Kotłownia zgodna z prawem budowlanym

Prawo budowlane nakazuje, aby kocioł na paliwo stałe lub olej, był zamontowany w osobnym pomieszczeniu. Piec gazowy niekoniecznie należy umieszczać w oddzielnym pomieszczeniu technicznym - jednak tylko w niektórych przypadkach. Przepisy ściśle określają także inne parametry dotyczące kotłowni: jej wielkość i lokalizację oraz sposób wentylacji.

W domach jednorodzinnych standardowo instaluje się kotły o mocy do 25 kW, gdyż takie wystarczą, by ogrzać całą powierzchnię mieszkalną. Wymagania dotyczące kotłowni zawarto w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz określa je norma PN-87/B-02411.

Rodzaj ogrzewania powinniśmy wybrać najpóźniej na etapie adaptacji projektu do działki, aby architekt mógł m.in. dokładnie wyliczyć, jakiej powierzchni powinna być kotłownia i czy konieczne będzie jej powiększenie kosztem innego pomieszczenia.

Kotłownia na paliwo stałe - wymiary, przepisy

Jeżeli dom jest opalany paliwem stałym, czyli peletami, węglem lub drewnem, musimy spełnić szereg wymagań technicznych dotyczących pomieszczenia na kotłownię. Przede wszystkim musimy zapewnić odpowiednią wentylację nawiewną za pomocą niezamykalnego otworu. Powinien mieć on przekrój min. 200 cm2 oraz winien być umieszczony do 1 m na podłogą. Wentylacja wywiewna natomiast, musi odbywać się poprzez kanał wykonany z niepalnego materiału, które wymiary minimalne to 14x14 cm. Dodatkowo kanał musi posiadać otwór wylotowy, który należy umieścić pod stropem kotłowni. I najważniejsze – kanał wywiewny należy wyprowadzić ponad dach.

Przekrój samego komina to minimalne wymiary 20x20 cm. Dodatkowo w podłodze w kotłowni musimy zamontować kanalizacyjny wpust podłogowy. Jeżeli chodzi o skład paliwa, tutaj również wymagania są elastyczne – najlepiej, aby paliwo znajdowało się w wydzielonym pomieszczeniu, ale nie jest to konieczne.

Kotłownia może zostać zaplanowana na parterze (pomieszczenie nr 8)
Kotłownia może zostać zaplanowana na parterze (pomieszczenie nr 8)

Moc kotła na paliwo stałe a kotłownia – przepisy

1. Kotły o mocy powyżej 25 kW (do 2000 kW) można montować w osobnych pomieszczeniach technicznych na kondygnacji podziemnej (lub ewentualnie na poziomie terenu). Dodatkowo skład paliwa musi znajdować się w osobnym pomieszczeniu technicznym. W przypadku kotłów o mocy powyżej 25 kW, drzwi wejściowe do kotłowni z piecem na paliwo stało muszą być niepalne (klasa 0,5 odporności przeciwogniowej) oraz posiadać co najmniej 0,8 m szerokości. Co ważne, muszą być otwierane na zewnątrz.

Od strony wewnętrznej natomiast drzwi muszą posiadać zamknięcie bezklamkowe oraz winny otwierać się na zewnątrz poprzez pchnięcie. Drzwi pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem na skład paliwa, muszą być stalowe lub obite taką blachą oraz powinny otwierać się do kotłowni. Okna z kolei muszą mieć powierzchnię nie mniejszą niż 1/15 całkowitej powierzchni podłogi pomieszczenia. Ważne, aby przynajmniej połowa okien była otwieralna.

2. Kotły o mocy do 25 kW muszą być montowane w osobnym pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podziemnej lub na równi z poziomem ogrzewanych pomieszczeń. Skład paliwa stałego najlepiej umieścić w osobnym pomieszczeniu technicznym. Oba pomieszczenia muszą spełniać wymagania Polskiej Normy, która dotyczy kotłowni na paliwo stałe (to samo tyczy się kotłów o innej mocy nominalnej). Do mocy 25 kW kocioł musi być zlokalizowany w osobnym pomieszczeniu z minimalną wysokością 2,2 m (dopuszczalne są pomieszczenia o wysokości 1,9 m – jednak tylko wtedy, gdy zapewnimy bardzo dobrą wentylację pomieszczenia).

3. Kotły o mocy do 10 kW można instalować w pomieszczeniach o kubaturze nie mniejszej niż 30 m3 oraz o parametrach min. 4 m3 na 1 kW mocy kotła – jeżeli zapewnimy jednocześnie dopływ powietrza na poziomie min. 10 m3/h na 1 kW mocy kotła.

Składowanie opału w kotłowni na paliwo stałe
Składowanie opału w kotłowni na paliwo stałe

O czym pamiętać przy projektowaniu kotłowni na paliwo stałe?

Uwaga! Wymiary kotłowni zależą we wszystkich przypadkach od wielkości kotła. Dla mocy kotła do 25 kW musimy zachować odstęp między urządzeniem a ścianami z przodu min. 1 m. Dla mocy kotła powyżej 25 kW trzeba zachować odstęp z przodu min. o 0,5 m większy od długości urządzenia. Z tyłu takiego kotła natomiast musi pozostać odstęp min. 0,7 m (jeżeli kocioł ma poziome kanały konwekcyjne, które czyści się tylko z tyłu, odstęp musi być o min. 0,5 m większy niż całkowita długość urządzenia). Z boku kotła powyżej 25 kW należy zostawić min. 1 m. Wysokość natomiast nie może być niższa niż podwojona wysokość urządzenia – ale jednocześnie nie mniejsza niż 2,5 m (jeżeli kocioł ma zasyp od przodu i pionowe kanały konwekcyjne; 2 m, jeżeli kocioł jest zasypywany od góry).

