Montaż schodów prefabrykowanych

Schody żelbetowe są solidne i funkcjonalne. Mogą być budowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jeśli schody żelbetowe zostaną zamówione w fabryce, budowa domu przebiegnie sprawniej, schody prefabrykowane nie wymagają bowiem deskowania i zbrojenia. Są gotowe natychmiast po zamontowaniu.

Żelbetowe schody prefabrykowane są stosowane zarówno w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej, jak i w domach jednorodzinnych. Ich podstawowa zaleta jest związana z szybkością montażu. Dzięki zastosowaniu gotowych elementów nie trzeba wykonywać wszystkich prac związanych z budową tradycyjnych schodów i następnie czekać na związanie betonu. Schody prefabrykowane są gotowe do użytku natychmiast po zamontowaniu. Ich stopnie najczęściej są wykonywane z zacieraną powierzchnią, którą można dowolnie wykończyć. Mogą też zostać wykończone gładkim betonem licowym lub materiałem antypoślizgowym. Zastosowanie tego rodzaju materiału sprawia, że schodów nie trzeba dodatkowo wykańczać. Schody prefabrykowane mogą przybierać najrozmaitsze kształty. Najczęściej są wykonywane z betonu klasy co najmniej C25/30. Zakłady produkcyjne w ramach usługi oferują wykonanie projektu konstrukcyjnego, produkcję prefabrykatów oraz ich transport na plac budowy.

Schody prefabrykowane są dostępne w trzech konstrukcjach; policzkowej, wspornikowej oraz płytowej. Najbardziej popularna jest ta ostatnia. 

Podstawową wadą schodów prefabrykowanych jest konieczność użycia dźwigu podczas ich montażu, co podnosi koszty budowy. Ponadto są wykonywane dokładnie według projektu, w związku z czym precyzyjnie zgodnie z projektem muszą zostać zbudowane również ściany, na których schody zostaną wsparte. Jeśli geometria ścian okaże się odmienna od zaprojektowanej, dopasowanie do nich gotowych schodów może okazać się niemożliwe.

Schody prefabrykowane są obecnie montowane zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w domach jednorodzinnych
Schody prefabrykowane są obecnie montowane zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w domach jednorodzinnych

Konstrukcje schodów prefabrykowanych

Na rynku są dostępne schody prefabrykowane w trzech konstrukcjach. W schodach policzkowych stopnie są podparte lub podwieszone do belek, a te z kolei są oparte punktowo na końcach. Jako ich podpory najczęściej służą belki uformowane w płytach spocznikowych. Konstrukcja policzkowa dobrze sprawdza się w przypadku dużych rozpiętości biegu schodowego. Schody wspornikowe z kolei są wykonywane z pojedynczych stopni, które mocuje się w ścianie. Ściana w tym przypadku pełni kluczową funkcję statyczną. Ten rodzaj konstrukcji, ze względu na pracochłonność robót oraz wymagania stabilnego bocznego zamocowania, jest obecnie rzadko wykonywany. Najczęściej są montowane schody płytowe. To konstrukcje ukształtowane na płycie. W ich przypadku możliwe są dwie wersje. W pierwszej płyty biegowe są podparte na elementach spocznikowych, które przekazują obciążenia na ściany klatki schodowej. W drugiej wersji płyty biegowe i spocznikowe stanowią jeden element podparty na ścianach klatki schodowej. Obecnie najbardziej popularne rozwiązanie to płyty łamane, które mają zębaty profil zarówno od spodu, jak i z wierzchu.

Podczas projektowania schodów prefabrykowanych dąży się do zminimalizowania liczby ich części. Niewielkie schody mogą składać się z jednego elementu. Większe konstrukcje są przywożone w kilku częściach, które następnie są składane na placu budowy.

Schody prefabrykowane są wykonywane na zamówienie. Zanim zlecenie zostanie przekazane do fabryki, należy szczegółowo sprawdzić zgodność przekazanych w projekcie wymiarów schodów z wymiarami rzeczywistymi elementów powstałych na budowie (m.in. z wymiarami podpór, wysokością dolnej i górnej powierzchni stropów oraz długością i szerokością w świetle ścian klatki schodowej). Trzeba też upewnić się, jak wygląda możliwość dojazdu do miejsca rozładunku i czy w wybranym miejscu będzie mógł operować dźwig. Należy też ustalić sposoby wykończenia powierzchni i zasłonięcia otworów, które pozostaną po hakach transportowych.

Produkcja schodów odbywa się na konkretne zamówienie, dokładnie według projektu
Produkcja schodów odbywa się na konkretne zamówienie, dokładnie według projektu

Prace na placu budowy

Zanim schody zostaną przetransportowane na plac budowy, powinien być już gotowy fundament, a także z reguły strop oraz ściany konstrukcyjne klatki schodowej. Dokładny zakres prac przygotowawczych zależy od rodzaju klatki schodowej oraz konstrukcji schodów. Jeśli schody mają mieć pośrednie spoczniki, w ścianach powinny zostać pozostawione odpowiednie otwory.

Schody prefabrykowane mogą zostać przewiezione na plac budowy w jednej lub w kilku częściach. Podczas ich projektowania dąży się do zminimalizowania liczby elementów oraz stosowania prostych połączeń, które ułatwią montaż. Niewielkie schody mogą składać się z jednego elementu. Większe konstrukcje są przywożone w kilku częściach, które następnie są składane na placu budowy. Poszczególne elementy na czas transportu powinny zostać odpowiednio zabezpieczone, nie tylko przed uszkodzeniami, ale również przed zanieczyszczeniami. Podczas rozładunku należy wykorzystywać odpowiednie akcesoria (zaczepy, pętle liniowe itp.). Schody, które mają być przechowywane przez pewien czas na placu budowy, oczekując na montaż, powinny zostać zabezpieczone przed zabrudzeniami oraz obciążeniami innymi niż przewidziane w projekcie.

Metoda mocowania schodów zależy przede wszystkim od ich rodzaju oraz sposobu podparcia. Podczas wykonywania prac należy restrykcyjnie przestrzegać rozwiązań przewidzianych w projekcie. Trzeba również odpowiednio przygotować miejsca podparć i wykonać otwory pod trzpienie stabilizujące. Podkładki elastomerowe z kolei powinny zostać ułożone w taki sposób, aby w efekcie prefabrykat nie stykał się bezpośrednio z podporą. Ze szczególną starannością należy przyłożyć się do prac związanych z eliminacją mostków akustycznych. Trzeba też dokładnie wyregulować położenie schodów i zapewnić im stabilne podparcie. Jeśli podłoże zostanie w pełni przygotowane, można zwolnić zawiesie.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.