Zwrot VAT za materiały budowlane

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, podatek VAT za materiały budowlane mocno wzrósł – z 7 do 22 proc., a obecnie z 8 do 23 proc. W związku z tym rząd wprowadził ulgę budowlaną, mającą za zadanie załagodzić ten nagły skok cenowy. Zatem inwestorzy, którzy w latach 2004-2013 poniosły koszty związane z budową, mogą starać się o zwrot podatku VAT. Jednak na początku 2014 roku ustawa została zmodyfikowana, przez co z ulgi budowlanej mogą skorzystać jedynie nieliczni inwestorzy.

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane
Zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane – dla kogo i ile?

Zwrot podatku VAT na materiały budowlane przysługuje – na starych zasadach – osobom fizycznym, które w okresie 2004-2013 roku zakupiły materiały na budowę. Warunki całej procedury opisane są w Ustawie z 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Podstawą do uzyskania zwrotu są imienne faktury sprzed 1 stycznia 2014 roku, ponieważ z tym dniem zapisy ustawy uchylono. Od tego momentu natomiast w życie weszła Ustawa z 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. W skutku ustawa bardzo zminimalizowała możliwości otrzymania zwrotu podatki VAT. Zatem od 2014 roku z odliczeń mogą korzystać tylko osoby fizyczne przed 35 rokiem życia. Co więcej, warunkiem jest budowa – po raz pierwszy – budynku mieszkalnego. Jeżeli zatem inwestor już wcześniej budował nieruchomość mieszkalną bądź był jej właścicielem, nie będzie mógł skorzystać z ulgi.

Zwrot podatku VAT na materiały budowlane przysługuje – na starych zasadach – osobom fizycznym, które w okresie 2004-2013 roku zakupiły materiały na budowę.

Osoby, które będą starać się o zwrot podatku na nowych zasadach, nie mogą odliczyć materiałów, które zostały wykorzystane do remontu domu. Liczą się jedynie wydatki, które związane były z budową pierwszego domu, które inwestor poniósł po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Warunki zwrotu dokładnie określa art. 20, gdzie m.in. znajdziemy poniższe informacje:

 • Odliczenia można dokonać, gdy wydatki są związane z budową/nadbudową/rozbudową domu.
 • Pozwolenie otrzymaliśmy po 01.01.2014 roku.
 • Powierzchnia mieszkania nie jest większa niż 75 m2 lub powierzchnia domu nie przekracza 100 m2.
 • Jeżeli inwestor posiada min. 3 nieletnich dzieci, powierzchnia może odpowiednio osiągnąć 85 lub 110 m2.
 • Wnioskodawca wcześniej nie był właścicielem lub współwłaścicielem żadnego budynku mieszkalnego.
 • Inwestor nie ukończył 36 lat w momencie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
 • Gdy o zwrot ubiega się małżeństwo, pod uwagę brany jest wiek młodszego z małżonków.

Obliczanie wysokości zwrotu podatku VAT
Obliczanie wysokości zwrotu podatku VAT

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane na starych zasadach

Inwestorzy, którzy przed 2014 rokiem zyskały prawa do odliczenia VAT za materiały budowlane, nadal mogą z tego prawa korzystać. Według ustawy, ulga budowlana stanowi prawo nabyte, które traci ważność 31 grudnia 2018 roku. Zatem dla takich osób przepisy się nie zmieniają. W takim przypadku – ubiegając się o zwrot – niezbędne jest przedstawienie faktur imiennych z datami od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2013 roku. Na ich podstawie należy złożyć wniosek i inne konieczne załączniki.

Uwaga! Na starych zasadach mamy możliwość zwrotu części podatku VAT za materiały na remont czy przebudowę domu.

Na starych zasadach możemy również starać się o zwrot podatku VAT za materiały, które wykorzystaliśmy do budynków tworzonych na podstawie zezwolenia na budowę. Według tych zasad ustawa nie przewiduje wieku inwestora czy rozmiarów budynku. Dokładny wykaz materiałów, za które uzyskamy zwrot, znajduje się w załączniku do ustawy.

