Cieplejsze ściany od 2017 roku

Od początku 2017 roku ściany zewnętrzne wszystkich nowo projektowanych budynków będą musiały sprostać wyższym wymaganiom izolacyjności cieplnej. Właśnie wtedy wejdzie w życie kolejny etap zmian związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie podaje maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych i innych przegród w budynku. Obowiązujące jeszcze do 31.12.2016 r. przepisy wymagają, by ściany zewnętrzne pomieszczeń ogrzewanych o temperaturze minimalnej 16ºC miały współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,25 W/(m²K). Od 1.01.2017 r. współczynnik ten nie będzie mógł przekroczyć 0,23 W/(m²K). Nowe przepisy będą obowiązywać 4 lata, a od 2021 r. maksymalna wartość współczynnika będzie wynosić 0,20 W/(m²K). Dla ścian nieogrzewanych kondygnacji podziemnych rozporządzenie nie wprowadza żadnych wymagań.

Zmiany w przepisach dotyczą wszystkich nowo realizowanych budynków
Zmiany w przepisach dotyczą wszystkich nowo realizowanych budynków
Powyższe wartości dotyczą jedynie przegród pełnych. Oknom, drzwiom balkonowym oraz powierzchniom przezroczystym nieotwieralnym przepisy stawiają łagodniejsze wymagania. Od 2017 r. maksymalny współczynnik przenikania ciepła ww. przegród będzie wynosił 1,1 W/(m²K), a od 2021 r. - 0,9 W/(m²K). Powyższe dotyczy pomieszczeń ogrzewanych o temperaturze co najmniej 16ºC. Drzwi w ścianach zewnętrznych będą musiały mieć współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,5 W/(m²K), a od 2021 r. – 1,3 W/(m²K).

Wyżej podaliśmy wartości współczynnika dla pomieszczeń ogrzewanych o temperaturze minimalnej 16ºC. Przepis ten dotyczy praktycznie wszystkich ścian zewnętrznych domów jednorodzinnych, ponieważ w takich budynkach pomieszczenia mają temperaturę obliczeniową powyżej 16ºC (przepisy dokładnie określają wartość temperatury, jaką należy przyjmować w poszczególnych pomieszczeniach).

Od stycznia 2017 r. współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie będzie mógł przekroczyć 0,23 W/(m²K). Nowe przepisy będą obowiązywać 4 lata. Od 2021 r. maksymalna wartość współczynnika będzie wynosić 0,20 W/(m²K).

Co to jest współczynnik przenikania ciepła i jaki ma związek z izolacyjnością przegrody? Współczynnik przenikania ciepła oznacza się symbolem U. Za jego pomocą określa się izolacyjność cieplną przegrody. Im mniejsza jego wartość, tym przegroda ma lepsze właściwości termoizolacyjne. Przez ściany o niskiej wartości współczynnika U przenika mniej ciepła. Wartość tego współczynnika zależy m.in. od parametrów materiałów wchodzących w skład przegrody oraz ich grubości (im większa grubość, tym lepiej). Na przykład by poprawić izolacyjność cieplną przegrody, można zwiększyć grubość ocieplenia.

Jakie jeszcze zmiany w zakresie izolacyjności cieplnej przegród czekają nas wkrótce? Trwają prace nad zmianą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Projekt nowego rozporządzenia przewiduje likwidację wymagania dotyczącego maksymalnej powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, zmiany te „proponuje się ze względu na konieczność maksymalizowania zysków słonecznych w budynkach o wysokiej charakterystyce energetycznej”.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.