Podłogę w kotłowni na paliwo stałe należy wykonać z niepalnego materiału lub obić stalową blachą o szerokości co najmniej 0,5 m od krawędzi kotła. W podłodze powinien znajdować się wpust. 

Warto zaprojektować większą od wymaganej kotłownię, by móc łatwo obsługiwać kocioł oraz żeby zmieścił się w niej podajnik paliwa. Paliwo można gromadzić albo w wydzielonym dodatkowym pomieszczeniu, albo w pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł. Powierzchnia składu opału powinna być na tyle duża, aby możliwe było zgromadzenie opału na cały sezon grzewczy. Odpady powstałe w wyniku procesu spalania (popiół, żużel) należy gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane. 

Kotłownia z piecem na paliwo stałe
Nole
Kotłownia z piecem na paliwo stałe

Kotłownia z kotłem gazowym - przepisy, wymiary

Urządzeń gazowych, które posiadają otwartą komorę spalania, nie można montować w pomieszczeniach mieszkalnych, tylko w osobnej kotłowni. Wyjątkiem będzie kuchnia, która jest połączona z pokojem, jeżeli znajduje się tam instalacja wywiewna. W przypadku urządzeń z komorą zamkniętą, można je montować w każdym pomieszczeniu, ale tylko wtedy, gdy wyposażymy je dodatkowo w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe. Istotne są także wymiary ustalone w wymaganiach prawnych dla wielkości kotłowni gazowych, o czym piszemy poniżej.

Moc i rodzaj kotła gazowego a wymagania techniczne pomieszczenia

1. Kotły gazowe, które posiadają nie większą moc niż 30 kW, możemy montować w pomieszczeniach mieszkalnych, ale o kubaturze co najmniej 8 m3.

2. Jeśli kocioł ma zamkniętą komorę spalania (i instalację nawiewną), kubatura może być mniejsza – 6,5 m3.

3. Kotły gazowe o mocy większej niż 30 kW, muszą być instalowane w osobnych pomieszczeniach technicznych, gdzie wysokość takiego pomieszczenia nie może być niższa niż 2,2 m.

4. W przypadku kotła na gaz płynny podłoga kotłowni nie może znajdować się poniżej poziomu terenu. Dlatego też w takiej kotłowni nie mogą występować żadne studzienki czy zagłębienia. Dodatkowo w odległości min. 5 m od pomieszczenia z kotłem (odległość na zewnątrz) nie mogą występować otwory do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu. Ponadto w samej kotłowni z piecem na gaz płynny należy wykonać otwór w ścianie zewnętrznej na wysokości podłogi – aby w razie awarii gaz mógł swobodnie wypłynąć na zewnątrz.

Urządzeń gazowych, które posiadają otwartą komorę spalania, nie można montować w pomieszczeniach mieszkalnych, tylko w osobnej kotłowni.

Istotne jest również zwrócenie uwagi na odległości kotła od miejsca poboru wody. Odległość ta będzie uzależniona od poziomu ochrony kotła IP (informacje znajdziemy na instrukcji obsługi urządzenia). I tak kolejno:

 • w odległości 0-0,6 m od wanny lub brodzika można montować urządzenia o min. IP X4,
 • w odległości od 0,6-2,4 m od wanny lub brodzika można instalować urządzenia o IP X1,
 • urządzenia o niższym IP muszą znajdować się co najmniej 2,4 m od miejsc poboru wody.

Gazowy kocioł kondensacyjny
Galeria zdjęć - Trojmiasto
Gazowy kocioł kondensacyjny

Kotłownia na piec olejowy – przepisy i wymiary

Przepisy dotyczące kotłów olejowych są bardzo restrykcyjne, ponieważ wyciek oleju może doprowadzić nawet do lokalnej katastrofy ekologicznej. W miejscu instalacji pieca olejowego powinniśmy zapewnić następujące parametry pomieszczenia:

 • podłoga i ściany do 10 cm muszą być wodoszczelne,
 • muszą posiadać odporność ogniową EI60 – tak samo strop,
 • prób pod drzwi także musi być wodoszczelny (jego wysokość powinna wynosić 4 cm),
 • odporność ogniowa drzwi musi wynosić EI30,
 • przejścia przewodów w podłodze i ścianach do wysokości 10 cm także muszą być wodoszczelne.

Dodatkowo kotłownia na gaz olejowy musi być dobrze wentylowana. Musimy zapewnić instalację nawiewno-wywiewną, która zapewni 2-3 wymiany powietrza na godzinę oraz zamontować dodatkowo okno.

Przepisy dotyczące kotłów olejowych są bardzo restrykcyjne, ponieważ wyciek oleju może doprowadzić nawet do lokalnej katastrofy ekologicznej.

Olej opałowy można magazynować zarówno w naziemnych, jak i podziemnych zbiornikach zlokalizowanych przy budynku (lub w osobnym pomieszczeniu technicznym). Jeżeli zbiornik na paliwo ma nie więcej niż 1 m3, może być magazynowany razem z kotłem (jednak nie w mniejszej odległości niż 1 m). W takim przypadku należy go wtedy oddzielić murowaną ścianą gr. 12 cm oraz wysokości większej o co najmniej 30 cm od wysokości zbiornika oraz 60 cm od jego szerokości.

Kocioł olejowy
Viessmann
Kocioł olejowy

Pozostałe wymagania techniczne dla kotłowni z piecem olejowym do 30 kW są identyczne, jak dla kotłowni z piecem gazowym.

Już podczas adaptacji projektu domu do działki powinniśmy wiedzieć, jaki kocioł grzewczy na paliwo będziemy wykorzystywać, by architekt adaptujący mógł dokładnie wyliczyć, jakiej powierzchni powinna być kotłownia i czy konieczne będzie jej powiększenie kosztem innego pomieszczenia - lub czy w ogóle będzie konieczne gospodarowanie osobnego miejsca technicznego na piec.

