Jakie warunki powinna spełniać piwnica?

Dawniej piwnicę budowano w prawie każdym domu jednorodzinnym. Obecnie to rzadkość. Inwestorzy liczą się z kosztami, a podziemna kondygnacja podnosi wydatki na budowę o około 30 procent. Zazwyczaj więc rezygnują z piwnicy. Czasem jednak warto zrealizować podpiwniczenie.

Czym jest piwnica w świetle prawa? Jej definicję znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Piwnicę określa się jako podziemną lub najniższą nadziemną kondygnację bądź jej część, w której poziom podłogi z co najmniej jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu. Dodatkowe wyjaśnienia znajdziemy w części ministerialnego rozporządzenia dotyczącej kondygnacji. Tym ostatnim pojęciem określa się poziomą nadziemną lub podziemną część budynku zawartą pomiędzy górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym także część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle nie mniejszą niż 2 m (chyba, że przepisy dotyczące konkretnego pomieszczenia – na przykład kotłowni gazowej – wymagają inaczej). Przez kondygnację podziemną rozumie się taką, której więcej niż połowa wysokości w świetle ze wszystkich stron budynku znajduje się poniżej przylegającego do niego terenu, a także każdą kondygnację usytuowaną poniżej.

Piwnica to dobre miejsce na pokój ćwiczeń dla muzyków amatorów
Piwnica to dobre miejsce na pokój ćwiczeń dla muzyków amatorów
To podstawowe informacje zawarte w przepisach dotyczących piwnic. Wysokość piwnicy przeznaczonej na pomieszczenia techniczne powinna wynosić 2 m, chyba że inne przepisy stawiają dodatkowe wymagania. W przypadku projektowania piwnicy kluczowe jest przeznaczenie pomieszczeń, które się w jej obrębie znajdą. Jeżeli ma w niej zostać ulokowana kotłownia gazowa lub na paliwo stałe – musi spełniać warunki określone dla tego rodzaju pomieszczeń. W piwnicy można też zaplanować pomieszczenia rekreacyjne, a nawet mieszkalne, ale w tym ostatnim przypadku wymagania są rygorystyczne i trudne do spełnienia. Chodzi między innymi o wysokość pomieszczeń (2,5 m). Łatwiej w piwnicy zaaranżować pomieszczenia przeznaczone na pobyt czasowy (do 4 godzin dziennie) – np. domową siłownię, pokój rekreacyjny czy saunę. W każdym razie warto rozważyć możliwość budowy piwnicy, zwłaszcza jeśli warunki temu sprzyjają (działka jest położona na zboczu).

Komentarze

  • tomek 2016-10-13T17:31:29Z

    czy pomieszczenie owymiarach 2.5 -2.5 -1.9 bez utwardzenia pod budynkiem gospodarczym to jest piwnica czy nie

    • Tooba.pl 2016-10-14T06:49:43Z

      Aby mieć pewność, czy dane pomieszczenie można zakwalifikować jako piwnicę, najlepiej porównać jego parametry z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.