Zbiornik na LPG – kupić czy wydzierżawić?

Na pozyskanie zbiornika do przechowywania gazu płynnego (LPG) są dwie możliwości – kupno bądź dzierżawa. Wybór konkretnego rozwiązania najlepiej jest dostosowywać do planowanego czasu użytkowania zbiornika. Przy dłuższym okresie eksploatacji korzystniejsze jest bycie jego właścicielem. Przy krótszym zaś można zdecydować się na dzierżawę.

Zbiornik na LPG zamontowany przed domem
Northern Energy
Zbiornik na LPG zamontowany przed domem

Kupno nowego naziemnego zbiornika na LPG to wydatek rzędu 4-6 tys. zł (zbiorniki podziemne są droższe). Taki zbiornik można też nabyć z tzw. drugiej ręki, co przeważnie obniża koszty ogrzewania gazem o ok. połowę. Będąc jego właścicielem, mamy zupełną swobodę w wyborze dostawcy gazu i możemy kupować paliwo po konkurencyjnych cenach, ale niestety również musimy liczyć się z pewnymi obowiązkami (okresowe przeglądy, ewentualne naprawy, itp.). Przy dzierżawie początkowe koszty inwestycyjne są zwykle dużo niższe (ok. 1 tys. zł). Jednak za użytkowanie  zbiornika trzeba ponosić regularne opłaty (średnio kilkadziesiąt złotych miesięcznie), a gaz można kupować tylko i wyłącznie od dostawcy, z którym zawarliśmy umowę.

Własny zbiornik na LPG

Całościowy koszt wykonania instalacji zbiornikowej na gaz płynny na ogół przekracza kwotę 10 tys. zł. Należy tu bowiem liczyć się z ceną samego zbiornika oraz kosztem wykonania systemu, którym paliwo zostanie doprowadzone do kotła centralnego ogrzewania. Do tego trzeba dodać wydatek na poprzedzający montaż projekt oraz zapłatę za pierwszy przegląd techniczny (odbiór w ruchu), bez którego instalacji nie można zacząć eksploatować.

Właściciel zbiornika na LPG jest też zobowiązany do poddawania go okresowym kontrolom w czasie użytkowania. Przy zbiornikach naziemnych obowiązkowa jest rewizja zewnętrzna co dwa lata i wewnętrzna co 10 lat. Zbiorniki podziemne wymagają przeglądów co 5 lat, a co 2 lata sprawdza się też sprawność zaworów bezpieczeństwa. Jeśli zdarzy się jakakolwiek awaria, trzeba usunąć ją we własnym zakresie, co także generuje dodatkowe koszty.

Właściciele zbiorników mogą jednak dowolnie wybierać i zmieniać dostawców gazu. Kupując paliwo na wolnym rynku, można sporo zaoszczędzić, bo ceny bywają naprawdę konkurencyjne. Przy dłuższej eksploatacji gazu płynnego, opcja z własnym zbiornikiem jest bardziej opłacalna niż dzierżawa. Nakłady początkowe zwykle zwracają się po upływie kilku lat. Dodatkowo, gdy zbiornik przestanie nam być potrzebny (np. do domu zostanie doprowadzony gaz ziemny) – można go odsprzedać, odzyskując przynajmniej połowę jego wartości.

Zbiornik na LPG w dzierżawie

Umowę dzierżawy zbiornika na gaz płynny można zawrzeć z wybranym dostawcą tego paliwa grzewczego. Decydując się na taki krok, należy zdawać sobie sprawę, że przez czas jej trwania to właśnie ten dostawca będzie dla nas jedynym. Firmy tego typu często oferują gaz po znacznie zawyżonych cenach (różnice przekraczają 1 zł za litr) i zdarza się, że uzurpują sobie prawo do dowolnego podnoszenia owych cen. Dlatego też przed zawarciem umowy dzierżawy należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Na rynku nie brakuje też bowiem dostawców ze zbiornikami do wydzierżawienia, którzy działają całkiem uczciwie, dając np. gwarancję na niezmienność ceny gazu przez określony czas lub dopuszczając rozliczenie za paliwo, które faktycznie zostało zużyte (na podstawie wskazań licznika).

Zbiornik do przechowywania gazu płynnego (LPG)
Zanagas
Zbiornik do przechowywania gazu płynnego (LPG)

Oczywistym jest, że dzierżawca ponosi opłaty z tytułu użytkowania zbiornika, ale nie interesują go obowiązkowe przeglądy, naprawy i inne kwestie eksploatacyjne. Tym zajmuje się obligatoryjnie dostawca gazu. Podobnie zresztą jak większością spraw koniecznych do załatwienia i opłacenia jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji zbiornikowej. Koszty początkowe potencjalnego dzierżawcy ograniczają się przeważnie jedynie do wykonania projektu i płyty fundamentowej pod zbiornik, co udaje się zamknąć w kwocie 1-2 tys. zł.

Własny czy dzierżawiony zbiornik LPG?

Jednoznaczna odpowiedź na postawione pytanie nie istnieje. Korzystne może być bowiem zarówno kupno zbiornika na LPG, jak i jego dzierżawienie. Wiele zależy tu od warunków umowy z wybranym dostawcą gazu oraz od czasu, w jakim planujemy zasilać domowy kocioł c.o. tego rodzaju paliwem. Przy krótszych okresach dzierżawa jest wygodnym rozwiązaniem. Natomiast w dłuższej perspektywie bardziej opłacalne okaże się z pewnością posiadanie zbiornika na własność. Koszty jego nabycia i montażu zostaną wtedy pokryte przez oszczędności poczynione na wolnorynkowych (sporo niższych) cenach gazu. O tym, który rodzaj ogrzewania jest najtańszy, przeczytasz TUTAJ.

Komentarze

  • Gość 2023-03-06T18:58:47.576Z

    A ten gaz może połączyć do domku angielskiego