Wzór wniosku o wypis i wyrys z MPZP

Do informacji z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma prawo każdy obywatel. Jednak do celów projektowych konieczne jest uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymm każdy inwestor może złożyć wniosek o wypis i wyrys z obowiązującego, bądź archiwalnego planu.

Co powinien zawierać wniosek?

Miejsce i termin złożenia wniosku

Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Usługę można zrealizować w urzędzie miasta lub gminy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. Do dokumentu musimy załączyć dowód potwierdzający opłatę za wykonanie wyrysu oraz wypisu. Wgląd w urzędzie jest bezpłatny, ale za otrzymanie tych informacji w postacie wyrysu i wypisu musimy zapłacić. Urząd musi wydać powyższe dokumenty nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Koszt wypisu: 30-50 zł (w zależności od ilości stron)

Koszt wyrysu: 20-200 zł

  

Pobierz w doc Pobierz w pdf 

 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.