Kiedy mija ważność projektu budowlanego, warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę?

W przypadku gdy względy finansowe zmuszają nas do przerwania budowy domu i odłożenia jej w czasie, należy pamiętać o terminach ważności dokumentów budowlanych. Po ich upływie będzie trzeba ponownie dopełnić wszystkich formalności.

Czy warunki zabudowy mogą stracić ważność?

Aby wiedzieć, jaki dom możemy wybudować na naszej działce, konieczne będzie uzyskanie wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może się jednak okazać, że gmina jeszcze go nie uchwaliła. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy na działce. Dopiero po ich uzyskaniu możemy wybrać odpowiedni projekt domu do naszej działki.

W trakcie budowy domu nie sposób przewidzieć wszystkiego. Czasem zdarza się, że z pewnych powodów, na przykład finansowych, jesteśmy zmuszeni przerwać budowę domu i odłożyć ją w czasie. Czy po odroczeniu startu budowy o kilkanaście miesięcy konieczne będzie ponowne ubieganie się o warunki zabudowy? Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym warunki zabudowy mogą wygasnąć w przypadku, gdy dla określonego w warunkach zabudowy terenu został uchwalony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy. Należy jednak pamiętać, że przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli wcześniej została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Ważność projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

Projekt budowlany składa się do urzędu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Decyzję pozytywną otrzymamy, jeśli projekt będzie zgodny z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy, a także z aktualnymi przepisami, m.in. techniczno-budowlanymi, w zakresie zagospodarowania działki.

Czy po przerwaniu budowy domu na kilka lat będzie można wznowić budowę, realizując ten sam projekt? Zgodnie z prawem budowlanym (art. 37 ust. 1) inwestor powinien rozpocząć budowę domu przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę uległa uprawomocnieniu. Poza tym pozwolenie na budowę nie wygaśnie, jeśli budowa nie zostanie przerwana na okres dłuższy niż trzy lata. Jeśli jednak tak się stanie, pozwolenie na budowę wygasa, a więc chcąc wznowić budowę, będzie trzeba od nowa starać się o pozwolenie na budowę.

Będzie można skorzystać ze starego projektu budowlanego, jeśli nie wygasły warunki zabudowy dla naszej działki, a zatem jeśli projekt je spełnia. Należy także pamiętać, że dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom w dniu złożenia projektu do urzędu. W sytuacji gdy chcemy wznowić budowę po kilku latach, może się okazać, że projekt zawiera starą, przedawnioną dokumentację. Konieczne będzie sprawdzenie jej pod względem zgodności z obowiązującymi warunkami technicznymi dla danego obiektu, przepisami prawnymi oraz z obecnymi danymi programowymi inwestycji. Wymagane jest także sprawdzenie i ocena okresu obowiązywania uzyskanych do projektu opinii, uzgodnień i decyzji od różnych organów i instytucji. Jeśli wszystkie powyższe elementy są aktualne, uznaje się, że projekt jest aktualny i można ubiegać się o pozwolenie na budowę. W przeciwnym razie prawo dopuszcza aktualizację projektu w takim zakresie, aby projekt domu spełniał wymagania obowiązujących w momencie składania wniosku o pozwolenie na budowę przepisów. Jednak o zakresie potrzebnej aktualizacji rozstrzyga projektant i to on powinien zaktualizować projekt.

Komentarze

 • Aga 2018-08-24T19:53:31Z

  Kupiłam działkę z rozpoczętą budową - wylane 2 stropy. Przerwa w budowie była dlużej niż 3 lata więc procedura ruszyła od początku na pozwolenie na budowę. Już w momencie wydania decyzji o warunkach zabudowy pojawiły się problemy bo nie uzwgledniono wysokości kalenicy z istniejącego projektu tylko obniżono ją aż o 4 m. Czy teraz musimy wyburzyć to co jest wybudowane i dostoswać nowy projekt do warunków zabudowy?

  • Paweł 2018-09-17T18:20:52Z

   Nie rozumiem po co robić wszystko od nowa, jeżeli projekt nadal nam odpowiada to kierownik budowy wykonuje wpis w dzienniku budowy w dacie przed upływem 3 lat od ostatniego wpisu i jest zachowana kontynuacja robót (pozwolenia), pozwolenie jest więc ważne przez następne 3 lata i wszystko w temacie. Teraz nie trzeba zgłaszać zmiany kierownika budowy w nadzorze budowlanym co daje możliwość wstecznego "odzyskania" pozwolenia. Oczywiście nie oficjalnie.

  • Dorota 2018-03-05T14:16:14Z

   Jesli dom został zbudowany nie tak jak w projekcie to kiedy wygasa możność zgłoszenia tego

   • Pawel 2018-02-22T00:09:01Z

    Ile kosztuje przedłużenie projektu budowy

    • Tooba.pl 2018-02-22T07:27:22Z

     Dzień dobry. Wszystko zależy od tego, na ile stary projekt spełnia nowe wymagania prawne i techniczne. Nie możemy więc podać jednoznacznej kwoty - pomóc może Panu natomiast architekt, który zajmuje się adaptacją projektów. Pozdrawiamy!

    • jur-and 2014-02-18T18:43:28Z

     Bardzo fajne i krótkie kompendium wiedzy dotyczące ważności pozwolenia na budowę. Szczególnie przydatne dla nabywców, którzy zamierzają nabyć nieruchomość z budynkiem nie posiadającym pozwolenia na użytkowanie.