiem awarii któregoś z urządzeń, a także błędów wykonawczych lub projektowych. Jak wykonać instalację, by nie dopuścić do ich powstania? Co zrobić, gdy już się pojawią?

Żeby na etapie użytkowania budynku nie mieć problemów z hałasami dochodzącymi z instalacji, warto zadbać o to już podczas budowy. Łatwiej jest zapobiec temu zjawisku, niż później je zniwelować. Często naprawa błędu jest niemożliwa i trzeba przebudować instalację, a to wiąże się z poważnymi robotami budowlanymi. Dlatego warto zadbać o projekt instalacji i wykonanie zgodne z tym projektem, a także zatrudnić fachowca z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.

Izolacja akustyczna instalacji

Wykonując instalację wody i ogrzewania, trzeba pamiętać o izolacji akustycznej, która jest tak samo ważna jak izolacja ograniczająca straty ciepła i skraplanie pary wodnej. Wszystkie te funkcje może pełnić jeden materiał. Trzeba tylko stosować produkty przeznaczone do tego celu. Są to materiały miękkie i odporne na rozerwanie. Mają zazwyczaj warstwę kleju, która pomaga w szczelnym wykonaniu połączeń. Oprócz tego – łącząc różne odcinki izolacji, używa się specjalnej taśmy. Ważny jest nie tylko odpowiedni materiał, ale też sposób jego ułożenia. Trzeba dokładnie zaizolować rury i połączenia tak, żeby nie powstały żadne mostki akustyczne, czyli miejsca pozbawione izolacji.

Rury domowych instalacji
Producenci oferują całe systemy kanalizacji niskoszumowych

Hałasy mogą się pojawić również wtedy, gdy rury instalacyjne są zbyt sztywno zamocowane. Wszystkie połączenia instalacji z konstrukcją budynku, a także przejścia przez ściany i stropy to miejsca, które ułatwiają rozchodzenie się dźwięków. Żeby temu zapobiec warto stosować uchwyty z elastycznymi wkładkami z gumy, a wszędzie gdzie to możliwe – obejmy nakładać na izolację. Ponadto przejścia rur przez stropy muszą być wypełnione elastycznym materiałem tak, by instalacja nie łączyła się na sztywno z konstrukcją. Izolację akustyczną powinny być również obłożone wszystkie rury biegnące w ścianach.

By ograniczyć hałas pochodzący z instalacji kanalizacyjnej można – zamiast zwykłych rur polipropylenowych – zastosować rury i kształtki niskoszumowe, które są wykonane z materiałów o lepszej dźwiękochłonności. Producenci oferują całe systemy kanalizacji niskoszumowych, w których każdy z elementów jest wykonany tak, by ograniczyć rozchodzenie się dźwięków do minimum.

Izolacja akustyczna rur jest tak samo ważna jak izolacja ograniczająca straty ciepła i skraplanie pary wodnej. Wszystkie te funkcje może pełnić jeden materiał. Ważny jest również sposób jego ułożenia. 

Ważne jest także, żeby na etapie projektowania budynku projektant zadbał o to, by wszystkie piony instalacyjne oddzielić od pomieszczeń mieszkalnych. Najlepiej, by biegły daleko od nich, a jeśli jest to niemożliwe, muszą mieć zaprojektowaną i wykonaną właściwą izolację akustyczną.

Co zrobić, gdy hałasy już się pojawią?

Jeśli hałasy dobiegają z instalacji w użytkowanym budynku, trzeba znaleźć ich przyczynę i spróbować ją wyeliminować. Czym są spowodowane szumy w domowych instalacjach? Poniżej kilka najczęściej spotykanych problemów.

W instalacjach centralnego ogrzewania stukot i trzaski często słychać z grzejnika. Może to być wada fabryczna urządzenia, z którą sobie nie poradzimy, ale hałas może być także spowodowany nieprawidłowym podłączeniem grzejnika. Trzeba sprawdzić, czy przewody (zasilający i powrotny) nie są zamontowane na odwrót. Jeśli woda wypływa z grzejnika tam, gdzie powinna do niego wpływać, zawór termostatyczny nie pracuje prawidłowo. Problem ten często pojawia się w grzejnikach z dolnym podłączeniem. By go zlikwidować, najprościej jest wymienić dolny element przyłączeniowy, zastępując go zestawem krzyżowym.

Naprawa grzejnika
W instalacjach centralnego ogrzewania stukot i trzaski często słychać z grzejnika

W grzejnikach mogą być słyszalne hałasy również wtedy, gdy jakieś urządzenie ulegnie awarii. Wada pompy może spowodować, że dźwięki będą dochodzić z grzejnika, mimo że przyczyna będzie znajdować się daleko.

Inną częstą przyczyną hałasów dobiegających z instalacji centralnego ogrzewania jest powietrze znajdujące się w rurach i grzejnikach. W takim przypadku wystarczy odpowietrzyć instalację i problem zniknie.

Czasem zdarza się, że w instalacji grzewczej słychać szumy, które są spowodowane zbyt szybko płynącą wodą. Problem ten wynika z błędnego wykonania instalacji (niezgodnie z projektem lub bez niego) albo pomyłki projektanta.

Komentarze

  • tge

    piszecie stosować produkty przeznaczone do tego celu - ale jakie ???