Komentarze

 • Antoni 2023-01-31T23:51:41.209Z

  Dzień dobry. Posiadam w bloku mieszkanie własnościowe. W łazience zainstalowany jest piec gazowy z otwartą komorą spalania do 30 kw. Takie zasilanie do ogrzewania wody w tym bloku jest od ok 30-40 lat. Łazienka ma kubaturę 7,45m3. Czy wedle obecnych przepisów prawa jestem zobowiązany przenieść „junkers” gazowy do innego pomieszczenia np kuchni i jaki przepis prawny nakazuje mi to zmienić? Czy tu prawo działa wstecz?

  • Gość 2021-02-18T12:22:58Z

   Czy pomieszczenie kotlowni na piec z olejem opałowym powinno być ogrzewane dodatkowym źródłem ciepła

   • Gość 2021-01-28T09:24:04Z

    Proszę o pomoc Jestem w trakcie budowy domu Pozwolenie na budowę uzyskałem 8.08.2018 r Szykuje się do kupna pieca na ekogroszek i zastanawiam się czy piec musi być 5 klasy wedle przepisów które teraz obowiązują czy może być 4 klasy gdyż pozwolenie uzyskałem gdy przepis o konieczności kupna pieca klasy 5 jeszcze nie obowiązywał

    • Radek 2020-11-28T21:00:25Z

     Witam Mam kotłownie z piecem kondensacyjnym na gaz 19kW w domku jednorodzinnym. Czy z uwagi na wielkość kotła (poniżej 25kW) mogę zamontować zwykłe drzwi wewnętrzne otwierane do wewnątrz?

     • Paweł 2020-07-05T17:49:39Z

      Czy w obrębie garażu samochodowego, wbudowanego w domek jednorodzinny, może znajdować się wewnętrzna kotłonia gazowa, z piecem ponad 30 kW (bez powierzchni przeszklonej), wraz z pralnią i suszarnią oraz wyjściem (drewniane schody składane) do poddasza użytkowego?

      • Irek 2020-05-23T15:39:04Z

       Witam, mam taką sprawę, zarządca wspólnoty mieszkaniowej chciałby abyśmy podjęli decyzje o wykupieniu kotłowni gazowej od dewelopera który jest jej właścicielem.Kotłownia jest usytuowana w naszym bloku wybudowanym 22 late temu.Czy są przepisy które wymagają przeprowadzenie generalnego remontu tej kotłowni,jeśli nie to po ilu latach jest taki wymóg?

       • Kasia 2019-09-13T14:14:07Z

        Czy jeśli chcę zasilić kocioł gazem płynnym z butli, a butle postawić w środku, ale w kotłowni, to naprawdę max to dwie butle po 11kg? Ktoś mi powiedział, że butle 33kg muszą być ustawiane na zewnątrz budynku - to prawda?

        • Radek instalator 2021-01-21T20:03:26Z

         Tak muszą być na dworze i to jeszcze ogrodzone

        • andrzej 2019-07-01T11:42:05Z

         Pytanie moje jest następujące: może ktoś będzie znał odpowiedź. Wymagania dotyczące kotłowni powołują się na polską normę - która to została wycofana w 2014 roku - na jej miejsce nic nowego się nie pojawiło, albo ja nie potrafię tego odnaleźć - jak to rozumieć??? czy te przepisy są ważne?

         • Gościu 2019-06-10T19:49:09Z

          Czy mogę założyć piec gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kw jeśli w projekcie jest do 21kw czy projektant będzie musiał zmienić projekt

          • Gość 2019-07-05T03:38:32Z

           Możesz i nie powinno być problemów.

          • Bobbb 2019-04-27T18:05:05Z

           Mam pytanie. Jaki jest sens robienia otworu na zewnątrz, przy podłodze, w pomieszczeniu z kotłem na gaz płynny i wpuszczania zimnego powietrza do tego pomieszczenia? Przecież zgodnie z zasadą "cugu", cały czas przez ten otwór przy podłodze będzie zaciągane zimne powietrze, a cieplejsze będzie uchodziło gdzieś w wyższych partiach domu, np. przez wentylację. No to jak ten gaz ma wypłynąć w razie awarii (!), skoro cug będzie go cały czas pchał do środka??? Ja rozumiem, że lepiej nie montować takich instalacji w pobliżu piwnic, bo jak ten gaz miałby się swobodnie wydostać, ale w tym wypadku jaka będzie różnica, czy to jest kocioł na gaz płynny, czy na ziemny? Moim zdaniem, to marnowanie energii i "dyskryminacja" instalacji na gaz płynny.

           • Jarek 2020-03-20T05:48:10Z

            Wie Pan, propan butan jest ciężkim gazem. Nawet, jeśli będzie zimne powietrze wpływało kratką, to dołem gaz w przeciwnym kierunku wydostanie się. To tak na zasadzie butelki w poziomie, dołem szyjki wylatuje woda, górą dostaje się powietrze.

            • Dlatego 2019-05-27T04:59:48Z

             Dlatego tak jest bo gaz płynny jest cięższy od powietrza i osadza się ku podłodze... Dlatego ma sens otwór w ścianie przy podłodze. A drugie to że nawet jak w kotłowni masz kratkę wentylacyjna w kominie A nie masz nawiewu albo rozszczelnionego okna to tak jakbyś tej wentylacji nie miał... pozdro.

            • Gość 2019-03-14T10:56:11Z

             Dzień dobry, Czy ściany kotłowni, dobudowanej do domu, muszą być murowane. Czy może to być konstrukcja szkieletowa (drewniana), wykończona od wewnątrz 2xGK? Wszelkie instalacje byłyby zamontowane na ścianie murowanej (domu).

             • Maciek 2019-01-07T05:48:33Z

              Witam . Czy kotłownia w której będzie piec na gaz o mocy 10-12 Kw musi mieć okno ?

