Czym jest projekt zagospodarowania terenu?

Projekt budowlany składa się z projektu domu oraz projektu zagospodarowania terenu. Ten drugi dokument zawiera informacje związane z usytuowaniem domu na działce i zaplanowaniem przestrzeni wokół niego. Determinuje sposób urządzenia działki, a co za tym idzie – ma wpływ na komfort przyszłych mieszkańców.

Wybór odpowiedniego terenu pod budowę domu jest bardzo ważny, ale nie mniej istotny jest późniejszy sposób zagospodarowania tej przestrzeni. Nie do końca przemyślany projekt może zepsuć funkcjonalność działki, a z kolei wykonany precyzyjnie – znacznie uwydatnić jej zalety. Aby sporządzić projekt zagospodarowania, architekt potrzebuje aktualną mapę geodezyjną, na której zaznaczy obrys domu i określi na jakim poziomie względem punktu odniesienia mapy ma znajdować się dom. Do zadań projektanta należy także zaplanowanie przestrzeni wokół budynku, co w praktyce oznacza, że musi on wyznaczyć miejsce na śmietnik, studnię, szambo lub oczyszczalnię ścieków oraz zaprojektować dojście, dojazd, ogrodzenia i miejsce parkingowe. Dobrze, jeśli architekt zaproponuje również trasy przyłączy, tak aby podczas ich wykonywania nie powstały problemy z wzajemnym kolidowaniem poszczególnych instalacji.

Uwarunkowania prawne

Jednym z głównych zadań architekta wykonującego projekt zagospodarowania terenu jest optymalne usytuowanie domu. W tym przypadku nie ma miejsca na dowolność wyborów, ponieważ wszelkie decyzje są warunkowane przez długą listę ograniczeń.

Wbrew pozorom nie są one związane wyłącznie z właściwościami czy wielkością działki, ale dotyczą kwestii formalnych, bowiem dom musi być osadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz innymi przepisami (na przykład z zakresu ochrony przeciwpożarowej). Trzeba więc przede wszystkim zwrócić uwagę na wymagane minimalne odległości od granicy innych działek i domów. Bardzo ważny jest również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), gdzie mogą znaleźć się lokalne, dodatkowe przepisy. W tym dokumentach mogą być zawarte na przykład zapisy dotyczące zachowania tzw. powierzchni biologicznie czynnej (terenu, który musi pozostać niezabudowany). Miejscowy plan może także wyznaczać nieprzekraczalną linię zabudowy, czyli minimalną odległość ściany domu od granicy z ulicą.

Potencjał działki

Znając uwarunkowania formalne, należy jeszcze bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie wady i zalety działki. W efekcie tej analizy powinna zostać należycie wykorzystana orientacja słoneczna i geometria posesji. Właściwe i staranne rozpoznanie potencjału terenu oraz potrzeb przyszłych mieszkańców z pewnością zaowocuje dobrymi decyzjami. Planując otoczenie domu, warto wykorzystać do tego celu również jego bryłę. Budynek w sposób naturalny dzieli działkę na część frontową, tylną oraz dwie boczne. Dobrze więc, jeśli poszczególne strefy zyskają określony charakter, uwzględniający ekspozycję słoneczną oraz funkcję pomieszczeń domowych, z którymi sąsiadują. Na działce warto także wyznaczyć specjalną strefę gospodarczą, w której będą przechowywane wszystkie narzędzia ogrodnicze i inne sprzęty. Pozwoli to na zachowanie porządku na całej posesji. Ważne jest także wybranie właściwego miejsca na taras. Usytuowany pośrodku działki będzie stanowił intymne zacisze, odpowiednio osłonięte i oddalone od granic posesji. Jeśli jego posadzka znajdzie się na tym samym poziomie co ogród i podłoga w domu, to w efekcie zyskamy wrażenie harmonijnie przenikających się przestrzeni.
Projekt zagospodarowania terenu może wydawać się mniej istotny niż wybór działki czy projektu domu. Tymczasem temu elementowi projektu budowlanego również należy poświęcić niemało uwagi, by w przyszłości móc cieszyć funkcjonalnym i pięknym otoczeniem.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.