Ekogroszek – czy warto? Zalety i wady opalania domu ekogroszkiem

Nazwa „ekogroszek” sugeruje, że mamy do czynienia z jakimś paliwem „ekologicznym” o wymiarach „groszku”, czyli bardzo drobnym. „Ekogroszek” jest po prostu nazwą handlową paliwa stałego, produkowanego z węgla kamiennego albo brunatnego. Czy warto go stosować? Jakie są wady i zalety opalania domu ekogroszkiem? Odpowiadamy!

Poznaj wady i zalety ekogroszku!
YouTube
Poznaj wady i zalety ekogroszku!

Pokruszony w procesie przerobu węgiel jest przesiewany przez sita, aby uzyskać ziarna od 5 mm do 25 mm. Węglowy groszek jest płukany z miału. Kariera ekogroszku rozpoczęła się wraz z upowszechnieniem kotłów retortowych (zamiast rusztowych) z zasobnikiem i systemem podającym paliwo. Obiektywnie biorąc, ekogroszek należy do tej samej grupy opałowej, co węgiel orzech albo kostka. Jako paliwo kopalne węgiel, również w formie ekogroszku, ma los w zasadzie przesądzony. Bądźmy jednak realistami: zanim w Polsce zostanie zamknięta ostatnia kopalnia węgla i wygaszony ostatni piec węglowy, ogrzewanie domu ekogroszkiem długo jeszcze będzie praktykowane. Długo zasadne będzie też pytanie o zalety i wady takiego ogrzewania.

Na czym polega „ekologiczność” ekogroszku?

Negatywne oceny węgla kamiennego jako paliwa wynikają przede wszystkim z wysokiej emisji zanieczyszczeń środowiska podczas spalania. Chodzi głównie o wydzielanie do atmosfery związków siarki i azotu, a także dwutlenku węgla i pyłu. Zasługujący na przedrostek „eko” drobny węgiel kamienny musi posiadać odpowiednie parametry:

 • wartość opałowa powyżej 24 000 kJ/kg,
 • granulacja – od 5 mm do 25 mm,
 • niska zdolność spiekania,
 • zawartość popiołu poniżej 10%,
 • wilgotność poniżej 10%,
 • zawartość siarki poniżej 1,0%,
 • węgiel płomienny niespiekający.

Ważnym parametrem jest wartość opałowa, czyli ilość ciepła jaką można uzyskać ze spalania węgla w warunkach rzeczywistych, a nie laboratoryjnych. Podawanie wartości analitycznych zamiast realnych ma często na celu zasugerowanie kupującemu wysokiej jakości paliwa.

Ekogroszek: Ekonomiczne paliwo do ogrzewania domu
Ekogroszek: Ekonomiczne paliwo do ogrzewania domu

Zalety opalania domu ekogroszkiem

Ekonomiczne paliwo do ogrzewania domu

Wysoka kaloryczność węgla do produkcji ekogroszku sprawia, że jest to bardzo ekonomiczna forma ogrzewania. Chociaż za tonę ekogroszku trzeba zapłacić do 900 zł, to pełne wykorzystanie nominalnej mocy kotła obniża koszty wytwarzania energii cieplnej. Ekogroszek pozostawia po spaleniu niewielkie ilości popiołu.

Ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów

Odsiarczone, wysokokaloryczne paliwo z małą zawartością substancji niepalnych, wymaga kotłów centralnego ogrzewania o nowoczesnych rozwiązaniach. Wysoka sprawność spalania kotłów 5 klasy z podajnikiem i paleniskiem retortowym powoduje niewielką emisję pyłów do atmosfery. Niewielka zawartość siarki w węglu ogranicza z kolei emisję tlenków tego pierwiastka. Spalanie ekogroszku dobrej jakości zmniejsza emisję dwutlenku węgla o ok. 25%, a tlenku węgla i pyłów nawet o 90% i więcej.

Możliwość zautomatyzowania obsługi pieca na ekogroszek

Wyrównana niewielkość wielkość ziaren węgla bez miału i dużych brył pozwala na automatyczną pracę pieca na ekogroszek przez kilka dni. Zasypanie pojemnika na paliwo ekogroszkiem mniej więcej raz w tygodniu stanowi podstawową obsługę pieca. Automatyczne podawanie ekogroszku zapewnia równomierne i ciągle utrzymywanie założonej temperatury w pomieszczeniach. Retortowe palenisko posiada zabezpieczenia, które uniemożliwiają wydostanie się żaru na zewnątrz.