              • Amator 2019-01-03T23:24:09Z

               Nieprawdą jest, że nad samą wanną można zamontować kocioł gazowy o stopniu ochrony IPX5. Wg normy PN-HD 60364-7-701:2010 w strefie I wolno montować jedynie wymienione w niej typy urządzeń o IPX5, czyli np. gazowe przepływacze wody, ale kotły dwufunkcyjne już nie... Przeczytajcie normę ze zrozumieniem i nie wprowadzajcie ludzi w błąd!

               • Tooba.pl 2019-05-08T12:53:22Z

                Dzień dobry, ma Pan rację, błąd został poprawiony. Dziękujemy!

                • Amator 2019-01-03T23:46:07Z

                 Przeskoczyły literki... Powinno być: gazowe przepływowe podgrzewacze wody.

                • Grażyna 2018-05-22T23:07:28Z

                 Co zrobić jeśli Insp.NB na skutek mojego odwołania zmienił decyzję na moją niekorzyść. Pierwotnie nakazał przenieść kocioł CO do kuchni a teraz nakazuje demontaż ścianki działowej, na której znajduje się bojler i cała instalacja? Odwołanie dotyczyło innego punktu decyzji. Chcę wrócić do poprzedniego rozwiązania. Proszę o radę.

                 • Paweł 2018-06-04T20:37:55Z

                  Inspektor wydaje decyzje i postanowienia wg. Przepisow KPA. Zgodnie z tym kodeksem decyzja po odwolaniu nie może być na niekorzysć odwolujacego. Trzeba zacytowac inspektorowi KPA. A JAK to nic nie da to odwołanie do WINB. A jak to nic nie da to skarga do SA a potem skarga do NSA. Tylko ze moze sie okazac ze to potrwa 5-8 lat

                 • piotrek 2018-04-11T19:53:26Z

                  Witam. Jestem w trakcie budowy domu której koniec planuje w granicach 3 lat, czy moge dzis zakupić piec z podajnikiem na ekogroszek pellet i paleniskiem na suche drewno (jeszcze dostepny na rynku)? jak to sie ma do odbioru budynku i prawa obowiązującego za 3 lata??

                  • Marek 2018-03-16T21:12:10Z

                   Czy ktoś wie z czego wynika zapisana w przepisach minimalna kubatura pomieszczenia 6.5m3 pod kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania. Obstawiam że nie jest to zapotrzebowanie na tlen do spalania bo komora zamknięta, jak nie powietrze to co? Ryzyko wybuchu szybsze zapełnianie gazem w razie awarii?

                   • emilia 2018-03-15T10:37:35Z

                    Czy mogę zamontować piec gazowy w garażu? Bez dodatkowego pomieszczenia wydzielającego? Duo-tec Compact+ 1.24/SR100(150) - Junkers?

                    • Adam 2018-02-20T21:35:55Z

                     Czy moge załozyc piec gazowy w pomieszczeniu gospodarczym jest 5.34m2 wystarczy?

                     • Sabina 2018-02-13T19:54:25Z

                      Wysokość piwnic w projekcie wynosi 242 cm, jeśli obniżymy ją do 219 cm to zmniejszy się jej powierzchnię o 50% z 93 m na 46,5 m. Chodzi mi o to że jesli ma się dom o pow 300 m to vat wynosi 23%, poniżej 8% a to ogromna róznica w cenie całej inwestycji. Chciałam zapytać jaka jest minimalna wysokość kotłowni? Wole być pewna i podjąc prawidłowa decyzję na poczatku niż żałować i narobić sobie wiekszych problemów/szkód.

                      • Helena 2018-04-24T11:52:03Z

                       jak obniży się sufit, to zmniejszy się kubatura pomieszczenia, nie jego powierzchnia. Kotłownia powinna mieć 2,2m wysokości w świetle (w stanie wykończonym i kubaturę 8 m3 oraz wentylacją nawiewno-wywiewną. Wszystko zależy od typu opału (paliwo stałe/gaz/olej..) Architekt i projektant instalacji na pewno znają odpowiedzi na Pani pytania.

                      • Sławek 19843 2018-01-30T20:38:55Z

                       Obecnie piec węglowy mam w mieszkaniu. Jaka musi być minimalna powierzchnia pomieszczenia aby piec mógł być zamontowany i aby pomieszczenie spełniało normy.

                       • Dorota 2017-11-27T09:11:40Z

                        Witam. Mamy postawiony dom, w którym jest ogrzewanie kominkowe. Obecnie chcielibyśmy dobudować do domu pomieszczenie gospodarcze, w którym znajdowałaby się kotłownia na ekogroszek lub pelet. Ile powinna wynosić powierzchnia tego pomieszczenia i czy trzeba wystąpić o pozwolenie na budowę.

                        • Karola 2017-11-23T06:14:08Z

                         Czy w bloku, gdzie są 2 piętra może być zamontowany piec na ekogroszek zasypowy (byłby zamontowany w piwnicy)? Obecnie jest zamontowany piec na węgiel w mieszkaniu w wydzielonym pomieszczeniu technicznym tzw. kotłownia.

                         • Tooba.pl 2017-11-23T07:16:29Z

                          Tak, jest taka możliwość.

                         • Zagubiony 2017-11-15T19:20:06Z

                          Witam, czegoś nie rozumiem. Cytuje: "Piece centralne na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej do 10 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m³/kW mocy cieplnej, ale nie mniejszej niż 30 m³" Cytuje: "[...] przy otwartej komorze spalania wystarczy 8 m³, zaś przy zamkniętej – 6,5 m³." Jak mam rozumieć możliwość dopuszczenia kotłowni o kubaturze 8 m³ skoro minimalnie musi być 30 m³?

