Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Art. 59 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa okoliczności, gdy konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Według tych przepisów o decyzję musimy wystąpić wtedy, gdy na danym terenie nie ma planu miejscowego, a chcemy w jego obrębie wykonywać roboty budowlane lub zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego.

Co powinien zawierać wniosek?

  • informacje na temat granic terenu objętego wnioskiem (na mapie),
  • informacje na temat inwestycji, gdzie określone musi zostać zapotrzebowanie na media oraz sposoby ich doprowadzania,
  • planowaną charakterystykę zabudowy i sposób zagospodarowania terenu,
  • podstawowe parametry techniczne inwestycji wraz z opisem jej wpływu na środowisko.

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy. Samą decyzję natomiast może wydać prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Decyzja jest bezterminowa, ale jeżeli zostanie uchwalony nowy plan miejscowy, którego założenia są niezgodne z założeniami z uzyskanej decyzji, właściwy organ może stwierdzić jej wygaśnięcie

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf

 

Komentarze

  • WZ_to_chaos 2018-05-25T20:33:51Z

    bardzo słaby wniosek o wydanie decyzji WZ jak na dzisiejesze czasy. bardzo ogólny przez co będzie sprawiał trudnosci zarowno z wypelnieniem jak i weryfikacja, wiele rzeczy w nim brakuje, chodz ze wzgledu na jego budowę mozna je wpisac w zasadzie wszedzie :-) po zlozeniu takiego wniosku liczmy 100% na wezwanie do uzupelnienia