Wzór wniosku o uzgodnienie przyłącza elektrycznego przez drogę gminną

Aby rozpocząć procedurę przyłączenia do sieci elektrycznej, należy przedłożyć w urzędzie wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Co trzeba zamieścić we wniosku?

Co należy dołączyć do wniosku?

  • Oświadczenie o prawnym dysponowaniu nieruchomością,
  • plan zabudowy.

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty, można podpisać umowę przyłączeniową i rozpocząć prace. Następny etap to zgłoszenie przyłącza do obioru oraz podpisanie umowy o świadczenie usług dostarczania energii z zaznaczeniem wyboru taryfy.

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek o uzgodnienie przyłącza należy złożyć do lokalnego zakładu energetycznego. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu dokumentu wydaje warunki, gdzie określa się możliwość przyłącza, miejsce oraz techniczne kwestie budowy łącza. na tej podstawie powstaje projekt przyłącza.

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf

 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.