Piec na ekogroszek z podajnikiem – jaki wybrać? Jak ustawić?

Optymalizacja spalania i obniżenie kosztów

Piec na ekogroszek z podajnikiem, wyposażony w sterownik, regulatory pokojowe i moduł internetowy, umożliwia obsługę pomp i zaworu mieszającego. Aby piec na ekogroszek miał najwyższą sprawność i jak najniższą emisję zanieczyszczeń, potrzebna jest odpowiednia regulacja i ustawienie cyklu podawania kolejnych porcji paliwa oraz siłę i częstotliwość nadmuchu powietrza. Utrzymanie optymalnej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach domu, daje oszczędności energii cieplnej, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania. Eksploatacja nowoczesnych kotłów retortowych daje oszczędności do 40%.

Możliwość automatycznego sterowania kotłem na ekogroszek

Nowoczesne sterowniki z możliwością zdalnej obsługi pozwalają na ustawienie i zmiany wielu parametrów, optymalizujących pracę kotła. Czujniki temperatury współpracujące z termostatami zapewniają stabilną pracę i utrzymanie zadanej temperatury. Nowoczesne sterowniki wykorzystują również funkcję regulacji pogodowej.

Ekogroszek, czy pellet? Co wybrać do ogrzewania domu?

Na czym polega „ekologiczność” ekogroszku?
Dobry Węgiel
Na czym polega „ekologiczność” ekogroszku?

Wady opalania domu ekogroszkiem

Jako że „każdy kij ma dwa końce”, jak głosi porzekadło, więc i ekologiczna forma węgla jako paliwa do ogrzewania domu posiada swoje gorsze strony. Do takich wad można zaliczyć:

Wysokie koszty inwestycji w ekogroszek

Chociaż eksploatacja nowoczesnego kotła jest oszczędna, to koszty zakupu pieca retortowego są dosyć znaczne. Kocioł z podajnikiem na ekogroszek 5 klasy kosztuje, w zależności od mocy i wyposażenia, od ok. 7000 zł do 12000 zł i więcej.

Konieczność okresowych przeglądów i konserwacji

Automatyczna praca urządzenia wymaga stałej sprawności wszystkich elementów. Uszkodzenie instalacji grozi wysokimi kosztami naprawy.

Awaryjność sprzętu

Nowoczesny piec na ekogroszek wyposażony w liczne sterowniki, czujniki i mechanizmy jest o wiele bardziej skomplikowany, niż tradycyjny piec węglowy z rusztem. Im bardziej skomplikowane jest urządzenie, tym większe prawdopodobieństwo, że któryś z licznych podzespołów ulegnie awarii.

Konieczność dbania o wysoką jakość używanego ekogroszku

Najbardziej nawet nowoczesny i wyposażony w elektroniczne sterowniki piec na ekogroszek nie spełni oczekiwań użytkownika, jeśli nie zadba o wysoką jakość paliwa. Nie każdy dostępny ma rynku produkt, mający etykietę z napisem „ekogroszek”, faktycznie posiada deklarowane właściwości. Na przykład mieszanina miału węglowego połączona nieokreślonym lepiszczem, wyglądająca jak ekogroszek, nie odpowiada wymaganiom normy. Standaryzowany ekogroszek, spełniający wszystkie normy, powinien posiadać stosowny certyfikat.

Innym czynnikiem wpływającym na jakość ekogroszku jest wilgotność. Niewłaściwie przechowywany opał może być zawilgocony.

Kupowanie ekogroszku luzem jest zazwyczaj tańsze niż workowanego, jednak wymagane jest wtedy odpowiednie miejsce do przechowywania. Najlepiej suche pomieszczenie z betonową podłogą w pobliżu zasobnika. Ekogroszek workowany, chociaż nieco droższy, jest łatwiejszy do transportu i przechowywania.

Komentarze

 • Gość 2022-01-09T17:18:23.229Z

  mam piec gazowy z dofinansowaniem czy mogę dołożyć piec na eko groszek

  • Michał 2021-05-10T09:47:59Z

   Czy ekogroszkiem można palić cały rok, również w sezonie nie grzewczym?