                          • Fan 2017-11-20T18:24:01Z

                           ALBO wskaźnik 4m3/KW ALBO 30m3 do 10kW mocy kotły stałopalne lub 8m3 gazowe kotły z otwarta komora spalania i 6,5 m3 gazowe kotły z komorą zamkniętą (kondensacyjne ; turbo) Tak mówią przepisy

                          • Nikola 2017-11-14T19:10:33Z

                           Witam, szukamy projektu domu z kotłownią na paliwo stałe - pallet .Z tego co się orientuje to według prawa budowlanego kotłownia musi mieć 8 m2. Większość projektów ma niestety mniejsze kotłownie , choć zaprojektowane są właśnie na paliwo stałe....Jakiej wielkości powinna być kotłownia?

                           • Kasia 2017-11-02T22:28:29Z

                            Witam mam pytanie. Czy według prawa w każdym domu jednorodzinnym musi znajdować się kotłownia? Naszym jedynym źródłem ciepła będzie kominek ( umieszczony w salonie) z dgp. Kotłownia jest dla nas całkowicie zbędna. Czy jednak prawnie ta kotłownia musi być ? Proszę o odpowiedź

                            • Andrzej 2018-03-09T14:36:36Z

                             Weź też pod uwagę ryzyko wprowadzenia zakazu palenia w kominkach przez ekologię. Warto mieć jakąś alternatywę.

                             • Tooba.pl 2017-11-07T09:38:58Z

                              Nie musicie Państwo posiadać kotłowni - wtedy trzeba tak zaadaptować projekt. Pozdrawiamy!

                             • Włodek 2017-10-27T12:05:43Z

                              Dzień dobry, czy jeśli w projekcie nowo budowanego domu mam jako źródło ciepła kocioł na ekogroszek, to mogę go zamienić (bez zmian w projekcie) na kocioł na pelet?

                              • Tooba.pl 2017-10-27T13:27:43Z

                               Witamy! W tym przypadku nie musi Pani wprowadzać zmian w projekcie. To byłoby konieczne przy zmianie np. na instalację gazową. Pozdrawiamy!

                               • Gość 2017-10-28T07:22:22Z

                                Dziękuję, pozdrawiam.

                              • domownik 2017-10-16T19:37:29Z

                               Dobry wieczór, chcemy zmienić piecyk gazowy w naszej kotłowni ( dom 30 letni ) wysokość tej kotłowni wynosi 1,90, pan z uprawnieniami gazowymi, twierdzi, ze niestety, ale kotłownia nie spełnia wymogów wysokości i piecyka nam nie wymieni. Czy te rozporządzenia tycza się tak starych domów, czy fachowiec miał rację?

                               • Fan 2017-11-20T18:26:04Z

                                w modernizowanym budynku musi być minimum 1,9 metra .. prawo budowlane

                                • Gość 2019-02-03T16:26:44Z

                                 1,90 dotyczy budynku wybudowanego do 1994 roku.

                               • tdt 2017-10-06T18:48:44Z

                                Witam, Chciałbym zapytać czy w bloku czteropiętrowym z podpiwniczeniem można wybudować kotłownie gazową w jednej z piwnic, którą odpowiednio dostosujemy do norm wymaganych w prawie tj. wysokość, szerokość i wentylacja, izolacja itd. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc

                                • Fan 2017-11-20T18:38:12Z

                                 obawiam się że nie , przepis mówi ,że pow 3 lub 4 kondygnacji nadziemnych kotłownia musi być dachowa (na strychu)

                                 • Tooba.pl 2017-10-09T11:36:12Z

                                  Pod względem technicznym nie powinno być problemu. Pozdrawiamy!

                                 • Gość 2017-09-24T19:50:43Z

                                  Witam ..mieszkam na 3p kamienicy i mam piec mialowo-węglowy zalozony w 2011 .. moje pytanie? Czy to prawda ze powyzej 2kondegnacji nie mozna instalowac takiego pieca ?

                                  • Luc 2017-09-19T16:45:50Z

                                   Witam , jak jest liczony wysokość i kubatury w pomieszenie na poddasze . Ogólny mamy 2,3m2 płaski , ta znaczę 5m3 .. do tego jeszcze kubatura pod koszem . Pieć jest gazowy z zamknięty komora spalanie Czy tak moży być?

                                   • lanz 2017-09-13T20:40:15Z

                                    Witam, jestem współwłaścicielem kamienicy i w moim parterowym lokalu plnuję remont. Nie mogę podłączyć niestety gazu do budynku gdyż pozostali współwłaściciele nie mają w tym interesu, nie zamierzają rezygnować z butli gazowych w kuchenkach. Chciałbym w razie możliwości doprowadzić gaz do budynku gospodarczego - murowane szopki i tam w mojej zrobić piec gazowy do co. czy tak można?

                                    • Tooba.pl 2017-09-19T09:40:00Z

                                     Jeżeli budynek będzie spełniał warunki bezpieczeństwa, nie powinno być z tym problemu. Warto udać się do lokalnego architekta, żeby sprawdził, czy na tym terenie są warunki do postawienia kotła i doprowadzenia z niego instalacji do lokalu w kamienicy.

                                    • ela 2017-09-09T21:46:36Z

                                     witam mam problem ,mieszkam w mieszkaniu po zmarłych rodzicach od urodzenia ,remontuje je,gdy zyli jeszcze moj rodzice zrobilismy sobie w piwnicy pomieszczeniu gospodarczym kotłownie z dwoma rodzicami,teraz gdy mieszkam z mezem isynem chcemy sie odłaczyc od pozostałych sasiadow,czy musza oni zapłacic mi za czesc poniesinych kosztow niemajc zadnej umowy ,co mam zobic prosze oporade

                                     • Tooba.pl 2017-09-11T06:27:41Z

                                      Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie - musiałaby Pani poradzić się prawnika, ponieważ to kwestia finansowa. Pozdrawiamy!

