Wymiary i kształt działki – jak wypływają na projekt domu?

Inwestorzy planujący budowę domu, powinni podczas wybierania projektu kierować się przede wszystkim dopasowaniem do działki. Jej lokalizacja, kształt i wymiary mają ogromny wpływ na przyszły projekt domu. Zobacz poniżej, jakie elementy mogą ograniczać wybór dowolnego projektu i jak dobrze dopasować planowany budynek do działki.

Wymiary i kształt działki a projekt domu
Wymiary i kształt działki a projekt domu

Wymiary działki pod budowę domu

Minimalne wymiary działek budowlanych są regulowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy. Na terenach miejskich zwykle wymiary działki nie muszą być duże – ze względu na gęstą zabudowę. To średnio od 300 m2 do 1000 m2. Na terenach poza miastem wymiary te ulegają zwiększeniu. Działka na terenach podmiejskich powinna mieć 1000-1500 m2, a na terenach wiejskich 1000-3000 m2. Jeśli na danym terenie może występować wyłącznie zabudowa zagrodowa, powierzchnia działki pod budowę powinna mieć min. 5000 m2 (a czasami nawet powyżej hektara). Warunki te zależą jednak od gminy, w której działka się znajduje. Często dodatkowo określone są minimalne szerokości działek – zwykle jest to min. 16 m. Oczywiście zdarza się, że działka będzie węższa – wtedy stosuje się inne przepisy, gdzie mamy możliwość wystąpienia o odstępstwo w sprawie warunków technicznych.

Jeśli na danym terenie może występować wyłącznie zabudowa zagrodowa, powierzchnia działki pod budowę powinna mieć min. 5000 m2 (a czasami nawet powyżej hektara).

Poza powyższymi informacjami, w zapisach lokalnych planu zagospodarowania czy warunkach zabudowy, znajduje się jeszcze warunek zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy (bądź określone są odległości zabudowy od miejsc rozgraniczających – np. od drogi albo granicy). W niektórych lokalizacjach wymaga się również zachowania wskaźnika intensywności zabudowy (powierzchnia zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna).

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, przed wyborem projektu warto przedstawić projektantowi ogólne warunki lokalne – będzie on mógł bowiem je zaanalizować i polecić takie projekty, które na pewno będą mogły być zrealizowane na danej działce.

Kształt działki pod budowę domu

Szczególnie duże znaczenie ma także nachylenie działki, które warunkuje wybór projektu. Działki płaskie o wiele łatwiej jest zagospodarować od takich, które posiadają jakiekolwiek nachylenia, powodujące komplikacje projektowe. Działka z dużym nachyleniem będzie nadawać się pod dom z piwnicą albo podpiwniczeniem częściowym. Innym – bardzo ważnym czynnikiem – jest kształt działki. I tutaj mamy np. działki kwadratowe, wąskie, narożne oraz nietypowe. Poniżej opisujemy pokrótce ich wady i zalety.

1. Działka budowlana - kwadratowa

W budownictwie jednorodzinnym tego typu działka nie zawsze jest idealnym kwadratem. Takie określenie przypisuje się także parcelom prostokątnym, gdzie wymiary są bliskie formatowi 4:3. Działka kwadratowa to najlepszy rodzaj terenu pod budowę domu. Pozwala na realizację dowolnego projektu, który ograniczony będzie jedynie powierzchnią. Dom wzniesiony w centrum działki kwadratowej, zyska również komfortową odległość od domów sąsiadów.

2. Działka budowlana – wąska

Mianem działki wąskiej określa się parcele, które nie mają więcej niż 16 m szerokości. Takie działki są trudne w zabudowaniu, jednak istnieje wiele gotowych projektów domów na wąskie działki, które ułatwiają budowę na takim terenie. Warto wspomnieć, że działki poniżej 16 m szerokości cieszą się kilkoma przywilejami. Chodzi tutaj głównie o odległość domu od granicy. Gdy ściana nie ma okien ani drzwi, można postawić dom w odległości 1,5 m od granicy – zamiast 3 m. W niektórych przypadkach możliwa jest nawet budowa tuż przy samej granicy.

3. Działka budowlana – narożna

Działki narożne mają tylu zwolenników, ilu przeciwników. Jest idealna dla osób, które zamierzają prowadzić na działce działalność gospodarczą (sklep czy usługi). Wiele projektów domów z częścią usługową jest właśnie dostosowana do takiego kształtu działki. Zaletą będzie tutaj obecność sąsiadów zaledwie z dwóch stron – pozwoli to na większą intymność mieszkania.

4. Działki budowlane – nietypowe

To działki trójkątne, romboidalne czy po prostu nietypowe wielokątne. Na takie działki bardzo ciężko jest wybrać dopasowany projekt domu. A nawet jeśli taki znajdziesz, ciężko będzie go zaadaptować. W takiej sytuacji najlepiej jest kupić projekt domu na indywidualne zamówienie.

Wymiary i kształt działki a projekt domu
Wymiary i kształt działki a projekt domu

Podsumowując, należy też wspomnieć o ograniczeniach związanych z lokalizacją działki. Do nich mogą – ale nie muszą – zaliczyć się takie aspekty, jak:

  • wielkość domu, wysokość kalenicy, wysokość elewacji do okapu;
  • stopień nachylenia dachu, rodzaj połaci;
  • liczba kondygnacji;
  • styl budynku (nowoczesny czy tradycyjny);
  • technologia budowy;
  • szerokość elewacji. 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.