Terminy składania wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM-1)

Bardzo ważny jest także termin złożenia wniosku VZM-1. Poszczególne wnioski należy złożyć najpóźniej do:

 • 31.12.2014 r. (termin nieaktualny) – za faktury od 01.05.2004 - 31.12.2005 roku.
 • 31.12.2015 r. (termin nieaktualny) – za faktury od 01.01.2006 - 31.12.2007 roku.
 • 31.12.2016 r. (termin nieaktualny) – za faktury od 01.01.2008 - 31.12.2009 roku.
 • 31.12.2017 r. – za faktury od 01.01.2010 - 31.12.2011 roku.
 • 31.12.2018 r. – za faktury od 01.01.2012 - 31.12.2013 roku.

Formularz wniosku o ulgę budowlaną za materiały budowlane w 2017 roku

Gotowe wzory takich pism są udostępniane w urzędach skarbowych. Za złożenie wniosku nie ponosimy żadnych opłat. Musimy natomiast zawrzeć w nim takie informacje, jak dane osobowe, opisać rodzaj obiektu, dołączyć oświadczenie o specyfice remontu (w przypadku osób, które objęte są starymi zasadami), podać wnioskowaną kwotę zwrotu (na podstawie aktualnych limitów). Ponadto do wniosku należy załączyć:

Materiały budowlane - zwrot podatku VAT
Materiały budowlane - zwrot podatku VAT

Kiedy otrzymamy zwrot podatku VAT za materiały budowlane?

Terminy otrzymania zwrotu podatku są takie same dla inwestorów, których obejmują stare, jak i nowe zasady. Jeżeli wniosek wypełniliśmy poprawnie, Urząd Skarbowy ma obowiązek w ciągu czterech miesięcy zwrócić pieniądze. Jeżeli natomiast podaliśmy błędną kwotę, musimy poczekać na zwrot trochę dłużej. Wtedy – po maks. czterech miesiącach, powinniśmy otrzymać od Urzędu decyzję. Gdy zostanie wydana, instytucja ma 25 dni roboczych na przekazanie zwrotu podatku.

Jak wysoki można otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane?

Obliczenia kwot do zwrotu podatku VAT nie uległy zmianie. Wysokość zwrotu będzie zależeć od aktualnej stawki VAT. I tak kolejno zwrot może wynosić:

 • 60 proc. dla materiałów z 25 proc. VAT,
 • 62,50 proc. dla materiałów z 24 proc. VAT,
 • 65,22 proc. dla materiałów z 23 proc. VAT,
 • 68,18 proc. dla materiałów z 22 proc. VAT.

Poza powyższymi progami musimy uwzględnić także górne limity – te natomiast zmieniają się co kwartał. Wysokości limitów zależne są od ceny 1 m2 powierzchni użytkowej, którą oblicza GUS. Limity także oblicza się według stawki VAT:

 • 23 proc. VAT: maksymalne odliczenie to 12,295 proc. kwoty będącej iloczynem 70 m2 i ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej.
 • 24 proc. VAT: maksymalne odliczenie to 12,097 proc. kwoty będącej iloczynem 70 m2 i ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej.
 • 25 proc. VAT: maksymalne odliczenie to 12 proc. kwoty będącej iloczynem 70 m2 i ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej.

O czym pamiętać starając się o ulgę budowlaną i remontową?

Istotną informacją jest to, że do wniosku możemy dołączyć tzw. korektę. Jest w niej możliwość dołączenia nowych faktur, o których mogliśmy zapomnieć. Istnieje również sposób na zmniejszenie podatku VAT: możemy wynająć firmę budowlaną, która wystawi nam fakturę za usługę. Wtedy wszystkie materiały budowlane, które weszły w skład „usługi”, zostaną przypisane do 8 proc. podatku VAT. O niższej stawce podatku VAT znajdziemy informacje w Ustawie z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.