Rodzaje stropów gęstożebrowych

Stropy gęstożebrowe to konstrukcje prefabrykowane-monolityczne. Uchodzą za łatwe w montażu, nie wymagają użycia ciężkiego sprzętu. Ze względu na swoje parametry najczęściej są stosowane w domach o stosunkowo prostej i zwartej bryle.

Stropy gęstożebrowe zaliczają się do grupy stropów płytowych. Ich konstrukcja składa się z belek żelbetowych rozmieszczonych w odległościach nie większych niż 90 cm. Przestrzeń pomiędzy belkami wypełnia się pustakami, a następnie całość pokrywa kilkucentymetrową warstwą betonu. Stropy gęstożebrowe wymagają solidnego wsparcia w postaci ścian nośnych lub podciągów. Obecnie najczęściej stosowane są stropy Teriva, do popularnych należą również: Ackermana, Fert i Ceram.

Strop gęstożebrowy to dobre rozwiązanie dla domu o zwartej i prostej bryle
Strop gęstożebrowy to dobre rozwiązanie dla domu o zwartej i prostej bryle

 

Najpopularniejsze stropy Teriva

W stropach Teriva prefabrykowane żebra mają postać belek kratownicowych ze zbrojeniem zabetonowanym w stopach betonowych. Przestrzeń między nimi wypełnia się pustakami ze zwykłego lub – coraz częściej - lekkiego betonu. Z nadbetonu monolitycznego są formowane żebra praz płyta. Pustaki z lekkiego betonu zmniejszają ciężar stropu i jednocześnie zapewniają dobrą izolacyjność akustyczną i termiczną.

Monolityczne z pustakami

Strop Ackermana to monolityczna konstrukcja z wypełnieniem z pustaków ceramicznych. Od poprzedniego rodzaju odróżnia ją brak belek prefabrykowanych. Żebra betonuje się na budowie w rozstawie co 31 cm. Podczas budowy stropu niezbędne jest wykonanie deskowania, na którym następnie układa się pustaki, a pomiędzy nimi umieszcza się zbrojenie. Wysokość pustaków zależy od rozpiętości i obciążenia stropu – im te dwie ostatnie wartości są większe, tym wyższe muszą być pustaki. Strop Ackermana uchodzi za najtańszy w budowie.

Stropy gęstożebrowe to konstrukcje prefabrykowane-monolityczne. Uchodzą za łatwe w montażu. Najczęściej są stosowane w domach o stosunkowo prostej i zwartej bryle.

Fert i Ceram to stropy monolityczne z wypełnieniem w postaci pustaków ceramicznych (z ceramiki zwykłej lub poryzowanej). Różnią się między sobą wielkością i kształtem pustaków. Stropy Fert i Ceram łączą w sobie cechy dwóch wcześniej wymienionych konstrukcji. Pustaki ceramiczne są układane na stalowo-ceramicznych prefabrykowanych belkach nośnych. Prefabrykowane belki, tworzące żebro konstrukcyjne stropu, są oferowane w różnych rozpiętościach. Sposób układania stropów Fert i Ceram jest taki sam, jak w przypadku stropu Teriva.

Różne inne

Poza wyżej wymienionymi, najbardziej popularnymi stropami gęstożebrowymi, w budownictwie jednorodzinnym są stosowane także inne rozwiązania. Większość nowoczesnych technologii stawiania ścian jest uzupełniania o własne rozwiązania dotyczące konstrukcji stropu.

Komentarze

  • Valentin 2017-05-11T12:27:45Z

    Tak samo jak Juchacz mogę potwierdzić, że Vector jest solidnym stropem. Nie miałem też żadnych problemów z klawiszowaniem.

    • Juchacz 2016-12-16T09:40:11Z

      Lepszym wariantem są zespolone stropy gęsto żebrowe takie jak Vector. Lepsze parametry techniczne i cena względem np. terivy.