Ogrzewanie domu gazem płynnym – budowa instalacji zbiornikowej

Ogrzewanie domu gazem płynnym (propanem) nie należy do rozwiązań tanich, ale w zamian za to jest wygodne, bo praktycznie bezobsługowe. Jednak podjęcie decyzji o użytkowaniu takiego właśnie paliwa opałowego wiąże się z koniecznością budowy instalacji zbiornikowej. Aby zamontować na działce zbiornik na gaz płynny trzeba spełnić określone formalności i oczywiście ponieść niezbędne koszty.

Ogrzewanie domu gazem płynnym
New England Landscaping
Ogrzewanie domu gazem płynnym

Inwestorzy, którzy mają do wyboru inne możliwości wytwarzania ciepła dla swoich domów, ogrzewanie gazem ze zbiornika wybierają nader rzadko. Niemniej są sytuacje, w których to właśnie ta opcja wydaje się być najbardziej racjonalną. Trzeba przyznać, że pomimo kilku mankamentów, ma też i zalety. A zasadniczymi są pełna automatyzacja pieca oraz możliwość zastosowania go w przyszłości do bardziej opłacalnego ogrzewania gazem z sieci.

Jakie są formalności przed budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny?

Posadowienie na działce pojedynczego zbiornika na gaz płynny o pojemności do 7 m3 nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę. Konieczne jest jednak zgłoszenie zamiaru przeprowadzenie tego typu przedsięwzięcia. Zgłoszenia dokonuje się we właściwym starostwie powiatowym. Aby zgłosić zamiar inwestycji, należy najpierw posiadać:

Konieczność zgłoszenia zamiaru budowy zbiornika na gaz płynny obowiązuje zarówno inwestorów rozpoczynających budowę domu, jak i użytkowników działek już zagospodarowanych. Brak sprzeciwu do zgłoszenia w ustawowym terminie oznacza tzw. milczącą zgodę ze strony urzędników. Budowa instalacji gazowej powinna przebiegać pod nadzorem uprawnionego kierownika, a sam zbiornik jeszcze przed rozpoczęciem jego eksploatacji winien być poddany kontroli inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Jaka powinna być lokalizacja zbiornika na gaz płynny na działce?

Najczęściej wybieranymi przez użytkowników domów jednorodzinnych są zbiorniki naziemne o pojemności 2700 l. Taki zbiornik (przy przeciętnym zużyciu gazu) trzeba napełniać dwa razy w roku. Oczywiście można też zdecydować się na zbiornik o większej pojemności lub na rozwiązanie podziemne. Są to jednak opcje droższe i stosowane rzadziej. Tradycyjny zbiornik LPG (naziemny o pojemności 2700 l) powinien być oddalony:

  • 3 m od domu (1,5 m w przypadku istnienia ściany oddzielenia ogniowego);
  • 1,5 m od granicy działki;
  • 5 m od studzienki kanalizacyjnej;
  • 3 m od napowietrznej linii energetycznej o napięciu do 1 kV;
  • 1 m od innego zbiornika na gaz.

Zastosowanie zbiornika podziemnego pozwala zmniejszyć odległość od domu do 1 m oraz od granicy działki do 0,5 m.

Budowa instalacji zbiornikowej na działce
Youtube
Budowa instalacji zbiornikowej na działce

Wymogi bezpieczeństwa użytkowania zbiornika LPG 

Najpopularniejsze, czyli naziemne zbiorniki na gaz płynny mają kolor biały i są pokryte z zewnątrz powłoką antykorozyjną. Taki zbiornik wymaga ustawienia na płycie fundamentowej o grubości od 12 do 20 cm. Płyta powinna wystawać ponad powierzchnię gruntu, a teren wokół zbiornika być ogrodzony (zwłaszcza jeśli działka nie posiada ogrodzenia). W pobliżu instalacji powinny znajdować się tabliczki informujące o rodzaju przechowywanego gazu oraz ostrzegające o zagrożeniu pożarowym i wybuchowym.

Przed rozpoczęciem eksploatacji, zbiorniki na gaz płynny poddaje się odbiorowi w ruchu. Odbioru tego, jak i późniejszych okresowych rewizji zewnętrznych i wewnętrznych dokonuje wspominany już wcześniej inspektor Urzędu Dozoru Technicznego.

Jakie są koszty instalacji zbiornikowej na gaz płynny?

Warto wiedzieć, że zbiornik na gaz płynny można posiadać na własność bądź można go dzierżawić. Pierwszy przypadek zakłada zakup zbiornika oraz wykonie instalacji we własnym zakresie. Łączne koszty takiego przedsięwzięcia przeważnie przekraczają 10 tys. zł, ale wtedy mamy możliwość zakupu gazu od dowolnie wybranego dostawcy i w konkurencyjnej cenie.

Przy dzierżawie zbiornika koszty ograniczają się przeważnie do wykonania projektu i płyty fundamentowej, za co na początek zapłacimy tylko około 1 tys. zł. Pozostałe kwestie finansuje właściciel zbiornika, a jednocześnie nasz przyszły dostawca gazu. Oczywiście za dzierżawę trzeba płacić (kilkadziesiąt złotych miesięcznie). Wymogiem jest też bardzo często zobowiązanie się do zakupienia określonej ilości paliwa.

Komentarze