Folia paroizolacyjna a paroprzepuszczalna – czym się różnią? [PORÓWNANIE]

Główną różnicą między folią paroprzepuszczalną a paroizolacyjną jest sposób ich montażu – pierwsza używana jest od zewnątrz krokwi, druga natomiast od jej wewnątrz. Folie te charakteryzują się także odmiennym przeznaczeniem i właściwościami. Co warto nich wiedzieć?

null

Planując izolację dachu należy poznać istotne rozbieżności między folią paroizolacyjną a folią paroprzepuszczalną – pomoże nam to zapobiec błędom, które mogłyby powstać w wyniku ich pomylenia.

Folia paroizolacyjna

Główną rolą folii paroizolacyjnej jest zatrzymywanie pary wodnej, a co za tym idzie – zabezpieczenie warstw izolacji termicznej budynku przed zawilgoceniem i rozwojem pleśni i grzybów. Służy do pokrywania ocieplenia dachów i ścian – instaluje się ją pod krokwiami. 

Folie paroizolacyjne możemy podzielić ze względu na materiał, z jakiego są wykonane. Wyróżnia się: folie paroizolacyjne polietylenowe, folie paroizolacyjne aluminiowe oraz folie paroizolacyjne aktywne, różniące się między sobą także współczynnikiem Sd, określającym opór dyfuzyjny.

Współczynnik ten służy do określenia oporu napotykanego przez parę wodną podczas jej przenikania przez folię. W przypadku folii paroizolacyjnych powinien on być możliwie wysoki, zaś folii paroprzepuszczalnych – niski. 

Folie paroizolacyjne polietylenowe

Złożone są z jednej warstwy; charakteryzują się jednolitą powierzchnią i występują w wariancie żółtym oraz białym, wzbogaconym o uzbrojenie z siatki polipropylenowej. Do zalet folii paroizolacyjnych polietylenowych należą:

  • niewielka waga – ułatwia ona montaż folii, 
  • niski koszt – jest to rozwiązanie najbardziej korzystne cenowo spośród wymienionych rodzajów folii paroizolacyjnych.

Ich współczynnik Sd nie przekracza 100 metrów i są oznaczane symbolem PE.

Folie paroizolacyjne aluminiowe 

Składają się one z kilku warstw i są wykonane z polipropylenu  i polietylenu. Cechują się dużą trwałością oraz:

  • zdolnością odbijania energii cieplnej – ma to pozytywny wpływ na termoizolację budynku i zmniejszenie utraty ciepła,
  • dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne – zawdzięczają to dużej gramaturze, która z drugiej strony utrudnia montaż folii paroizolacyjnych aluminiowych,
  • wysokim wskaźnikiem Sd – wynosi on najczęściej 100 lub ponad 100 metrów.

Folie paroizolacyjne aluminiowe oznaczone są symbolem PE – AL. 

Folie paroizolacyjne aktywne

Służą hamowaniu przepływu pary wodnej do konstrukcji. Zbudowane są z dwóch warstw: 

  • filmu funkcyjnego 
  • warstwy nośnej.

Posiadają charakterystyczne, lejkowate otwory, służące do odprowadzania wilgoci na zewnątrz.

Folie paroizolacyjne aktywne sprawdzą się jedynie w przypadku, gdy pokrycie dachowe zabezpieczone jest za pomocą membrany cechującej się wysoką paroprzepuszczalnością. Często są stosowane w połączeniu z foliami paroizolacyjnymi aluminiowymi, stanowiąc np. podkład pod podłogę. To mniej popularne rozwiązanie ze względu na stosunkowo wysoką cenę oraz niski współczynnik Sd – wynosi on jedynie kilkanaście metrów.

Do oznaczania folii paroizolacyjnych aktywnych używa się symbolu PP.

Główną rolą folii paroizolacyjnej jest zatrzymywanie pary wodnej
Główną rolą folii paroizolacyjnej jest zatrzymywanie pary wodnej

Folia paroprzepuszczalna

Głównym zadaniem folii paroprzepuszczalnej, zwanej inaczej folią wstępnego krycia, jest zabezpieczenie konstrukcji dachu oraz izolacji termicznej przed zawilgoceniem. Odprowadza ona parę wodną i chroni dach przed przeciekaniem. Stosowana jest także jako tymczasowe pokrycie dachów; umieszcza się ją tuż pod pokryciem dachu, bezpośrednio na krokwiach lub szalunku.

Do jej zalet należą:

  • uniwersalność – może być stosowana niemal pod wszystkie pokrycia dachowe,
  • wysoka wodoszczelność,
  • możliwość wyboru koloru – folia paroprzepuszczalna występuje w barwie beżowej, szarej, zielonej czy czarnej.

Folie paroprzepuszczalne możemy podzielić na wysokoparoprzepuszczalne i niskoparoprzepuszczalne. Duże znaczenie mają parametry folii: paroprzepuszczalność wyrażana w gramach wody będących w stanie przedostać się przez 1 metr kwadratowy folii w czasie 24 godzin, a także wspomniany wcześniej współczynnik Sd.

Folie wysokoparoprzepuszczalne 

Nazywane są także membranami dachowymi; występują w formie dwu- lub trzywarstwowej i wykonane są z polipropylenu lub polietylenu wzbogaconego o warstwę włókniny polipropylenowej.

Charakteryzują się teksturą zbliżoną do papieru, a ich współczynnik przepuszczalności to aż 1000-3000 gramów – przed ich układaniem nie musimy wykonywać szczelin wentylacyjnych.

Współczynnik Sd folii wysokoparoprzepuszczalnych jest mniejszy niż 0,3 metra. 

Folie niskoparoprzepuszczalne 

Składają się one z warstwy folii oraz specjalnej siatki zbrojącej. Stosowane są do deskowania dachów o prostej konstrukcji, jako substytut papy dachowej. Pozwalają na łatwiejsze odprowadzanie pary wodnej; ich przepuszczalność waha się od 25 do 40 gramów, a współczynnik Sd wynosi średnio 0,3-3 metry. Folii niskoparoprzepuszczalnych używa się najczęściej w przypadku dachów z poddaszem nieużytkowym.

Wśród ich walorów wymienić możemy dużą wytrzymałość i niską cenę.

Folia paroizolacyjna a paroprzepuszczalna – porównanie

Tabela porównawcza
Tabela porównawcza

Warto zapamiętać różnice między folią paroprzepuszczalną a folią paroizolacyjną – umieszczone w nieodpowiednim miejscu nie będą prawidłowo spełniać swoich funkcji. Należy także zadbać o ich właściwy montaż – wszelkie błędy mogą doprowadzić do uszkodzenia folii, która straci swoje właściwości. Aby tego uniknąć, dobrym pomysłem jest zlecenie ułożenia folii specjalistom.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.