                                     • ola 2017-09-09T21:40:43Z

                                      ola

                                      • Kinga 2017-09-08T06:25:18Z

                                       Witam, w naszym domu kotłownia z piecem podłączonym do gazu miejskiego jest zaprojektowana tak, że przechodzi się do niej przez garaż i wychodzi z niej na zewnątrz(drzwi są tam również otwierane na zewnątrz). Czy między garażem a kotłownią musimy montować kolejne drzwi czy może zostać po prostu takie przejście? A jeśli musimy robić drzwi to czy te z kolei mogą otwierać się do środka kotłowni? (mały garaż i próbujemy wygospodarować jak najwięcej miejsca)

                                       • Tooba.pl 2017-09-08T08:15:14Z

                                        Prawdopodobnie może zostać takie przejście, o ile drzwi z garażu do powierzchni mieszkalnej są zgodne z klasą niepalności. Jednak to sytuacje wyjątkowe, więc najlepiej udać się z tym pytaniem do architekta. Pozdrawiamy!

                                        • Gość 2019-02-03T16:30:37Z

                                         Drzwi z kotłowni zawsze !!!! na zewnątrz !

                                       • Adam 2017-08-29T08:57:09Z

                                        Mam na działce kontener morski 20" (wym wew. 576x235x238 cm LxSxH). Czy można zrobić z niego kotłownię - piec ok 20 KW. Jakie wymagania należy spełnić.

                                        • Tooba.pl 2017-08-30T07:00:45Z

                                         Raczej nie widzimy przeszkody, by zrobił Pan z konteneru kotłownię. Pomieszczenie techniczne, w którym instalujemy kocioł z otwartą komorą spalania, musi mieć wysokość nie mniejszą niż 2,2 m i kubaturę minimum 8 m3. Taką samą wysokość musi mieć pomieszczenie, w którym chcemy zainstalować kocioł z zamkniętą komorą spalania, ale jego kubatura może być inna – nie mniejsza niż 6,5 m3, spaliny muszą być odprowadzane przez przewód powietrznospalinowy albo osobny spalinowy, a powietrze doprowadzane przez osobny powietrzny. Moc kotłów instalowanych w domach jednorodzinnych wynosi zwykle kilkanaście lub trochę powyżej 20 kW. Kocioł gazowy o mocy do 30 kW może być zamontowany w spełniającym powyższe wymagania pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi - czyli kontener zalicza się do takich pomieszczeń.

                                        • Daniel 2017-08-18T08:53:58Z

                                         witam. mam takie pytanie. chcem zrobic wejscie z zewnatrz do piwnicy w starym budynku. wykop juz zrobilem rozebralem fundament na szerokosc jednego metra i tu pojawia sie problem, czy lepiej jest wymurowac wejscie do piwnicy, czy lepiej jest je zazbroic i wylac, pamietajmy ze stare fundamenty sa zrobione z kamienia i o zaprawie nie ma tu mowy bo stara zaprawa wyglada obecnie tak jakby byla zrobiona z samego piachu. z gory dziekuje za jakakolwiek porade.

                                         • Robert 2017-08-07T20:34:06Z

                                          Witam. Chcę podłączyć kocioł na paliwo stałe do istniejącej instalacji zasilanej kotłem gazowym aby w okresie zimowym korzystać z kotła na paliwo stałe a w okresie letnim z kotła gazowego i tu mam pytanie czy oba kotły mogą znajdować się w jednej kotłowni czy muszą być w dwóch oddzielnych pomieszczeniach.

                                          • Tooba.pl 2017-08-08T08:32:55Z

                                           Tak, można zainstalować dwa kotły w jednej kotłowni, jednak każdy powinien mieć swój własny kanał dymowy. Koniecznie powinna być tam wentylacja grawitacyjna oraz drzwi uszczelkowe. Jednak proszę pamiętać, że z połączenia kotła gazowego i na paliwo stałe może powstać więcej problemów niż korzyści. O wiele bardziej opłacalnym - i bezproblemowym rozwiązaniem jest instalacja pompy ciepła (np. powietrznej), którą ogrzewałby Pan dom latem, a zimą wspomagał je ogrzewaniem na paliwo stałe. Jednak w niektórych rejonach Polski (cieplejszych - np. na zachodzie), pompy ciepła mogą pracować cały rok. Pozdrawiamy!

                                          • Marlena 2017-07-28T13:45:47Z

                                           Witam. Ile mkw musi mieć kotłownia z piecem na ekogroszek?

                                           • Tooba.pl 2017-08-03T08:16:28Z

                                            Ekogroszek jest paliwem stałym, także wymagania są takie same, jak np. do kotłowni, w której znajduje się kocioł węglowy. Wymiary zależą od mocy kotła - o czym piszemy dokładnie w artykule. Pozdrawiamy!

                                           • Zbigniew 71 2017-07-27T07:58:44Z

                                            Jaką szerokość powinny mieć drzwi do pomieszczenia z kotłem gazowym z otwartą komorą spalania. Czy wystarczą takie o szerokości 80 cm w świetle?

                                            • Tooba.pl 2017-08-03T08:07:53Z

                                             Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Pozdrawiamy!

                                            • przemek 2017-07-25T11:36:32Z

                                             witam. jak powinny sie otwierać drzwi do kotłowni. czy mogą jedne drzwi otwierać sie do wewnatrz drugie na zewnątrz.

                                             • Tooba.pl 2017-07-25T13:57:27Z

                                              Czy chodzi panu o dwa niezależne wejścia, czy drzwi podwójne? W pierwszym przypadku wystarczy, że jedne drzwi (ewakuacyjne) będą otwierać się na zewnątrz. Gdy chodzi o drzwi podwójne, oba skrzydła muszą się otwierać na zewnątrz.

                                              • Gość 2019-02-03T16:35:01Z

                                               A co w razie zagrożenia ? Drzwi tylko na zewnątrz , by pod ciężarem upadającego ciała na klamkę uratowały ci życie , a nie spowodowały ich zablokowanie i pewną śmierć !

