Rodzaje zbiorników na gaz płynny – jaki wybrać?

Zbiorniki na gaz płynny rozwiązują problem przechowywania ekologicznego i wygodnego w eksploatacji paliwa opałowego. Przeważnie znajdują zastosowanie tam, gdzie nie ma możliwości korzystania z gazu ziemnego. Do dyspozycji użytkowników pozostają zbiorniki o różnych pojemnościach oraz w dwóch wersjach – naziemnej i podziemnej. A który wybrać? O tym poniżej.

Naziemny zbiornik na gaz płynny
Viagaz
Naziemny zbiornik na gaz płynny

Zbiornik na gaz płynny może mieć pojemność 2 700 l, 4 850 l i 6 700 l. Na potrzeby gospodarstw domowych zwykle stosuje się zbiorniki o najmniej pojemności (2 700 l). Wprawdzie przeważnie trzeba je napełniać dwukrotnie w ciągu roku, ale sprawiają najmniej problemów z lokalizacją. Natomiast wybierając pomiędzy zbiornikiem naziemnym i podziemnym, należy uwzględnić m.in.: wielkość i sposób zagospodarowania działki, jej sąsiedztwo oraz poziom wód gruntowych. Nie bez znaczenia jest również estetyka najbliższego otoczenia domu.

Zbiorniki na gaz płynny w tradycyjnej wersji naziemnej

Zbiorniki naziemne są koloru białego, mają zamontowane wsporniki i wymagają posadowienia na płycie fundamentowej wyniesionej nieco ponad poziom gruntu. Obszar wokół takiego zbiornika nie może być dowolnie zagospodarowany, przez co na ogół jest to teren wyłączony z użytkowania.

Sposób lokalizacji zbiorników na gaz płynny na działkach określa § 179 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zbiorniki naziemne wymagają 3 m (1,5 m w przypadku istnienia ściany oddzielenia ogniowego) oddalenia od domu oraz 1,5 m od granicy działki. Zatem ich posadowienie na niewielkich obszarowo parcelach nie zawsze jest możliwe. Dodatkową wadą tego rodzaju rozwiązania jest to, że w dość istotny sposób zaburza ono aranżację przydomowej przestrzeni. Za zalety natomiast można uznać: niższą niż w przypadku zbiorników podziemnych cenę zakupu oraz mniej skomplikowany montaż.

Zbiorniki na gaz płynny podziemne

Są droższe od tradycyjnych odpowiedników naziemnych, ale dają szansę na stworzenie instalacji dyskretnej i nie ingerującej w otoczenie. Zbiorniki te lokalizuje się w uprzednio wykonanych wykopach i przykrywa około 60 cm grubości warstwą gruntu (na wierzchu pozostaje jedynie pokrywa zbiornika). Przestrzeń ogrodu można zatem zagospodarować w sposób zupełnie dowolny.

Jednak także i zbiornik podziemny wymaga posadowienia zgodnego z przepisami prawa. Powinien on znajdować się w oddaleniu 1 m od domu oraz 0,5 m od granicy działki. Obowiązkowe jest również zachowanie 5 m odstępu od studzienek kanalizacyjnych oraz 3 m od napowietrznej linii energetycznej do 1 kV.

Zbiorniki podziemne wybierane są przede wszystkim ze względu na późniejszą estetykę przydomowych obszarów, ale należy zdawać sobie sprawę, że nie poleca się ich montażu przy wysokim poziomie wód gruntowych. Chociaż możliwość zabezpieczenia armatury przed zalewaniem podniesioną wodą istnieje – wykonuje się to poprzez zakopcowanie zbiornika.

Zbiornik na gaz płynny zainstalowany pod ziemią
Nothern Energy
Zbiornik na gaz płynny zainstalowany pod ziemią

Wygoda obsługi zbiorników na gaz płynny

Pamiętajmy, że każdy zbiornik na gaz płynny wymaga okresowego napełniania. Dostawcy gazu dostarczają paliwo cysternami, z których jest ono tankowane do prywatnych zbiorników. Nikt z nas chyba nie wyobraża sobie przemieszczania się ogromnego samochodu po zagospodarowanym ogrodzie. Dlatego zbiorniki należy lokalizować w taki sposób, by tankowanie mogło odbywać się bezproblemowo zarówno dla dostawcy, jak i dla właścicieli działki. Jeśli zbiornik będzie znajdował się nie dalej niż 35-50 m od granicy posesji, będzie można napełniać go bez konieczności wjeżdżania na jej teren (taką długość mają przeważnie węże, którymi transportuje się gaz z cysterny).

Zbiornik na LPG nadziemny czy podziemny – który wybrać?

Na dużych działkach, gdzie jest wiele możliwości na ustawienie zbiornika na powierzchni gruntu, najczęściej wybiera się zbiorniki naziemne. Są tańsze i prostsze w instalacji, przez co też i popularniejsze. Zbiorniki tego typu nie zawsze jednak mieszczą się na posesjach ograniczonych powierzchniowo. Wtedy zazwyczaj montowane są ich odpowiedniki podziemne. Nie jest to wprawdzie rozwiązanie tanie ani bardzo proste w realizacji, ale warte rozważenia – szczególnie wtedy, gdy zależy nam na zachowaniu wysokiej estetyki przydomowej przestrzeni.

Więcej na temat ogrzewania gazowego, przeczytasz TUTAJ.

 

Komentarze