Jaki wybrać zbiornik na olej? Rodzaje

Ogrzewanie domu olejem opałowym jest wygodne i w miarę ekonomiczne, ale paliwo to wymaga przechowywania w specjalnych zbiornikach. Zbiorniki takie umieszcza się wewnątrz budynku lub na zewnątrz. Mogą one mieć różną konstrukcję, pojemność i możliwości zlokalizowania. Poznajmy zatem rodzaje zbiorników na olej opałowy, aby móc dokonać prawidłowego wyboru.

Zbiornik na olej umiejscowiony wewnątrz budynku
Zbiornik na olej umiejscowiony wewnątrz budynku

Olej opałowy z powodzeniem może konkurować z gazem ziemnym oraz płynnym. Charakteryzuje się niską zawartością siarki, dzięki czemu uchodzi za paliwo ekologicznie czyste. Jego zaletą jest też komfort eksploatacji oraz akceptowalna cena. Jednak obok licznych zalet ogrzewania olejowego, bez trudu doszukamy się również jego wad. A zasadnicza to konieczność magazynowania oleju opałowego wyłącznie w przeznaczonych do tego celu zbiornikach. Zbiorniki takie nabyć można jedynie drogą kupna. W Polsce nikt ich bowiem nie dzierżawi (w przeciwieństwie do zbiorników na gaz płynny).

Zbiorniki na olej opałowy zewnętrzne i wewnętrzne

Olej opałowy można przechowywać wewnątrz budynku (w zbiorniku wewnętrznym) lub na zewnątrz (w zbiorniku zewnętrznym). Zbiornik zewnętrzny najczęściej ustawia się na odizolowanym od gruntu podłożu, zachowując wymagane prawem odległości od innych obiektów znajdujących się na działce (10 m od niepalnej konstrukcji domu oraz wjazdu do garażu, 20 m od palnej konstrukcji domu, 40 m od gazociągu oraz lasu o powierzchni powyżej 3 ha). Należy pamiętać, że stosowanie zbiornika zewnętrznego może wymagać wykonania instalacji ogrzewającej olej do temperatury umożliwiającej jego spalanie.

Zbiorniki zewnętrzne dostępne są też w wersji podziemnej. Wtedy pod zbiornik kształtuje się w gruncie specjalną nieckę i szczelnie ją izoluje. Zbiornik podziemny na olej opałowy powinien być zakopany w ziemi na przynajmniej 1,5 m i oddalony od budynków o minimum 3 m.

Jeszcze inne rodzaje zbiorników i właściwie stosowane częściej to zbiorniki wewnętrzne. Lokalizuje się je w piwnicach lub na najniższych naziemnych kondygnacjach budynków. Pomieszczenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego (ściany, stropy oraz drzwi muszą posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej). Przeważnie jest to pomieszczenie z kotłem lub inne – przylegające do kotłowni.

Zbiornik zewnętrzny na olej opałowy
Tank
Zbiornik zewnętrzny na olej opałowy

Zbiorniki z tworzyw sztucznych i stalowe

Warto wiedzieć, że rodzaj materiału zastosowanego do produkcji zbiornika decyduje o tym, czy w jego pobliżu będzie wyczuwalny zapach oleju. Do wytwarzania tych elementów wykorzystuje się tworzywa sztuczne (polietylen, nylon oraz żywice poliestrowe) lub stal. Zbiorniki wykonane z nylonu nie uwalniają woni oleju. Zaś te z polietylenu wymagają zastosowania specjalnej powłoki ochronnej, która odpowiada za eliminację charakterystycznego zapachu.

Zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych montuje się pojedynczo bądź łączy w tzw. baterie. Na potrzeby domów jednorodzinnych stosuje się najczęściej połączenia szeregowe do pięciu zbiorników w jednej grupie. Niektóre zbiorniki są też przystosowane do innego rodzaju połączeń
(np. na kształt litery L).

Zbiorniki stalowe mają na ogół większą pojemność niż ich odpowiedniki z tworzyw sztucznych. Także można łączyć je w grupy, ale praktyczniejsze jest zamówienie zbiornika dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Przeważnie są to zbiorniki przeznaczone do montażu na zewnątrz. Występują w wersji naziemnej i podziemnej. Ich lokalizacja musi być oczywiście zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe

To kolejna kwestia, którą należy uwzględnić podczas dokonywania wyboru, bo wobec obydwu typów wymienionych powyżej zbiorników trzeba spełnić inne wymagania montażowe. Wprawdzie zarówno zbiorniki tak jedno-, jak i dwupłaszczowe można łączyć w grupy w celu uzyskania potrzebnej pojemności, ale pierwsze z nich wymagają pewnych zabezpieczeń dodatkowych. Odrębną kwestią jest, że przepisy nakładają na użytkowników obowiązek tworzenia baterii jedynie z tego samego rodzaju zbiorników. Taka sama powinna być też ich pojemność.

Z każdego typu zbiornika na olej opałowy może zdarzyć się wyciek oleju. Aby wyciekające paliwo nie rozprzestrzeniało się po otoczeniu, stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia (fabryczne lub w trakcie montażu). Zbiorniki jednopłaczowe przeznaczone są do montażu wyłącznie w szczelnych wannach wychwytujących ewentualne wycieki. To zbiorniki zwane też jednościennymi (z pojedynczymi ścianami, które co najwyżej mogą być wzmocnione stalowymi opaskami zapobiegającymi odkształcaniu się tworzywa).

Zbiorniki dwupłaszczowe pokrywane są dodatkowo blachą ocynkowaną. To zbiorniki odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne i mniej podatne na awarie. Z tego też powodu w ich przypadku nie ma wymogu stosowania wanien wychwytujących. Zbiorniki dwupłaszczowe można montować bezpośrednio w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu lub na zewnątrz i nie trzeba doposażać ich w specjalne sondy zgłaszające istnienie ewentualnych nieszczelności.

Komentarze

  • Gość 2019-06-05T13:13:34Z

    ok :)