warunki techniczne

Warunki techniczne 2021 - ustawa, tabela, poradnik

Nowe standardy, które zaczną obowiązywać w branży budowlanej od 2021 roku, nie są zaskoczeniem. Wiele dostępnych dzisiaj na rynku projektów architektonicznych domów jednorodzinnych spełnia już dzisiaj wymagania WT 2021. Również producenci materiałów budowlanych, stolarki i chemii budowlanej spełniają wymogi, które mają stać się standardem od 1 styc...

Czytaj dalej

Budowa domu przy granicy działki

Przepisy regulują odległości od granicy działki, w jakich wolno budować dom. W większości przypadków nie może on powstać bliżej niż cztery metry od płotu sąsiada. Są jednak wyjątki od tej reguły. Kiedy dom można usytuować bliżej?

Czytaj dalej

Kto powinien zająć się wybudowaniem drogi dojazdowej do posesji?

Inwestorzy budujący dom poza miastem często mają problem z drogą dojazdową do działki. O tym, kto powinien zająć się jej budową, decyduje to, czyją własnością jest grunt, przez który ma droga przebiegać. W przypadku drogi wewnętrznej za jej budowę i modernizację odpowiada właściciel gruntów, przez k...

droga | droga dojazdowa | formalnosci budowlane | miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Czytaj dalej