Jakie są obowiązki właścicieli domów?

Płacenie podatków, dbanie o czystość i estetyczny wygląd nieruchomości, dokonywanie kontroli i przeglądów stanu technicznego. To tylko część obowiązków, jakie ciążą na właścicielach domów jednorodzinnych.

Obowiązek dbania o czystość i estetyczny wygląd dotyczy nie tylko samej nieruchomości, ale także otoczenia wokół niej
Obowiązek dbania o czystość i estetyczny wygląd dotyczy nie tylko samej nieruchomości, ale także otoczenia wokół niej
Szczęśliwi posiadacze nieruchomości na co dzień mogą cieszyć się ich urokami, nie powinni jednak zapominać o obowiązkach. Płacenie podatku od nieruchomości to nie wszystko. O czym ponadto muszą pamiętać? Przede wszystkim są zobowiązani do korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Muszą także dbać o jej estetyczny wygląd, czystość i bezpieczeństwo. Aby zapewnić bezpieczeństwo, powinni dbać o stan techniczny nieruchomości, a jednym z elementów tej dbałości są regularne kontrole poszczególnych elementów budynku. W razie pojawienia się usterek, właściciele są zobowiązani do ich naprawienia. Z obowiązkiem zagwarantowania bezpieczeństwa wiąże się także konieczność zapewnienia niezbędnych środków przeciwpożarowych.

Sprzątanie, zimą odśnieżanie

Z kolei obowiązek dbania o czystość i estetyczny wygląd posesji dotyczy nie tylko samej nieruchomości, ale także otoczenia wokół niej. Właściciele domów jednorodzinnych muszą więc sprzątać chodniki biegnące wzdłuż ich działki, a zimą – również je odśnieżać. Zimą powinni także usuwać nadmiar śniegu oraz sople lodowe z dachu. Za nieczystości i bałagan pozostawiony przed posesją grożą konsekwencje o charakterze administracyjnym i karnym, a także odpowiedzialność cywilnoprawna (w razie szkód poniesionych przez osoby trzecie wskutek zaniedbań właściciela posesji).

Deszczówka i wywóz śmieci

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy dokonywanie opłat za wywóz śmieci oraz za ewentualne przyłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej. Sposoby gospodarowania odpadami są określane w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku. Właściciele nieruchomości są także zobowiązani w odpowiedni sposób odprowadzać z nieruchomości wodę deszczową.

Właściciele domów jednorodzinnych muszą pamiętać o licznych obowiązkach, które nie kończą się na opłaceniu podatków i przeglądach stanu technicznego. 

Ponadto właściciele nieruchomości muszą korzystać ze swojej własności w taki sposób, aby nie przeszkadzać sąsiadom – nie mogą więc na przykład przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu i śmiecić na sąsiednią posesję. Powinni przy tym dbać, aby ich nieruchomość w żaden sposób nie zagrażała bezpieczeństwu sąsiednich.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.