Zmiana rodzaju stropu

Właściwie zaprojektowany i wykonany strop w budynku jest gwarancją bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za niego bierze architekt projektujący. Choć zmiana parametrów i rodzaju stropu jest możliwa, wymaga szczegółowych przeliczeń i konsultacji z projektantem.

Wybierając projekt indywidualny domu, możemy sami zadecydować o preferowanym rodzaju stropu. Architekt projektujący dom przeliczy konstrukcję i dopasuje odpowiednie parametry. Kupując projekt gotowy, nie mamy wpływu na rodzaj stropu przewidziany w budynku. Istnieje jednak możliwość zamiany jego rodzaju czy parametrów na etapie adaptacji projektu do działki. Należy pamiętać, że odpowiednio zaprojektowany i wykonany strop da gwarancję bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za niego bierze projektant. Nie wolno zatem samemu dowolnie zmieniać rodzaju stropu oraz jego parametrów. Trzeba wiedzieć, że zmiana stropu bez wykonania fachowych przeliczeń może skutkować nawet katastrofą budowlaną.

W projektach gotowych zmiany w konstrukcji stropu można wprowadzić na etapie adaptacji
W projektach gotowych zmiany w konstrukcji stropu można wprowadzić na etapie adaptacji

Zmiana stropu w projekcie gotowym

Konieczność zmiany rodzaju stropu może wynikać z wprowadzania do projektu gotowego modyfikacji w układzie pomieszczeń, a co za tym idzie – przestawiania ścianek działowych. Projekt zawiera rozrysowany układ stropu, informacje dotyczące technologii jego wykonania, informacje podające wszelkie parametry techniczne materiałów potrzebnych do jego wykonania, a także wymagania dotyczące grubości stropu oraz punktów jego podparcia. Architekt projektujący strop wybrał jego rodzaj oraz wszelkie parametry po uwzględnieniu wytrzymałości na wszelkie panujące naprężenia.

Nie wolno samemu dowolnie zmieniać rodzaju stropu oraz jego parametrów. Zmiana stropu bez wykonania fachowych przeliczeń może skutkować nawet katastrofą budowlaną.

Zmiany w stropie w gotowym projekcie może wykonać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Każda zmiana konstrukcyjna w budynku wprowadzana w trakcie trwania budowy musi być zaznaczana w dzienniku budowy wraz ze zgodą na jej wykonanie wyrażoną przez inspektora nadzoru. Wybór innej technologii wykonania stropu wiąże się z opracowaniem nowej, pełnej dokumentacji projektowej obejmującej wszelkie elementy konstrukcyjne, które związane są ze stropem. Ekipa budowlana wykonująca strop nie może na własną rękę zmieniać jego konstrukcji. Możliwa jest jedynie zmiana średnicy prętów zbrojeniowych na większą oraz zmiana klasy betonów czy drewna na lepszą. Zmiana stropu bez konsultacji z uprawnionym konstruktorem może się wiązać z powstaniem nierówności na jego powierzchni, nadmiernym ugięciem czy przeciążeniem, a niekiedy nawet z zawaleniem się stropu.

Za najtańsze w budowie uchodzą stropy drewniane
Za najtańsze w budowie uchodzą stropy drewniane

Dozwolone zmiany w projekcie

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym budynku, który oddziela od siebie kondygnacje. Jego podstawową funkcją jest przenoszenie obciążeń, na które składa się ciężar własny, ścianek działowych, więźby dachowej oraz mebli, sprzętów i ludzi, na pionowe elementy konstrukcji budynku, czyli na ściany i słupy. Błędne jest przekonanie, że we współczesnym domu można dowolnie przestawiać ścianki działowe, kominy oraz podpory konstrukcji dachowej ze względu na to, że nowoczesny strop w dzisiejszym budownictwie wytrzyma wszelkie obciążenia. Modyfikacje w konstrukcji stropu rozważa się najczęściej w przypadku, gdy w gotowym projekcie nie odpowiada nam układ pomieszczeń na górnej kondygnacji. Zmieniając układ ścianek działowych, przenosimy rozkład obciążeń na stropie. Przeprojektowania mogą się wiązać z koniecznością zastosowania specjalnych wzmocnień w postaci dodatkowego zbrojenia czy też ze zmianą rodzaju technologii wykonania stropu. Zmiana parametrów stropu będzie także konieczna, jeśli planujemy użyć do budowy ścian materiału cięższego niż przewidziany w projekcie, wykończyć podłogę ciężkimi płytkami, ułożyć wodne ogrzewanie podłogowe czy wstawić kominek, którego nie zawiera projekt.

Tańsze będzie wykonanie stropu w prostym budynku o nieskomplikowanej konstrukcji, zaś droższe w domu o różnorodnym kształcie, ponieważ konieczne będzie zastosowanie zróżnicowanych elementów.

Koszt wykonania stropu

Innym powodem zmiany stropu może być jego koszt. Należy jednak pamiętać, że trudno jednoznacznie wycenić wykonanie stropu, ponieważ w każdym domu koszt będzie inny ze względu na zapotrzebowanie na inne materiały i inny czas przebiegu prac budowlanych. Warto pamiętać, że tańsze będzie wykonanie stropu w prostym budynku o nieskomplikowanej konstrukcji, zaś droższe w domu o różnorodnym kształcie, ponieważ konieczne będzie zastosowanie zróżnicowanych elementów. Na cenę wykonania wpłynie także dostępność materiałów w okolicy, gdyż ich transport z odległych miejscowości może przekroczyć spodziewane zyski.

Komentarze

  • Bogdan 2015-12-04T17:20:39Z

    Czy inspektor może zabronić wykonania wieńca stropu monolitycznego w kształtach wieńcowych motywując decyzję koniecznością skrócenia zbrojenia o 4 cm na długości? Oraz koniecznością przeprojektowania (wykonania nowego projektu)? Kilka danych: strop parteru domu wolnostojące go jednorodzinnego, maksymalna rozpiętość 5 m, ściany nośne silikat 24, proponowane kształtki wieńcowe keramzyt 27*24*25 certyfikowane. Nadmienię, że dom przeprojektowany do NF40 a jak się domyślacie kształtka od odpowiednio grubego betonu w wieńcu ma lambdę mniejszą o prawie 0,8. Nie chcę zmiany że względów oszczędnościowych, bo rozwiązanie jest droższe, lecz w celu oszczędności czasu, którego zaczyna brakować. Czy uważacie że się mści bo się go nie boję?