Jak zrobić fundament pod taras?

Taras powinien być posadowiony na stabilnych fundamentach. Podobnie do fundamentów budynku, tu także trzeba dobrać typ pasujący do konstrukcji samego tarasu. Przedstawiamy trzy najpopularniejsze rodzaje fundamentów pod taras.

Budowa fundemntów pod taras
Jak zrobić fundamenty pod taras?

Jak dobrać właściwy fundament pod taras?

Taras stanowi przedłużenie strefy wypoczynkowej domu i daje miejsce do obcowania z naturą. W okresie letnim mieszkańcy chętnie spędzają tam każdą wolną chwilę. Jeśli jednak chcemy cieszyć się tą przestrzenią przez dłuższy czas, trzeba sumiennie przyłożyć się do jej budowy. 

Inwestorzy nie zawsze podejmują decyzję o budowie tarasu na etapie wznoszenia obiektu. Czasem kupujemy dom bez tej przestrzeni i potrzebna jest jej dobudowa. Szczególnie w tych przypadkach należy sumiennie podejść do przygotowania projektu fundamentu. Warto zwrócić uwagę na takie cechy jak:

  • trwałość - fundament musi być odporny na czynniki atmosferyczne, a także działanie wód gruntowych;

  • osiadanie gruntu - głębokość posadowienia fundamentów i ich rodzaj będą zależeć od nośności gruntu, a także jego spójności;

  • powierzchnia tarasu - wielkość tarasu musi pozwalać na swobodny odpoczynek nawet kilku osób. Trzeba przygotować miejsce na stoliki i grilla. Powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 20 m2. Z kolei przy tarasach powyżej 35 m2 budowlę trzeba zgłosić do Urzędu Gminy.

Warto pamiętać, że taras stanowi niezależną konstrukcję i nie może być bezpośrednio połączony z budynkiem. Fundamenty będą osiadały w innym tempie niż budynek. W związku z tym pomiędzy fundamentem a ścianą domu zawsze musi być umieszczona dylatacja.

Nie można zapominać o spadku, który trzeba zaplanować już na etapie układania fundamentów. Spadek od budynku na zewnątrz powinien wynosić około 2%. To wystarczy do skutecznego odprowadzenia wody deszczowej.

Rodzaje fundamentów pod taras

Fundamenty pod taras mają za zadanie przenoszenie obciążeń stałych związanych z ciężarem samej konstrukcji. To także na nich będą opierały się obciążenia zmienne związane z użytkowaniem. Obecnie popularnością cieszą się trzy typy konstrukcji: podbudowa z kruszyw, płyta żelbetowa i pale lub słupy betonowe.

Jak wykonać podbudowę z kruszyw?

Podbudowa to najczęściej spotykany sposób na wykonanie fundamentu pod taras. Może stanowić samodzielny fundament. Często jest wykorzystywana jako podkład pod płyty żelbetowe. Sprawdza się przede wszystkim na gruntach nośnych i jednorodnych. Może być problematyczna jako samodzielny fundament przy gruntach luźnych i wysoko położonych wodach gruntowych.

Prace przy fundamencie rozpoczyna zdjęcie warstwy humusu i wykonanie otworu na głębokość około pół metra. Powierzchnia otworu musi być większa o kilkadziesiąt centymetrów z każdej strony. Na ułożoną geowłókninę trzeba wysypać kruszywa w formie żwiru lub kruszyw łamanych. Wysokość warstwy to około 40 cm. Po ich zagęszczeniu wysypuje się warstwę podsypki piaskowej (5 cm), którą można związać cementem. Na takim fundamencie można układać płyty betonowe, kostki brukowe, a także granit.

Przygotowanie płyty żelbetowej

Płyta żelbetowa jest najbardziej nośnym fundamentem wykonywanym pod tarasy. Pierwsze etapy budowy przebiegają identycznie jak w przypadku podbudowy z kruszyw. Różnica polega na grubości podbudowy, ponieważ przy płytach żelbetowych wystarczy 20 cm kruszywa. Na zagęszczonym i wyrównanym podłożu układa się deskowanie i zbrojenie w postaci kratownicy z prętów stalowych. Do przygotowania mieszanki warto zastosować beton klasy minimum B15, a najlepiej B20. Grubość płyty nie może być mniejsza niż 10 cm.

Po związaniu wierzchnia warstwa jest gładka i jednorodna. Można na niej układać dowolne warstwy hydroizolacji. Taki fundament sprawdza się do układania płytek ceramicznych, konstrukcji z drewna i kompozytu, a nawet wylewania żywic polimerowych.

Charakterystyka słupów betonowych

Ostatnim z popularnych fundamentów pod taras są słupy betonowe. To jedyny wariant, w którym podpory są ulokowane punktowo. Należy je rozmieścić w odległościach około 1 metra na całej powierzchni planowanego tarasu. W gruncie wierci się otwory, do których wsuwane jest deskowanie tracone. Mogą to być specjalne deskowania lub rury PCV o dużych średnicach przekroju. Deskowania należy wypoziomować, a następnie zalać betonem. Po ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej na ich powierzchni można już układać belki nośne konstrukcji tarasu.

Słupy betonowe są najtańsze w przygotowaniu i najmniej pracochłonne. Sprawdzają się przy tarasach drewnianych lub kompozytowych. Dzięki nim można zachować odstęp pomiędzy gruntem i powierzchnią tarasu. To zapobiega jego namakaniu i opóźnia procesy starzenia drewna.

Zapoznaj się: Jak zrobić taras na podwyższeniu?

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.