Najczęstsze błędy w instalacjach centralnego ogrzewania

Żeby prawidłowo wykonać instalację centralnego ogrzewania, nawet w domu jednorodzinnym, potrzebna jest fachowa wiedza i umiejętności. Gdy tego zabraknie, pojawiają się błędy projektowe i wykonawcze.

Niektóre nieprawidłowości powstają na skutek braku dokumentacji projektowej i stosownych obliczeń. Inne są spowodowane tym, że nieuprawnione osoby samodzielnie zmieniają rozwiązania projektowe. Wielu błędów można uniknąć, stosując zalecenia zawarte w instrukcjach obsługi i montażu urządzeń. Jakie błędy najczęściej spotyka się w instalacjach centralnego ogrzewania?

Źle dobrana moc kotła

W kotłowniach na paliwo stałe często stosuje się kotły o źle dobranej mocy – zazwyczaj większej niż jest to konieczne. Jeśli kocioł ma za dużą moc, to pracuje mniej efektywnie i spala więcej paliwa, czyli jest droższy w eksploatacji. Ponadto emituje więcej zanieczyszczeń, a na ścianach komina i w kotle pojawia się sadza. Żeby prawidłowo dobrać moc kotła, nie wystarczy wiedzieć, jaka jest powierzchnia domu – trzeba policzyć straty ciepła w budynku. Nowe domy są lepiej ocieplone niż stare, zbudowane są z lepszych materiałów, o niższym współczynniku przenikania ciepła – z tego powodu nie potrzebują kotłów o tak dużej mocy jak starsze budynki o takiej samej powierzchni.

Niektóre nieprawidłowości powstają na skutek braku dokumentacji projektowej i stosownych obliczeń. Inne są spowodowane tym, że nieuprawnione osoby samodzielnie zmieniają rozwiązania projektowe. Wielu błędów można uniknąć, stosując zalecenia zawarte w instrukcjach montażu urządzeń.

Nieodpowiedni komin

Wielu instalatorów wykonując kotłownię i dobierając rodzaj kotła, nie zwraca uwagi na komin. Tymczasem od tego jaki ma przekrój i wysokość, zależy czy będzie w nim odpowiedni ciąg. Jest to szczególnie istotne w przypadku nowych kotłów, ponieważ dym nie ma tutaj tak wysokiej temperatury jak w starych piecach. Tego typu problemy pojawiają się często przy wymianie starych kotłów na nowe.

Od przekroju i wysokości komina zależy, czy będzie w nim odpowiedni ciąg
Od przekroju i wysokości komina zależy, czy będzie w nim odpowiedni ciąg

Źle dobrane grzejniki

Gdy kilka grzejników ma za dużą moc, nie da się prawidłowo ustawić parametrów instalacji. Co ciekawe – kłopotem nie jest przewymiarowanie wszystkich grzejników – wtedy można wyregulować parametry instalacji i sprawić, żeby dobrze pracowała.

Niewłaściwe materiały i narzędzia

Niektóry systemy wymagają, by używać odpowiednich materiałów i narzędzi. Wykonawcy często podchodzą do tego typu zagadnień dosyć swobodnie. Tymczasem, np. w systemach zaciskowych, ważne jest, żeby złączki i szczęki pasowały do siebie, ponieważ w przeciwnym wypadku instalacja nie będzie szczelna. W tych systemach często trzeba używać narzędzi, które pasują tylko do jednego rodzaju elementów.

Częstym błędem jest wykonywanie instalacji z tworzyw sztucznych, w sytuacji gdy czynnik grzewczy będzie miał długotrwale wysoką temperaturę, czyli około 95 stopni. Taka instalacja szybciej się zniszczy.

Materiały często są także źle dobierane do zamkniętych i otwartych układów centralnego ogrzewania. W układzie otwartym stosuje się rury ze stali nierdzewnej i miedzi. Nie wolno używać stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie, która nadaje się jedynie do układów zamkniętych.

Błędy podczas zgrzewania rur

Przy instalacjach z tworzyw sztucznych duże znaczenie ma to, z jaką temperaturą są zgrzewane rury. Nie mogą one zostać przegrzane, ponieważ po prostu się stopią. Jednak temperatura nie może też być za niska, gdyż wtedy połączenie będzie nietrwałe.

Gdy kilka grzejników ma za dużą moc, nie da się prawidłowo ustawić parametrów instalacji
Gdy kilka grzejników ma za dużą moc, nie da się prawidłowo ustawić parametrów instalacji

Nieprawidłowa izolacja przewodów

Jeśli przewody instalacji centralnego ogrzewania nie zostaną prawidłowo zaizolowane, pojawią się duże straty ciepła. Będzie to miało wpływ na wzrost kosztów ogrzewania i większą emisję zanieczyszczeń. Instalacja centralnego ogrzewania powinna być tak zaprojektowana i wykonana, żeby ograniczyć straty ciepła do minimum. To właśnie z tego powodu na przewodach wykonuje się izolację. Ważne jest, by odpowiednio dobrać grubość i rodzaj izolacji. Ponadto otulinę trzeba dobrze dopasować do średnicy zewnętrznej przewodu, a wszelkie jej łączenia odpowiednio skleić.

Niewłaściwe ciśnienie dyspozycyjne

Jeśli woda w instalacji płynie zbyt szybko, to pojawiają się hałasy, które mogą być bardzo uciążliwe. Żeby instalacja cicho pracowała, zanim się ją wykona, trzeba przeprowadzić odpowiednie obliczenia. Specjalista liczy przepływy i na ich podstawie dobiera parametry instalacji – w tym przypadku ciśnienie dyspozycyjne.

Źle dobrane średnice

Jeśli rury w instalacji centralnego ogrzewania mają za małe średnice, zwiększają się straty ciśnienia. To powoduje, że wzrastają koszty eksploatacji takiej instalacji.

Brak próby szczelności

Po wykonaniu każdej instalacji centralnego ogrzewania trzeba przeprowadzić próbę szczelności. Tymczasem wykonawcy często o tym zapominają. Jeśli przed wykonaniem wylewek nie sprawdzi się, czy instalacja jest szczelna, mogą w trakcie eksploatacji pojawić się przecieki, które trudno będzie zlokalizować i naprawić.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.