Wzór wniosku o uzgodnienie przyłącza gazowego przez drogę gminną

Proces formalny w sprawie przyłącza gazowego jest podobny do starania się o przyłącze wodne. Pierwszym etapem występowania o przyłącze gazowe powinno być wystosowanie wniosku o wydanie warunków zapotrzebowania na gaz.

Do wniosku o przyłącze gazowe należy załączyć:

  • oświadczenie potwierdzające prawne dysponowanie nieruchomością w celach budowlanych,
  • deklarację o szacowanym zużyciu gazu,
  • plan zabudowy.

Deklaracja o szacunkowym zużyciu gazu złożona jest z dwóch grup. Do pierwszej zaliczają się osoby, przez które zużycie gazu nie będzie większe niż 10 m³/h. Druga grupa kierowana jest do inwestorów planujących większe zużycie. Gdy stwierdzimy, że należymy do grupy drugiej, musimy dostarczyć do urzędu także inne dokumenty (m.in. dokumentację wynikającą z przepisów lokalnych).

Terminy i miejsce złożenia wniosku

Po złożeniu wniosku inwestor ma obowiązek czekać na odpowiedź 30 dni (gdy znajduje się w pierwszej grupie) lub 60 (druga grupa). Uwaga! Warunki o przyłączeniach gazowych tracą ważność po roku od wydania! Przez ten czas musimy zdążyć doprowadzić gaz do posesji.

Ostatni etap to podpisanie umowy przyłączeniowej z zakładem gazowniczym. Jednak przed rozpoczęciem prac musimy zamówić projekt budowy przyłącza. Gdy przyłącze będzie gotowe, musimy zgłosić je do odbioru w zakładzie gazowniczym, by następnie zawrzeć umowę kupna gazu.

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf

 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.