                                             • Paweł 2017-02-01T12:06:20Z

                                              Czy wentylacja z kotłowni musi byc schowana pod ociepleniem ktura idzie na dach ????

                                              • kriss 2017-01-19T08:27:18Z

                                               Czy można w kotłowni zamontować kominek z płaszczem wodnym? Czy kotłownia musi mieć 30m3/

                                              • Adi 2016-11-03T22:58:35Z

                                               Jarku, nie ma takiego zapisu ani w normie PN-87/B-02411 (zresztą już od dwóch lat wycofanej) ani w "rozporządzeniu". Natomiast już na trzecim "branżowym" portalu czytam, że jest taki wymóg. Tragedia, kto pisze ta artykuły!

                                               • Jarek 2016-09-28T20:26:15Z

                                                Witam. Proszę autora artykułu o podanie konkretnego numeru paragrafu Normy lub Rozporzadzenia z którego by wynikało że wyskość kotłowni minimalna to 2,2m. Bardzo proszę o poradę. Posiadam Normę o Kotłowniach oraz Warunk Techniczne , więc proszę precyzyjną odpowiedź. Pozdrawiam.

                                                • szał 2017-05-08T13:18:14Z

                                                 w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 dot. warunków tech. jakim muszą odpowiadać budynki.

                                                 • Jarek 2016-09-28T21:13:49Z

                                                  Dodam że chodzi o kotłownię na opał stały. Zasilanie kotła opałem poprzez ślimak wchodzący z boku kotła. Moc kotła 55KW. Wydaje mi się że nie ma paragrafu który by regulował wyskość pomieszczenia wyłączając że jest to pomieszczenie techniczne lub gospodarcze o min. wyskości 2m.

                                                 • Monia 2016-08-30T15:12:48Z

                                                  Witam. Mieszkam w budynku wielorodzinnym w którym część mieszkańców dostało mieszkania do adaptacji. Również pomieszczenia gosp. zostały przekazane w taki sam sposób. Każdy robił sobie remonty jak chciał. Mam wątpliwości czy kotłownie powstałe z tych pomieszczeń gospodarczych zostały postawione zgodnie z przepisami. Pomieszczenia gospodarcze zostały wydzielone z części klatki schodowej na parterze budynku. Oprócz pieców właściciele trzymają tam opał oraz inne przedmioty nie potrzebne w domu. Są to małe pomieszczenia z drewnianymi drzwiami. Czy takie warunki nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców? Do kogo się zwrócić z ewentualną prośbą o kontrolę tych pomieszczeń? Czy właściciele mogli zamontować piece w pomieszczeniach, które nie były kotłowniami? Pozdrawiam

                                                  • Tooba.pl 2016-08-31T06:53:40Z

                                                   Jeżeli kotłownie powstały wbrew przepisom, sprawą powinien zająć się inspektor nadzoru budowlanego. Kontrolę stanu technicznego kotłów może natomiast przeprowadzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Zapraszamy do lektury tekstu na ten temat: "Ogrzewanie pod kontrolą" (http://jakbudowac.pl/Ogrzewanie-pod-kontrola).

                                                  • Jak to jest z tymi 30m3 2016-04-13T04:11:17Z

                                                   Jak to jest z tą kubaturą 30m3 dla kotłowni do 10KW na paliwo stałe. Mam problem, ponieważ mam kocioł na węgiel i taki miał być w projekcie. Niestety Architekt wpakował mi kocioł na olej opałowy którego nie chciałem. Niby twierdził, że to nie ma znaczenia a teraz się boję, że mi odbioru nie zrobią. Kotłownia nie jest może jakaś mała bo ma 6,9m2, widziałem dużo mniejsze. Nie wiem co teraz mam robić. Jest też problem drzwi, wolał bym drewniane a muszę chyba mieć jakieś metalowe. Proszę o odpowiedź.

                                                   • Tooba.pl 2016-04-13T12:28:36Z

                                                    Zapraszamy do lektury tekstu opisującego warunki, jakie muszą zostać spełnione przez pomieszczenia przeznaczone do montażu kotła na olej opałowy (http://jakbudowac.pl/Kotlownia-z-piecem-na-olej-opalowy).

                                                    • Gość 2016-04-13T22:13:48Z

                                                     Ale ja mam piec na węgiel z możliwością palenia pelletem. Zamówiłem dzisiaj drzwi normalne drewniane do kotłowni. Kierownik twierdzi, że to przejdzie. Mam nadzieję że nie będę mieć z tego tytułu problemów.

                                                   • Adam 2016-02-26T13:15:52Z

                                                    Czy kocioł gazowy obiegowy typu łazienkowego może być zainstalowany w garażu jeżeli posiada on odpowiednie przewody spalinowe i wentylacyjne. W prawie budowlanym nic na ten temat nie ma.

                                                    • Tooba.pl 2016-02-26T14:51:11Z

                                                     Kotła nie można zamontować w garażu. Mówi o tym § 281 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (DU 75 poz. 690 z 2002 r.): "instalowanie w garażu (...) urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione".

                                                    • zygmunt 2016-02-11T15:35:13Z

                                                     mieszkam w prywatnym domu w którym jest trzech współwłaścicieli i od trzech sezonów grzewczych jest zakłócana cisza nocna,ponieważ sąsiad z parteru zamienił kocioł gazowy co na kocioł retortowy z podajnikiem i włączył się do wspólnych kominów bez zgody współwłaścicieli,co takiej sytuacji mamy zrobić, jednocześnie nadmieniam,że jesteśmy emerytami blisko 70.

                                                     • Gość 2016-02-12T08:08:34Z

                                                      Sąsiad powinien był uzyskać zgodę współwłaścicieli na podłączenie kotła do wspólnych kominów. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać polubownie, pozostanie droga sądowa. Wcześniej warto skontrolować, czy podłączenie zostało przeprowadzone prawidłowo (kominiarz powinien sprawdzić przewody kominowe, a stan techniczny kotłów - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia).

