Jak wykonać wieniec stropowy?

Wieniec stropowy to żelbetowa belka wokół stropu, która usztywnia konstrukcję budynku i zapobiega jego nierównomiernemu osiadaniu. To dodatkowe umocnienie jest obowiązkowe na każdej kondygnacji i wzdłuż wszystkich ścian zewnętrznych. Do wykonania wieńców najczęściej wykorzystuje się pręty zbrojeniowe i beton, choć możliwe jest również zastosowanie prefabrykowanych kształtek wieńcowych.

 

Wieniec stropowy usztywnia konstrukcję budynku i zapobiega jego nierównomiernemu osiadaniu
Wieniec stropowy usztywnia konstrukcję budynku i zapobiega jego nierównomiernemu osiadaniu

 

Budowa wieńca metodą tradycyjną (z mieszanki betonowej i stalowych prętów) odbywa się przeważnie w bocznym deskowaniu. Taki sposób budowy wieńca jest pracochłonny i wymaga sporej ilości czasu. Znaczące ułatwienie stanowią dostępne już od jakiegoś czasu kształtki wieńcowe. Jednak niestety ich zastosowanie podnosi koszty budowy domu, co powoduje, że większość wieńców nadal jest wykonywana w standardowy sposób. Poniżej piszemy, jak powinno to przebiegać.

Zbrojenie wieńca stropowego

Zbrojenie wieńców zwykle wykonuje się z czterech prętów ze stali żebrowanej. Pręty te powinny być średnicy 12–6 mm. Dwa z nich układa się górą, a dwa pozostałe dołem tak, aby elementy dolne opierały się na końcach belek stropowych. Jeszcze lepiej jest, gdy dolne zbrojenie umieszczone jest pod belkami stropowymi, bo wtedy wieniec osiąga większą sztywność i nośność. Następnie pręty zbrojeniowe wiąże się strzemionami (prętami o średnicy 4,5–6 mm).

W narożnikach budynku pręty trzeba zagiąć i połączyć na zakład lub spiąć dodatkowymi elementami stali (wygiętymi ramionami o długości około 0,5 m). Zamiast wyginać pręty do osiągnięcia kąta 90˚, można też zastosować specjalne fajki (elementy o kształcie litery L).

Zbrojenie wieńca przygotowuje się po ułożeniu konstrukcji stropowej i umocowaniu deskowania wzdłuż ścian zewnętrznych (ewentualnie wymurowaniu warstwy elewacyjnej).

 

Wieniec stropowy  0,0 (0 opinii)

Wieniec stropowy to żelbetowa belka wokół stropu
Tooba.pl
Wieniec stropowy 0,0 (0 opinii) Wieniec stropowy to żelbetowa belka wokół stropu

 

Betonowanie wieńców

Betonowanie wieńców odbywa się przeważnie razem z zalewaniem stropów. Wyjątek stanowią cienkie stropy monolityczne, przy których prace przebiegają dwuetapowo (pierwszym etapem jest zalanie wieńca do wysokości stropu, drugim natomiast – wykonanie betonowania do ustalonej wcześniej wysokości wieńca). Wysokość wieńca nigdy nie może być mniejsza od wysokości stropu. Zaś jego minimalna szerokość to 10 – 18 cm (w zależności od rodzaju stropu).

Wieńce stropowe wykonuje się z betonu o klasie co najmniej B20. Mieszanka betonowa musi być odpowiednio zawibrowana, tak aby dokładnie wypełniła przestrzeń pod belkami stropowymi.

Ocieplenie wieńca stropowego

Przy dzisiejszych standardach izolacyjności cieplnej w budownictwie wieniec stropowy nie może stanowić mostka termicznego, który przyczyniałby się do podwyższenia parametru U obowiązującego dla całej przegrody. Zgodnie z obecnymi wymaganiami ściany zewnętrzne nie mogą mieć izolacyjności cieplnej gorszej niż 0,23 W/(m2xK). Natomiast dla domów wybudowanych po 1 stycznia 2021 roku parametr U dla ścian będzie wynosił maksymalnie 0,20 W/(m2xK).

Wieniec stropowy w ścianach dwu- i trójwarstwowych izoluje się jednocześnie z układaniem termoizolacji tych przegród. Standardowo stosowanymi materiałami są wełna mineralna bądź styropian.

Bardziej problematyczne pod względem izolacyjności cieplnej są wieńce w ścianach jednowarstwowych. W takich przypadkach izolację termiczną wykonuje się przed zalaniem wieńca betonem. Wówczas wieniec należy obmurować betonowymi płytkami i od wewnątrz ułożyć warstwę materiału izolacyjnego (6–8 cm wełny mineralnej lub styropianu). Z zewnątrz najlepiej sprawdzają się systemowe elementy docieplenia wieńca.

Wieniec stropowy w szalunku traconym

Szalunek tracony wieńca to prefabrykat, wykonywany poza budową z płyt cementowo-wiórowych. Może mieć zróżnicowaną grubość, którą należy dostosowywać do grubości stropu i wieńca.

Szalunki tracone pozwalają na szybsze i łatwiejsze wykonywanie wieńców stropowych. Przy aktualnych cenach robocizny są też w miarę ekonomiczne. Poleca się je stosować szczególnie wówczas, gdy kwalifikacje ekipy wykonawczej nastręczają pewne wątpliwości. Choć należy pamiętać, żeby budowę wieńców (niezależnie od metody ich powstawania) powierzać jednak pracownikom z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Przeczytaj: Strop drewniany czy betonowy? Analiza wad i zalet

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.