Jak montować blachodachówkę?

Blachodachówka jest lekkim materiałem chętnie wybieranym na pokrycia dachów domów jednorodzinnych. Aby prawidłowo spełniała swoje zadanie, musi zostać bezbłędnie zamontowana. W tekście podajemy kilka zasad, których należy przestrzegać podczas montażu blachodachówki.

Blachodachówka jest dostępna w postaci modułów oraz arkuszy. Elementy te różnią się od siebie wielkością. Moduły mają niewielki wymiar, montuje się je metodą na zamek, a kupując konkretny produkt, wystarczy znać powierzchnię dachu. Z kolei arkusze to elementy o dużej powierzchni, które przycina się na odpowiednią długość. Dlatego zamawia się je na konkretny dach, a przed zakupem trzeba dokładnie zmierzyć połacie, by zamówić właściwą liczbę i długość arkuszy.

W każdym z ww. rodzajów blachodachówki występują produkty różniące się zarówno wyglądem jak i sposobem montażu. Przed przystąpieniem do pracy warto zapoznać się z informacjami podanymi przez producenta. Wielu z nich udostępnia własne poradniki montażu dostosowane do konkretnego typu blachodachówki. Istnieje jednak kilka uniwersalnych zasad, których warto przestrzegać podczas montażu.

Arkusze to elementy o dużej powierzchni, które przycina się na odpowiednią długość
Arkusze to elementy o dużej powierzchni, które przycina się na odpowiednią długość

Sprawdzenie połaci

Przed przystąpieniem do pracy trzeba sprawdzić geometrię dachu. Połacie w kształcie prostokąta muszą mieć przekątne o równej długości. Górne powierzchnie krokwi powinny leżeć w jednej płaszczyźnie.

Cięcie i przykręcanie

Blachodachówkę tnie się na zimno specjalnymi nożycami. Nie wolno używać szlifierki kątowej, ponieważ wysoka temperatura niszczy powłokę, którą pokryta jest blacha. Przecięte krawędzie czasem trzeba zabezpieczyć farbą ochronną. Arkuszy nie należy ciąć na dachu, ponieważ opiłki mogą uszkodzić położoną blachę. Blachę mocuje się wkrętami samowiercącymi, tzw. farmerskimi.

Blachodachówkę tnie się na zimno specjalnymi nożycami. Nie wolno używać szlifierki kątowej, ponieważ wysoka temperatura niszczy powłokę, którą pokryta jest blacha.

Przygotowanie dachu

Zazwyczaj prace rozpoczyna się od montażu na końcu krokwi deski okapowej, do której przykręca się pas podrynnowy, rynny i pas nadrynnowy. Następnie na krokwiach montuje się warstwę wstępnego krycia, którą coraz częściej stanowi wysokoparoprzepuszczalna membrana. Membrana powinna wystawać poza linię dachu w taki sposób, by skropliny spływały z niej do rynny albo pod rynnę. Pasy membrany mocuje się do krokwi najpierw za pomocą zszywek, a później do krokwi przykręca się kontrłaty. Na kontrłatach, prostopadle do nich, przykręca się łaty. Łaty muszą leżeć w prostych liniach równoległych do okapu oraz w jednakowych odległościach od siebie. Ich rozstaw zależy od typu blachodachówki i podaje go producent konkretnego wyrobu. Niektóre blachodachówki wymagają także łat o określonym przekroju. Odległość pomiędzy pierwszą a drugą łatą jest zazwyczaj mniejsza niż pozostałe odległości. Zależy ona od rodzaju obróbki i rynny.

Pierwszy rząd powinien być idealnie równoległy do okapu, ponieważ ewentualnej odchyłki nie uda się później poprawić
Pierwszy rząd powinien być idealnie równoległy do okapu, ponieważ ewentualnej odchyłki nie uda się później poprawić

Montaż modułów

Układanie modułów zazwyczaj zaczyna się od okapu i montuje się je w stronę kalenicy. Można też zastosować odwrotny kierunek – od kalenicy w dół. Nie ma znaczenia to, czy rozpoczyna się z lewej czy z prawej strony dachu. Układanie można zacząć od trudnych miejscy, typu kominy, lukarny, okna połaciowe. Moduły układa się rzędami. Najważniejsze jest, by pierwszy rząd był idealnie równoległy do okapu, ponieważ ewentualnej odchyłki nie uda się później poprawić. Moduły układa się w taki sposób, by zachodziły na siebie. Trzeba je od razu przykręcać do łat, ponieważ w przeciwnym razie mogą zsunąć się z dachu lub zostać zdmuchnięte przez wiatr.

Po ułożonym pokryciu lepiej nie chodzić, a jeśli jest to konieczne, należy mieć buty z miękkimi podeszwami, a kroki stawiać w miejscu łat.

Montaż arkuszy

Przed rozpoczęciem prac należy zaplanować ułożenie arkuszy. Muszą być one rozmieszczone na dachu symetrycznie, tj. w taki sposób, żeby skrajne arkusze, po obu stronach dachu, miały jednakową szerokość. Arkusze montuje się prostopadle do linii okapu.

Obróbki blacharskie

Najpierw wykonuje się te obróbki, które będą znajdować się pod blachodachówką. Zazwyczaj rozpoczyna się od obróbek w linii okapu. Czasem obróbki bocznych krawędzi również układa się przed modułami. Obróbki blacharskie wykonuje się m.in. w takich miejscach jak kominy, kosze, kalenice i narożniki połaci, boczne krawędzie. W koszach układa się rynny koszowe, w kalenicy i narożnikach – gąsiory, przy bocznych krawędziach dachu – wiatrownice. Szczególną uwagę należy zwrócić na obróbki przy kominie, gdyż są to miejsca, w których najczęściej pojawiają się przecieki.

Drobne uszkodzenia, które powstały podczas montażu, trzeba zamalować farbą zaprawkową
Drobne uszkodzenia, które powstały podczas montażu, trzeba zamalować farbą zaprawkową

Wentylacja dachu

Jeśli dach znajduje się nad poddaszem użytkowym i będzie ocieplony, nie wolno zapomnieć o wykonaniu właściwej wentylacji pokrycia. Jest ona potrzebna do tego, by konstrukcja i ocieplenie nie uległy zawilgoceniu. Gdy warstwę wstępnego krycia stanowi membrana wysokoparoprzepuszczalna, wykonuje się jedną szczelinę wentylacyjną pomiędzy membraną a pokryciem. Gdy warstwą wstępnego krycia jest papa na deskowaniu, potrzebne są dwie szczeliny wentylacyjne: pomiędzy termoizolacją i deskowaniem oraz pomiędzy deskowaniem a pokryciem. Montując blachodachówkę trzeba pamiętać o tym, że przy okapie powinny znajdować się otwory wlotowe, a w kalenicy – wylotowe, o odpowiedniej wielkości. Trzeba pamiętać o tym, że powietrze w przestrzeni wentylowanej musi swobodnie się przemieszczać, co jest trudne do uzyskania w dachach o skomplikowanym kształcie i z dużą liczbą elementów pionowych typu kominy i lukarny.

Zakończenie pracy

Po zakończeniu prac całą powierzchnię dachu należy wyczyścić, by nie pozostały na niej żadne opiłki i zanieczyszczenia. Drobne uszkodzenia, które powstały podczas montażu, trzeba zamalować farbą zaprawkową. Po ułożonym pokryciu lepiej nie chodzić, a jeśli jest to konieczne, należy mieć buty z miękkimi podeszwami, a kroki stawiać w miejscu łat.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.