                                                     • Kmalir 2016-02-08T15:31:44Z

                                                      Ja ogrzewam dom piecem z Gizexu na ekogroszek, ale opał trzymam w garażu. Właściwie zrobiłem to intuicyjnie.

                                                      • Sandra 2015-09-30T09:26:40Z

                                                       Witam, czy kotlownia jest pomieszczeniem gospodarczym wg prawa budowlanego?

                                                       • Tooba.pl 2015-10-06T13:51:17Z

                                                        Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących kotłowni można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określa je także norma PN-87/B-02411. W rozporządzeniu pomieszczenie techniczne określono jako przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, a pomieszczenie gospodarcze - jako znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych. Kotłownia bywa określana jako pomieszczenie techniczne bądź gospodarcze

                                                       • Andrzej K 2014-07-11T15:08:40Z

                                                        dzięki za tak szybka odpowiedz ale dale nie podajesz przepisu ,ustawy który zabrania hydraulikowi montaż piec co. w warunkach technicznych dla budynków .z 12 kwietnia 2002r, par,136 pun. 11 w pmieszczeniu w którym zinstalowane są kotły na paliwo stałe powinien byc nawiew i wywiew a więc zakładam kocioł a o reszte ma martwic sie właściciel

                                                        • Tooba.pl 2014-07-11T09:08:05Z

                                                         W przepisach prawa zostały zawarte wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na kotłownię (dotyczą one m.in. wentylacji). Jeśli wymagania nie zostaną spełnione, to nie można montować pieca. Za brak wentylacji odpowiada właściciel lub zarządca obiektu (zgodnie z Art. 61. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane na właścicielu lub zarządcy ciąży obowiązek utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym).

                                                         • Andrzej K 2014-07-11T06:35:41Z

                                                          dzięki za podpowiedz ale czy jest przepis który zobowiązuje i nakłada obowiązek na hydraulika że nie może montować pieca jeśli nie ma warunków kominiarskich w kotłowni używanej 20 lat kto odpowiada za brak wentylacji .

                                                          • do Andrzeja K. 2014-03-25T14:07:20Z

                                                           Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.) w § 19 mówi, ze naprawę i konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. Osobami posiadającymi takie kwalifikacje opisane w podstawie programowej kształcenia zawodowego (Dz. U 226 poz. 1650 z 2006 r.) są kominiarze. Dlatego nie próbujmy sami naprawiać i modyfikować przewodów kominowych, lecz zlecajmy te usługi do wykonania odpowiednim fachowcom.

                                                           • Andrzej K 2014-03-22T08:02:04Z

                                                            Witam ,proszę o pomoc wymiana pieca w kotłowni węglowej ,na piec taki sam kto odpowiada za wentylacje w kotłowni używanej 20 lat czy hydraulik czy właściciel który zapewniał ze był kominiarz i wszystko ma wpożądku z nawiewem 'otwór w ścianie i wywiew 2 otwór w ścianie oba otworu 40x40

                                                            • Sławek K. 2013-04-18T18:05:48Z

                                                             Do slawek: jest gorzej Cyt: 2.2.14.6. Wysokość kotłowni przy zasypie paliwa z przodu kotła powinna być nie mniejsza niŜ podwójna wysokość kotła, jednak co najmniej 2,5 m. Przy kotłach z górnym zasypem paliwa odległość od wierzchu kotła lub pomostu nad kotłem do stropu lub spodu podciągów lub przewodów nie moŜe być mniejsza niŜ 2 m. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania

                                                             • slawek 2013-02-27T13:26:18Z

                                                              witam! prosze o podanie dokładnego paragrafu rozporzadzenia badz punktu normy z jakich wynika, że: "Kotłownia z kotłem na paliwo stałe powinna mieć co najmniej 2,2 m wysokości. Możliwe jest jednak wydzielenie kotłowni o wysokości 1,9 m w istniejącym budynku, jeśli zapewnimy w niej skuteczną wentylację." ten zapis wysokościowy jest cytowany na wszystkich stronach internetowych jednak wg mnie to sie tyczy wysokości dla pomieszczen z kotlami gazowymi o czym mowa w par. 172 ust. 4 i 5 (rozp. war. tech.). uważam, że kotłownie należy potraktować jako pomieszczenie techniczne a wysokość takiego pomieszczenia winna być na poziomie 2m minimum o czym stanowi par.97 ust. 1 (rozp. war. tech.)

                                                              • marlo 2013-02-22T00:26:47Z

                                                               2.1.10. Odległość kotła od przegród powinna zapewniać dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia. Odległość przodu kotła od przegrody powinna być nie mniejsza niŜ 1 m.cytuję dosłownie PN-87 B-02411 odnośnie kotła o mocy do 25kW

                                                               • Maja-architekt 2013-01-28T21:15:06Z

                                                                Architekt projektujący dom nie jest wróżką i nigdy do końca nie wie jaki piec kupi sobie inwestor. W projektach przyjmuję minimalną powierzchnię, wynikajacą z norm i jest to 8,0 m2. Można oczywiście zaprojektować większe pomieszczenie, co jest korzystne dla wymiany powietrza i wentylacji, a przede wszystkim dla wygody inwestora i jego bezpieczeństwa. Małe kotłownie to bzdura! Obijanie się po ścianach z workiem np.ekogroszku, żeby wsypać go do podajnika nie jest ani bezpieczne ani wygodne.Minimalistom proponuję piecyk gazowy dwufunkcyjny w łazience!

                                                                • MARCIN 2012-07-31T20:45:26Z

                                                                 OK. Znalazłem wszystkie informacje jakie potrzebowałem

                                                                 • Olek K. 2012-05-29T09:18:19Z

                                                                  Szukam informacji na temat kotłowni z kotłem na olej opałowy o mocy 55kW. Więc ten artykuł był mi mało pomocny.