Budowa zjazdu na działkę – zezwolenie na lokalizację

Zjazd z drogi publicznej na prywatną posesję powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezbędne będzie zezwolenie na lokalizację zjazdu. Podpowiadamy, gdzie można je uzyskać i jakie dokumenty należy przygotować.

Zjazd indywidualny na prywatną posesję musi tak być zlokalizowany i skonstruowany, aby zapewniać bezpieczeństwo ruchu na drodze
Zjazd indywidualny na prywatną posesję musi tak być zlokalizowany i skonstruowany, aby zapewniać bezpieczeństwo ruchu na drodze

Zjazd z drogi publicznej w świetle prawa

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o drogach publicznych zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej. W Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, definiując zjazd, dodatkowo podkreślono, że nie stanowi on skrzyżowania.

Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej. Zjazd nie stanowi skrzyżowania.

Budowa zjazdu na posesję – kto za to odpowiada?

Budowa i przebudowa zjazdu z drogi publicznej leży w gestii właścicieli lub użytkowników posesji. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy przebudowę zjazdu wymusza przebudowa drogi publicznej. Wówczas zarządca drogi ma obowiązek dostosować zjazd do nowych warunków.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu na działkę – formalności krok po kroku

1. Gdzie można załatwić zezwolenie na lokalizację zjazdu na działce?

Przygotowując się do budowy zjazdu, w pierwszej kolejności trzeba ustalić, jakiej kategorii jest droga, przy której ma on powstać. Następnie do zarządcy tej drogi należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu. W przypadku drogi gminnej – będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, powiatowej – zarząd powiatu, wojewódzkiej – zarząd województwa, a krajowej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (z wyjątkiem dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, dla których zarządcą jest prezydent miasta).

2. Wymagane dokumenty

Przepisy nie regulują kwestii zawartości wniosku o zezwolenie na lokalizację zjazdu na działkę i ewentualnych załączników. W praktyce jednak urzędy wymagają dostarczenia następujących dokumentów:

 • kopię aktualnej mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej w sali 1:500 lub 1:100 z zaznaczonym planowanym miejscem wykonania zjazdu;
 • kopię aktualnego dokumentu, który stwierdza tytuł prawny do nieruchomości, np. wypis aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej;
 • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu (w wysokości 82 zł) oraz – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – za złożenie dokumentu, który je stwierdza (w wysokości 17 zł).

3. Jakie informacje zawiera zezwolenie na lokalizację zjazdu na posesję?

W wydanym zezwoleniu zarządca drogi określa usytuowanie i parametry techniczne zjazdu. Zjazd indywidualny powinien mieć szerokość co najmniej 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3 m i równocześnie nie większej niż szerokość jezdni na drodze. Jego nawierzchnia w granicach pasa drogowego powinna być co najmniej twarda.

4. O czym warto wiedzieć?

Zarządca drogi wydaje zgodę w drodze decyzji administracyjnej na czas nieokreślony (z zastrzeżeniem, że ww. decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany). Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, zarządca wydaje decyzję odmowną lub ewentualnie zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji odmownej w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Wyjątkiem są decyzje wydawane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W takim wypadku inwestor może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Więcej o formalnościach związanych z budową i przebudową zjazdu na posesję przeczytasz TUTAJ.

Komentarze

 • Joanna 2020-06-08T07:25:13Z

  Witam. Przez 40 lat widnieje droga na mapie do której nikt nie zrobił zjazdu z drogi powiatowej. Parę lat temu Zarząd Dróg wykonał każdemu budynkowi nowe zjazdy do posesji, a ten ominął. Skończyłam budować dom, place podatek od drogi a nie mam wjazdu. Jak to rozwiązać?

  • Krzysztof 2020-03-15T07:20:01Z

   Dzień dobry proszę o radę mieszkam w bliźniaku gdzie jest ich 16szt czyli 32 rodziny mamy drogę prywatna w zdluz domów i każdy jest udziałowcem 1/32 udziałów również ja. Kupiłem nie dawno działkę na przeciwko i chcę budować dom i zrobić wjazd z tej drogi prywatnej co jestem udziałowcem na tą działkę pytanie jest takie czy potrzebuje zgodzę wszystkich mieszkańców większości a może wogóle jeżeli jestem udziałowcem w drodze

   • Widzę tu ważny błąd 2018-12-10T10:54:06Z

    Tu jest błąd. Brakuje słowa o głębokości zjazdu i to ta głębokość zjazdu nie może być szersza od szerokości jezdni, z którą się łączy, bo ktoś może zrobić tak głęboki zjazd, że należy go uznać za drogę dojazdową do posesji z drogi publicznej, a nie zjazd indywidualny. Jest to nawet logiczne. Zjazd indywidualny ma stanowić krótki odcinek łączący działkę z drogą lądową, a nie być drogą prowadzącą do prywatnej posesji. W przypadku drogi służebnej na prywatnym terenie, zjazd indywidualny stanowi połączenie drogi publicznej z drogą służebną, jest elementem drogi służebnej. Tu nie ma dokładnie napisane, że powyżej 3 metry oznacza szerokość zjazdu przy krawędzi jezdni drogi publicznej. Oraz że to głębokość zjazdu, czyli odcinek pomiędzy krawędzią jezdni drogi publicznej a rzutem poziomym dla bramy nie może przekraczać szerokości jezdni. Bardzo niejasno jest to opisane u Was.

    • Tooba.pl 2019-01-02T10:23:06Z

     Dzień dobry, dziękujemy za uwagę. Artykuł zostanie poprawiony tak szybko, jak to możliwe. Pozdrawiamy serdecznie!

    • Tomek 2018-01-07T09:37:28Z

     witam, mam problem gdyż rozpoczęto przebudowę drogi i zmieniono zjazd do mojej posesji a dokładniej zabrano część mojej działki i zamiast zatoczki to mam stromy podjazd. Pytanie jaki jest maksymalne nachylenie podjazdu do drogi gminnej z posesji u nie jest około 3 m i wysokość 40 cm