Budowa domu przez współwłaścicieli

Wspólne budowanie domu to wspólnie podejmowane decyzje. Budując dom wraz z członkiem rodziny czy ze znajomym, należy pamiętać o konieczności załatwiania formalności przez obie strony. Chodzi tu nie tylko o ubieganie się o pozwolenie na budowę, ale także podpisywanie umów z firmą budowlaną realizującą inwestycję.

Wśród szerokiej oferty projektów domów dostępne są także projekty domów wielorodzinnych. To propozycja dla rodzin czy bliskich sobie znajomych, którzy chcą mieszkać obok siebie. Możliwa jest zarówno budowa domu dwurodzinnego z jednym lub dwoma wejściami, jak i realizacja domu w zabudowie bliźniaczej, który zapewni większą swobodę mieszkańcom obu segmentów.

Jeśli obie rodziny są tak samo liczne, można zdecydować się na budowę bliźniaka. W przypadku gdy jedna rodzina jest większa, druga mniejsza, warto wybudować dom z dwoma mieszkaniami o różnej wielkości.

Jeden projekt i pozwolenie na budowę

Wspólny zakup działki to pierwszy krok w stronę budowy własnego domu. Kolejnym etapem jest wybór odpowiedniego projektu domu. Aby uniknąć nieporozumień, w poszukiwaniu projektu powinni brać udział obaj współwłaściciele. Projekt musi być dobrany względem modelu rodzin, stylu życia, a także oczekiwań każdej z nich. Jeśli obie rodziny są tak samo liczne, można zdecydować się na budowę domu w zabudowie bliźniaczej, gdzie obydwa segmenty stanowią swoje odbicie lustrzane. W przypadku gdy jedna rodzina jest większa, druga mniejsza, dobrze będzie wybudować jedną bryłę z dwoma osobnymi wejściami, która będzie zawierała dwa mieszkania o różnej wielkości.Po zaadaptowaniu projektu do działki należy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Muszą zrobić to obaj współwłaściciele lub pełnomocnik, który ich reprezentuje.

Bliźniak - idealna propozycja dla dwóch rodzin, którą chcą wspólnie wybudować dom
Bliźniak - idealna propozycja dla dwóch rodzin, którą chcą wspólnie wybudować dom

Umowy z wykonawcami 

Po zdobyciu pozwolenia na budowę można przystąpić do realizacji wspólnej inwestycji. Konieczne będzie zatrudnienie kierownika budowy z odpowiednim wykształceniem. W przypadku gdy budowa ma być realizowana systemem zleconym, gdzie wszystkie prace mają być powierzone firmie budowlanej specjalizującej się w budowie domów w wybranej technologii, obaj współwłaściciele powinni zawrzeć umowę o roboty budowlane. Możliwe jest jednak także upoważnienie jednego ze współwłaścicieli do podpisania i wykonywania umowy w firmą budowlaną w jego imieniu. W tym celu należałoby spisać umowę określającą, na jakich zasadach będą odbywały się rozliczenia z ekipą realizującą inwestycję oraz w jakim stopniu i na jakich zasadach może podejmować kluczowe decyzje dotyczące budowy osoba upoważniona działająca we wspólnym imieniu.

Wspólny zakup działki to pierwszy krok w stronę budowy własnego domu. Kolejnym etapem jest wybór odpowiedniego projektu domu. Projekt musi być dobrany względem modelu rodzin, stylu życia, a także oczekiwań każdej z nich.

Podział obowiązków 

Jeśli jednak budowa ma się odbywać systemem gospodarczym, warto aby inwestorzy zawarli między sobą umowę, która będzie określała zakres obowiązków spoczywających na każdym z nich. Aby uniknąć ewentualnych późniejszych nieporozumień, należy w niej określić osobę, która zajmuje się zakupem materiałów, która rozlicza się za zakup, a także zapisać, kto zajmuje się poszczególnymi etapami budowy.

Po zakończeniu inwestycji pozostanie jeszcze kilka formalności. Należy zgłosić zakończenie budowy inspektorowi nadzoru budowlanego lub wystąpić o pozwolenie na użytkowanie budynku. Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie zabudowania nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków oraz w sądzie prowadzącym księgi wieczyste.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.